Na Slovensku a v Čechách máme k dispozícii tisíce grafikov a dizajnérov, ktorí prezentujú svoje portfóliá a ponúkajú služby. Samozrejme, každý z nich na nejakej úrovni, v závislosti od odborných schopností. Chvíľami by sa mohlo zdať, že profesný grafický trh je až presýtený grafikmi. Že je to ohromné číslo. A predsa – rovnako ohromné množstvo firiem neustále hľadá nových a nových grafikov a okrem odborných zdatností vzýva u adeptov zodpovednosť, časovú spoľahlivosť, komunikačné zručnosti a ďalšie schopnosti, ktoré už patria skôr do osobných kompetencií.

V praxi sme sa stretli nezriedka so situáciami, keď firma, hľadajúca grafikov, síce vhodných odborníkov našla, ale spolupráca takmer vždy stroskotala na nedodržiavaní termínov,  neschopnosti poznať typológiu klienta, zmanažovať zakázku a ďalších neduhoch, ktoré v konečnom dôsledku vyústili do výrobných a realizačných problémov a často aj úplnej straty klienta (niektoré zúfalé zákaznícke firmy dokonca vysielajú na kurzy grafiky iných svojich zamestnancov (negrafikov), aby minimalizovali potrebu byť odkázaní v pracovnom kontakte na nespoľahlivých grafikov a čo najviac prác realizovali radšej v rámci vlastných vnútorných kapacít).

Iste uznáte, že je to nezdravá situácia. Problémom sú osobné kompetencie grafikov. Keďže s touto prácou a touto branžou máme dlhoročné skúsenosti, pomáhame grafikom a ľuďom v našich odboroch rozvíjať sa cez koučingové aktivity a osobné rozvojové plány. Počas nich analyzujeme možné problémové miesta v celom spektre komunikačných a realizačných postupov a zvykov každého konkrétneho účastníka a spoločnými silami sa pokúšame zmeniť postojové aj odborné problémy a eliminovať zlyhania. V prípade koučingu ide o osobné aktivity a stretnutia v strednodobom horizonte, trvajúce rádovo niekoľko týždňov. Využite naše schopnosti naplno rozumieť prepojeniu osobných aj odborných kompetencií grafikov, dizajnérov a ostatných odborníkov, v nadväznosti na klientov v našej branži. Radi vám ich odovzdáme.

Osobné a odborné kompetencie pre profesie grafikov a dizajnérov na dnešnom trhu práce

  • Rozhľad v odbore – súčasné trendy a perspektívy uplatnenia grafikov a dizajnérov v jednotlivých odboroch digitálneho dizajnu,
  • Portfólio, blog,
  • Typológia zákazníkov, komunikačné zručnosti,
  • Pracovné ponuky, budovanie klientely, manažment zakázok
  • Cenotvorba, vyjednávanie
  • Koncepty kľúčových kompetencií a T-zručností
  • Celoživotné vzdelávanie a dovzdelávanie – osobné kariérne plány, koučingové aktivity, mentoring

Ak máte záujem o tieto služby, alebo máte otázky, kontaktujte ma na:

Jaroslav Verlík
info@digitaldesign.sk,
tel. 0948 203 003