Kurz Adobe Audition – základný softvérový tréning (I.)

Aplikácia Adobe Audition poskytuje profesionálne prostredie pre tvorbu a úpravu najrôznejších hudobných aj hovorených audiozáznamov, zvukov, zvučiek, zvukových efektov a klipov. Importujte do Audition zvukové záznamy, alebo ich vytvorte priamo. Strihajte klipy, čistite zvuk, odstraňujte nežiadúce zložky alebo pasáže, kombinujte klipy v pokročilom editore, pridávajte efekty a exportujte profesionálne audioprodukty, či už ako samostatné diela, alebo pre ďalšie spracovanie do aplikácií pre prácu s multimédiami, filmom a animáciou.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

 1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 98 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
 2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 148 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

 • slovenský jazyk – natívne
 • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
Mail: info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

 • Úvod do aplikácie
 • Vytvorenie zvukového dokumentu
 • vytvorenie multitrack dokumentu
 • Základné práce s audiom – import, strih
 • Spájanie klipov, práce na časovej osi
 • Špeciálne korekcie audiostopy – retušovacie nástroje
 • Úprava audionarácie – nahrávanie, vyrovnanie
 • Prehľad efektov a a ich aplikovanie – Normalize, Noise reducing, Filter and EQ
 • Používanie panelu Effect Rack
 • Ukladanie a export – formáty WAU, MP3

Be the first to comment

Leave a Reply