Nemôžte sa zúčastniť na akreditovanom štúdiu? Potrebujete sa naučiť pracovať v akomkoľvek programe balíka Adobe Creative Cloud, CorelDraw, QuarkXPress alebo iSpringSuite? Prípadne si navzdelať teórie designu? Využite naše online kurzy s lektorom v členskej sekcii portálu mLearning.sk.

FORMY A CENY ČLENSKÝCH PROGRAMOV:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, od 48 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, od 98 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
  3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, u vybraných kurzov, na objednávku

PRIHLÁŠKA A PODPORA VZDELÁVANIA

UPOZORNENIE: Obsahy online učebne | členskej sekcie z licenčných dôvodov nepredávame ako samostatné dištančné online kurzy, a rovnako tak ani ako samostatný prístup k ním bez lektora. Koncept kombinovaného vzdelávania (s účasťou lektora) sa nám totiž osvedčil a je podľa nás najefektívnejší.

Prehľad online kurzov v členskej sekcii

SOFTVÉROVÉ TRÉNINGY

TEÓRIE DESIGNU:

INFORMÁCIE:
TEL: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk