Ak plánujete kariéru ako programátor webstránok, prípadne ste grafický designér a chcete si rozšíriť odborný záber ako tvorca a správca  webstránok, môžete začať tým, že absolvujete u nás kurz tvorby webstránok pomocou HTML5 CSS3, responzívnej knižnice Bootstrap a interaktívnych JavaScript frameworkov. Svoj návrh spracujete od úplného začiatku a naprogramujete v Adobe Dreamweaver, ktorý je profesionálnym editorom pre komplexnú tvorbu a správu responzívnych webstránok. Oboznámite sa aj s tvorbou a správou webstránok v redakčnom systéme WordPress.


Základné informácie

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina

 

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho designu a multimédií – navrhovanie webstránok a tvorba a správa webových sídiel a obsahov
Požadované vstupné vzdelanie

 

 • Minimálne SŠ vzdelanie, práca s PC
 • Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Profil absolventa

 

 • Absolvent je schopný samostatne pripravovať webovú grafiku, vytvárať a spravovať webstránky pre svojich klientov
Metódy a formy vzdelávania

 

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • podrobné softvérové výcviky v online učebni (videokurzy),
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-4 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1, AKR2, alebo AKR4
Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny. Počas COVID situácie sú prezenčné stretnutia modifikované.

Učebné plány a osnovy

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov designu

Úvod do počítačovej grafiky
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického designu 
 • Čo je to grafický design
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné pravidlá designu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Princípy webdesignu
 • Čo je webdesign
 • Základný postup tvorby webstránok
 • Ešte než začneme tvoriť – plánovanie – rozkres
 • Grafický dizajn webstránky s ohľadom na užívateľa
 • Na čo sú používatelia zvyknutí
 • Prístupnosť a uplatniteľnosť
 • Rozmery stránky
 • Vzhľad a kompozícia stránky
 • Dôležité prvky stránky
 • Praktické odporúčania
 • Prototyp – Adobe XD
Texty a typografia
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Typografické pravidlá pre web
Farby a psychológia farieb
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

 AKR3: Webdesign a tvorba webstránok

Základy HTML a CSS

 

 • Čo je to HTML?
 • Štruktúra webovej stránky – HTML5
 • Základné značky hlavičky – Tag !DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, LINK, SCRIPT
 • Základné značky v tele webstránky – štruktúrne značky, textové elementy, odkazy, div, blokové elementy, obrázky, tabuľky, formuláre, médiá
 • Čo je to CSS (kaskádové štýly)
 • CSS štýly – redefinovanie východzieho vzhľadu tagov HTML
 • CSS štýly – vytváranie tried
 • CSS štýly pre textové elementy
 • CSS štýly pre odkazy a linky
 • CSS štýly – predefinovanie elementov image, table, form
 • CSS štýly pre definovanie blokových elementov DIV – class, ID
 • CSS štýly pre vizuálne efekty – tiene, zaoblené rohy, prechody
 • Typografické vlastnosti pomocou CSS
 • Rámčeky a okraje – box model
 • Layout v HTML5 – fixný a responzívny

Adobe Dreamweaver – kľúčová aplikácia – podrobný tréning (I.+II.+III.)

Začíname 

 • Uvítacia obrazovka
 • Pracovné rozhranie – základný prehľad
 • Vytvorenie prvej webstránky
 • Panely Files, Insert a Properties
 • Vytvorenie webového sídla
 • Správa zdrojov v paneli Files
 • Určenie základných vlastností stránky
 • Vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky
 • SEO prvky a optimalizácia pre vyhľadávače
 • Úprava panelov a používanie pracovných plôch v Dreamweaver

Texty

 • Písanie textov v režime Design
 • Vkladanie textov z iných aplikácií
 • Formátovanie textov: titulky, odstavce, zoznamy, odrážkové zoznamy, tabuľky
 • Sledovanie práce v režime Kód
 • Vloženie špeciálnych znakov
 • Typografické vlastnosti jazyka CSS pre texty

Obrázky a médiá

 • O formátoch obrázkov – JPG, PNG, SVG
 • Vloženie obrázkov
 • Úprava obrázkov v Dreamweaver
 • Vloženie videa na stránku
 • Vloženie balíčka .OAM – animovaná kompozícia

Linky a odkazy

 • O relatívnych a absolútnych odkazoch
 • Relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver
 • Priraďovanie odkazov textom a obrázkom
 • Absolútne odkazy na súbory
 • E-mailové odkazy

Základy kaskádových štýlov v Dreamweaveri

 • Kaskádové štýly v Dreamweaveri – panel CSS Designer
 • Predefinovanie HTML tagov
 • Vytváranie vlastných štýlov – riadkové elementy
 • Vytváranie vlastných štýlov – blokové elementy
 • Nové štýly v jazyku CSS3 – tieň, zaoblenie rohov, stĺpce, prechody

Layout

 • O kontajneroch DIV
 • Jedinečné kontajnery DIV ID
 • Znovupoužiteľné kontajnery DIV CLASS
 • Responzívne vlastnosti kontajnerov DIV

Tvorba responzívnych layoutov pomocou Bootstrap

 • Predstavenie frameworku
 • Založenie projektu Bootstrap
 • Vkladanie responzívnych objektov z knižnice Boostrap
 • Tvorba layoutu pomocou Bootstrap preddefinovaných šablón
 • Tvorba vlastného layoutu pomocou elementov Bootstrap

Manažment miestneho a vzdialeného webového sídla

 • Prepojenie stránok vo webovom sídle
 • O odosielaní miestneho webu na internet pomocou Dreamweavera
 • Nastavenia FTP prístupu na server
 • Synchronizácia miestneho a vzdialeného webu

Praktické cvičenia a projekty:

 • Založenie webového sídla a responzívneho projektu Bootstrap
 • Vkladanie kontajenrov Bootstrap – tvorba layoutu stránok
 • Vkladanie obsahov na stránky (zo zložky médií – texty, video, animácia)
 • Úpravy vzhľadu elementov Bootstrap pomocou dodatočných vlastností CSS
 • Ukážka uploadovania sídla na web – správa v Dreamweaveri

ZÁKLADY TVORBY WEBSTRÁNOK POMOCOU REDAKĆNÉHO SYSTÉMU WORDPRESS

 • Získanie domény a hostingu pre svoj web
 • Inštalácia systému WordPress – možnosti
 • Inštalácia zvolenej témy do WordPressu
 • Oboznámenie sa s rozhraním – práce v redakčnom prostredí
 • Pluginy a rozšírenia
 • Upload a aktualizácia obsahov
Odborný praktický výcvik
Praktický projekt:
Vytvorenie responzívnej webovej stránky pre fiktívneho klienta

 

Forma záverečnej skúšky: 

 • Vedomostný test – 55 otázok – požadovaná úspešnosť 65 %
 • Záverečný praktický projekt – vytvorenie kompletnej webovej stránky pre fiktívnu firmu
 • Obhajoba, diskusia, záver
Študijné materiály

 

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné softvérové videokurzy (v angličtine aj slovenčine),odborný výcvik,
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!