AKR3: Kurz Webdesign a tvorba webstránok – webdesigner

mu   ps

Spoznajte princípy grafického designu so špecializáciou na webdesign, naučte sa vytvárať moderné a plne funkčné webstránky vo vizuálnom prostredí aplikácie Adobe Muse bez písania kódu, alebo pracujte v kombinovanom vizuálnom aj kódovom režime aplikácie Adobe Dreamweaver pri vytváraní webstránok a webových sídel pomocou jazykov HTML, CSS a JavaScript. Vytvárajte a optimalizujte grafiku navrhnutú v aplikácii Illustrator alebo Photoshop, pre web.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + dištančne)

 • prezenčne v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • dištančne vo vzdelávacom systéme (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie)

>> viac info: Formy vzdelávania

Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie webstránok a tvorba a správa webových sídiel a obsahov
Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, práca s PC
 • Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Profil absolventa

 • Absolvent modulu je schopný samostatne pripravovať webovú grafiku, vytvárať a spravovať webstránky pre svojich klientov
Metódy

 • Teoretická príprava v špecifikách počítačovej grafiky a webdizajnu, praktický softvérový výcvik (podľa zvolenej aplikácie), simulácie v online systéme
Rozsah kurzu: 48,00 hodín / 4 týždne
Cena komplet: 328 €
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1, AKR2, alebo AKR4
Cena kurzu za dva odbory, teda AKR3 + AKR1 alebo AKR2: 585 € /ušetríte až 71 €
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk
Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 4. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov a dohode celej skupiny.

Učebné plány a osnovy

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov dizajnu

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Princípy webdizajnu – 4 hod., z toho 4 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Čo je webdesign
 • Základný postup tvorby webstránok
 • Ešte než začneme tvoriť – plánovanie a rozkres
 • Grafický dizajn webstránky s ohľadom na užívateľa
 • Na čo sú používatelia zvyknutí
 • Prístupnosť a uplatniteľnosť
 • Rozmery stránky
 • Vzhľad a kompozícia stránky
 • Dôležité prvky stránky
 • Praktické odporúčania
Texty a typografia – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Typografické pravidlá
 • Niektoré najčastejšie chyby
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

AKR3: Webdizajn a tvorba webstránok

Adobe Muse – kľúčová aplikácia – podrobný tréning (I.+II.+III.)
12 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne
ZAČÍNAME S MUSE

 • Prehľad kurzu
 • Uvítacia obrazovka
 • Vytvorenie a nastavenie nového webu
 • Prehľad rozhrania aplikácie
 • Vizuálne pomôcky a predvoľby

PLÁNOVANIE WEBOVÉHO PROJEKTU

 • Vytváranie štruktúry stránok
 • Vytváranie hlavných stránok
 • Hierarchické hlavné stránky
 • Možnosti vzhľadu stránky
 • Náhľad v prehliadači a obrázky na pozadí
 • Práca so záhlavím a pätičkou
 • Zmena vlastností stránky
 • Zmena usporiadania stránok

PRÁCE S MÉDIAMI

 • Import bitmapových obrázkov
 • Zmena veľkosti a orezanie obrázkov
 • Vkladanie obsahov SWF a Animate
 • Správa projektu
 • Import PSD súborov
 • Zmena vlastností obrázka
 • Obrázky služby HiDPI

ÚPRAVA VZHĽADU A MANIPULÁCIA S OBJEKTAMI

 • Zoskupovanie objektov
 • Práca s vrstvami
 • Zarovnanie prvkov
 • Použitie zaoblených rohov
 • Použitie efektov
 • Vytváranie grafických štýlov
 • Vytváranie objektov so šírkou 100%
 • Používanie fixnej pätičky

PRÁCE S TEXTOM

 • Pridávanie textu
 • Možnosti formátovania textu
 • Používanie webových bezpečných a systémových písiem
 • Výber webových písiem od TypeKit
 • Obaľovanie textu okolo obrázkov
 • Používanie kontroly pravopisu
 • Výber značky na úrovni oddielu
 • Vytváranie štýlov odstavcov
 • Vytváranie štýlov znakov

HYPERLINKY

 • Vytvorenie hypertextového odkazu
 • Zmena vzhľadu odkazu
 • Prepojenie s kotvami
 • Vytvorenie odkazu na e-mail
 • Prepojenie so súborom

EXPORT A PUBLIKOVANIE

 • Publikovanie do obchodného katalyzátora
 • Aktualizácia vašej stránky
 • In-Browser Úpravy
 • Publikovanie pomocou FTP
 • In-Browswer Editácia

PRAKTICKÉ ÚLOHY

VYTVORENIE NAVIGAČNÝCH SYSTÉMOV

 • Vytvorenie tlačítka
 • Práce so stavmi tlačítka
 • Vkladanie tlačitka z Photoshopu
 • Vkladanie ucelených menu
 • Úpravy menu

POUŽÍVANIE INTERAKTÍVNYCH WIDGETOV

 • Čo sú Widgety?
 • Tvorba miniatúr (fotogalérie)
 • Tvorba prezentácií Lightbox
 • Prezentácia celej obrazovky
 • Použitie widgetu Accordion
 • Práca s tabuľkovými panelmi
 • Práce s kartami widgetu Accordion
 • Vytváranie popisov
 • Prehliadanie ďalších miniaplikácií
 • Vytvorenie kontaktného formulára
 • Štartovacie tlačidlo Widget
 • Panel knižnice
 • Ďalšie rozšírenia – Muse Exchange

PRÁCE S HTML

 • Vloženie kódu HTML
 • Pridávanie videa cez YouTube
 • Vloženie Google mapy
 • Pridanie tlačidla typu Facebook
 • Práca s Twitterom
 • Použitie sociálnych miniaplikácií (NEW)

VYTVÁRANIE RESPONZÍVNYCH LAYOUTOV

 • Prinícípy responzívneho webdizajnu
 • Možnosti responzivity v Adobe Muse
 • Vysvetlenie možností mobilného telefónu
 • Zobrazenie ukážky stránky

NAJLEPŠIE POSTUPY A SEO

 • Pridanie metadát k stránke
 • Použitie titulov a Alt s obrázkami
 • Formátovanie s oddielmi Styles
 • Pridávanie poplachov
 • Prečítajte si súbor Sitemap

ÚVOD DO REDAKĆNÉHO SYSTÉMU WORDPRESS

 • Získanie domény a hostingu pre svoj web
 • Inštalácia systému WordPress – možnosti
 • Inštalácia zvolenej témy do WordPressu
 • Práce v redakčnom prostredí
 • Upload a aktualizácia obsahov vo webovom prostredí

Praktický projekt: Vytvorenie interaktívnej webovej stránky s multimédiami pre fiktívneho klienta

 

Adobe XD CC  – základný tréning (I.)
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne

 • Čo je to XD CC?
 • Rozhranie aplikácie
 • Nástroje tvarov
 • Zoming
 • Kombinovanie tvarov
 • Import grafiky
 • Maskovanie
 • Manažment objektov
 • Nástroj Text
 • Nástroj Pero
 • Návrhové plochy
 • Návrh – úvodná obrazovka
 • Návrh – obrazovka konta
 • Funkcia Repeat grid
 • Funkcia Prototype mode
 • Náhľad projektu
 • Zdieľanie projektu
 • Export obsahov
 • Praktický nácvik: tvorba prototypu aplikácie

 

Adobe Photoshop Start – základný tréning (I.) / alternatívne: Corel PHOTO-PAINT X8/
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky – klonovacie razítko, červené oči…
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladanie optimalizovaných obrázkov pre web
Odborný praktický výcvik – 14 hod., z toho 7 hod. prezenčne a 7 hod. dištančne
Prípadová štúdia – návrh a výroba webstránky ,,od zelenej lúky”, práca s médiami, pre fiktívnu firmu
Doplnkový seminár: Osobné a odborné kompetencie pre profesie grafikov a dizajnérov na dnešnom trhu práce

 • Rozhľad v odbore
 • Možnosti a formy profesného pôsobenia pre grafikov a dizajnérov na trhu práce
 • Kde hľadať pracovné ponuky z našich odborov
 • Príprava do praxe – oslovenie zamestnávateľa, portfólio, časté otázky a odpovede
 • Príprava do praxe – sebazamestnanie, komunikácia s klientmi, stanovenie ceny práce, pracovné toky
 • Koncepty kľúčových kompetencií a T-zručností
 • Celoživotné vzdelávanie a dovzdelávanie – osobné kariérne plány

Forma záverečnej skúšky: 

 • Vedomostný test – 55 otázok – požadovaná úspešnosť 65 %
 • Záverečný praktický projekt – vytvorenie kompletnej webovej stránky pre fiktívnu firmu
 • Obhajoba, diskusia, záver
Študijné materiály

interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, odborný výcvik,

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

>> Prejsť do knižnice

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania
 • COREL: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.corel.com
 • QuarkXPress: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.quarkxpress.com
 • iSpringSuite: sťahujte podľa pokynov výrobcu zo stránky www.ispringsolutions.com

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!

CERTIFIKAT_DTP