Ak chcete získať skutočne širokú špecializáciu – až 4 voliteľné odbory digitálneho designu a multimédií – zvoľte si naše semestrálne akreditované štúdium DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ. Prebieha obdobnou formou ako bežné externé vysokoškolské štúdium (jeden ucelený semester).

Rýchly prístup k stránke s týmto vzdelávacím programom: www.digitaldesign.sk

Účastníkov štúdia čakajú týždne plné výučbových stretiek, designérskych rozborov, vypracovávania cvičení a zadaní, ktoré ukončujete výstupným testovaním nadobudnutých vedomostí a odovzdávkou záverečných projektov, ktoré overia vaše praktické zručnosti.

Semestrálne štúdium zahŕňa tieto odbory:

Voliteľné odbory (na výmenu niektorého vyššie):

Základné informácie o štúdiu:

 • Začiatok štúdia: otvárame podľa záujmu, najmenej raz štvrťročne
 • Vstupné podmienky a požiadavky: nie sú stanovené špeciálne požiadavky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok
 • Štruktúra štúdia: semester, podľa dátumu nástupu
 • Rozvrhy: zasielame prihláseným účastníkom
 • Forma vzdelávania: kombinovaná, viacformová >>viac info o formách
 • Vyučovací jazyk: slovenský, čiastočne aj základy anglický (iba LMS zložka štúdia)
 • Vyučovacie dni prezenčne v učebni alebo prezenčne online: pondelky, utorky (večerné stretká od 17.30 do 21.30 hod.). Pre vzdialených účastníkov, ktorí sa zúčastnia formou prezenčne online, súbežne prebieha priamo z učebne online prenos (livestream) so zdieľaním obrazoviek pre kompletnú výučbu online)
 • Vyučovacie dni dištančne: samostatné, priebežné aktivity po celý týždeň v online učebni, podľa zadaní (LMS)
 • Prístup do vzdelávacieho systému LMS: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety (SK), prierezové aj podrobné videokurzy k softvérom (ENG), cvičenia a zadania, >> VSTUP A PREHĽAD OBSAHOV
 • Prístup do študijnej knižnice: áno, >> zoznam študijných kníh
 • Forma záverečnej skúšky: vedomostné testy + prezentácia a obhajoba výstupných záverečných prác z jednotlivých odborov
 • Akreditácia: áno, MŠ SR, POA 3556/2022/57/1
 • Výstupné doklady: štátne osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (Ministerstva školstva SR),
 • Súhrnný počet hodín: 232 (z toho 164 hodín prezenčne a 68 hodín dištančne)
 • Cena vzdelávacieho programu: 998 € za 4 odbory (1 odbor v tejto cene je teda bezplatne),
 • Možnosť uhradiť študijné na splátky: áno, podľa dohody
 • Možnosť zľavnenej účasti absolventov našich menších kurzov / odborov: áno, zľava vo výške akéhokoľvek už absolvovaného kurzu / odboru u nás
 • Prihláška na štúdium: >>prihláška TU
 • Podmienky prijatia (zápisu): Prijímame podľa poradia doručených prihlášok. Účasť je potvrdená predbežne s prihláškou. Vaše miesto je garantované úhradou študijného alebo jeho časti. Viac info pri prihláške.
 • Softvérová výbava: študentská verzia balíka Adobe Creative Cloud (19,50€/mesiac) – ku kúpe poskytneme potvrdenie o akreditovanom štúdiu

Štúdium je rozsiahle a náročné a čaká nás veľa práce – ale aj dobrej nálady a kreativity!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003, email: info@digitaldesign.sk


Čo povedali o štúdiu absolventi:

Absolventi o nás – DigitalDesign.sk = akreditované kurzy grafiky