Youtube video spúšťané priamo v PowerPointe 2013

Nový PowerPoint 2013 obsahuje niekoľko nových možností importu a práce s videami. Z hľadiska vzdelávania príde veľmi vhod možnosť importovať na snímky vzdelávacej prezentácie Youtube videa formou priameho streamu – video teda fyzicky ostáva na webe a je sťahované iba jeho prehrávanie. Inou možnosťou práce s videom je spúšťanie videí zo služby OneDrive, alebo klasická funkcionalita  – podpora prehrávania lokálnych videí na snímkoch z počítača. Viac k tejto tématike uvidíte v nasluedujúcom videu.
http://youtu.be/psHdYDKyaFg

Be the first to comment

Leave a Reply