Kurz Adobe Animate CC – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Adobe Animate (bývalý Flash) je dnes už legendárnym nástrojom na tvorbu kreslenej grafiky, animácií, multimediálnych aplikácií a interaktívnych produktov ako sú reklamné bannery, webové animácie, ale aj mobilné hry, elearningové aplikácie a podobne.

Od februára 2016  došlo k premenovaniu aplikácie Adobe Flash na Adobe Animate CC. Skvelé je, že takmer všetky pôvodné nástroje a techniky zostali + pribudli možnosti publikovať obsahy v HTML5 a videa s vysokým rozlíšením 4K a mobilných aplikácií pre iOS a Android.

V tomto kurze sa naučíte orientovať v užívateľskom prostredí, spoznáte nástroje na kreslenie, naučíte sa, ako animovať objekty – motion tween a shape tween a zároveň pridáte svojim projektom interaktivitu tak, aby ste mohli vytvárať interaktívne webové bannery, fotogalérie, informačné kiosky, produktové manuály, prezentácie, výukový obsah a podobne.

Cieľová skupina: Grafici, dizajnéri interaktívnych aplikácií, študenti grafických odborov, verejnosť – záujemcovia o vzdelanie a dovzdelanie v oblastiach, rozšírenie kompetencií pre publikovanie pre web a mobilné zariadenia, ďalší záujemcovia.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

 1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
 2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 198 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
 3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

 • slovenský jazyk – natívne
 • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

1.ZAČÍNAME V ANIMATE
1.1. Rozhranie príkazy, nástroje
1.2. Panely a pracovné plochy
1.3. Vytvorenie prvého dokumentu
1.4. Panel Vlastnosti
1.5. Knižnica prostriedkov
1.6. Časová osa
1.7. Vrstvy
1.8. Základné ovládanie dokumentu – lupa, ručička

 1. KRESLENIE
  2.1. O režimoch kreslenia
  2.2. Režim tvarov
  2.3. Ťahy a výplne tvarov – koncept, vyfarbovanie
  2.4. Vykrojovanie tvarov
  2.5. Režim objektov
  2.6. Zarovnávanie objektov
  2.7. Prechody a vzorky
  2.8. Priehľadnosť
  2.9. Práce s textami
  2.10. TLF text
 2. ANIMÁCIE a ÚPRAVY 
  3.1. O animovaní vo Flashi / Animate
  3.2. Tvorba a typy symbolov
  3.3. Instancie symbolov
  3.4. Efekty a režimy prelínaní
  3.5. Úvod do animácie symbolov
  3.6. Shape tween
  3.7. Body Hint pri shape tween
  3.8. Motion tween
  3.9. Tipy animácií motion tween
  3.10. Vnorené animácie
  3.11. Praktické tipy na časovej osi
  3.12. Editor pohybu
  3.13. Základy 3D animácie
  3.14. Základy morfovania a IK

4. INTERAKTIVITA
4.1. O jazykoch Action Script 3, JavaScript a HTML5
4.2. Panel Actions
4.3. Predvstavané skripty
4.4. Udalosti tlačítka
4.5. Akcie Stop a GoToFrame – navigácia
4.6. Akcie pre načítanie externých obsahov
4.7. Vkladanie videa
4.8. Vkladanie zvuku
4.9. Knižnica komponentov
4.10. Knižnice tlačítok a zvukov
4.11. Knižnica Learning Interactions
4.12. Publikovanie aplikácií iOS a Android
4.13. Publikovanie videa a HTML5 Canvas obsahov

5. PRAKTICKÉ CVIČENIA A PROJEKTY

 • Cvičný projekt interaktívnej aplikácie
 • Projekt 1: Vytvorenie reklamného animovaného bannera v HTML5
 • Projekt 2: Vytvorenie interaktívnej aplikácie – fotogaléria