Nemôžte sa zúčastniť na akreditovanom štúdiu? Potrebujete sa naučiť pracovať v akomkoľvek programe balíka Adobe Creative Cloud? Alebo sa doučiť podrobne a koncepčne teórie grafiky, designu a multimédií? Využite naše online kurzy s lektorom v členskej sekcii portálu DigitalDesign.sk club. Princíp je jednoduchý:

  • Vyplňte prihlášku a staňte sa členom DigitalDesign.sk clubu. Získate tak trojmesačný neobmedzený prístup k vzdelávacím obsahom našej online učebne, ktorá je najrozsiahlejšou online učebňou pre grafikov a designérov na Slovensku, to všetko za prítomnosti lektora (nikdy neštudujete sami).
  • Študujte čokoľvek buď vlastným tempom a kedy vám to vyhovuje (verzia 1. s dohľadom lektora). alebo študujte riadeným režimom (verzia 2. s riadením lektora) v programe zostavenom na mieru (viac info nižšie).
  • Lektor je vám nepretržite k dispozícii v uzavretej súkromnej FB skupine DigitalDesign.sk – členská sekcia, alebo aj na online konzultácie naživo cez MS Teams (vo verzii riadeného vzdelávania, spojíte sa naživo, so zdieľaním obrazovky a preberiete si všetko, čo je pre vás potrebné).

FORMY A CENY ČLENSKÝCH PROGRAMOV:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup: 128 €, voľný priebeh vzdelávania, prístup do zvolenej sekcie online učebne (podľa AKR) + pomoc lektora v členskej FB skupine, predlženie na ročný dohľadový prístup 196 €, bez ďalšej viazanosti, potvrdenie o členstve / účasti.
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup 188 €, riadený program vzdelávania zostaveného na mieru a s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do kompletnej online učebne, predlženie na ročný dohľadový prístup 196 €, bez ďalšej viazanosti, certifikát o riadenom programe / absolvovaní kurzu.

PREHĽAD KURZOV A OBSAHOV V ČLENSKEJ SEKCII

Online učebňa | Členská sekcia: >> Vstupná stránka | prehľad
Online poradenská a diskusná skupina: >> DigitalDesign.sk – členská sekcia
Online stretká: >> Google Meet

V prípade, že ste sa rozhodli stať členom, postupujte nasledovne:

  1. Stiahnite si z nasledujúceho linku nižšie prihlášku. Prihláška je elektronicky vyplňovateľný formulár PDF a tak vám stačí vyplniť ju v bežnom bezplatnom programe Adobe Reader. Súčasťou prihlášky Obchodné, zmluvné a licenčné podmienky a jednoduchý Dotazník, v ktorom nám niečo prezraďte o sebe -:)
  2. Následne odošlite vyplnenú prihlášku aj prílohy z vašej emailovej adresy na: info@digitaldesign.sk (v prípade ak sa vám z nejakého dôvodu nepodarí prihlášku vyplniť, pokojne napíšte jednoduchý email s údajmi a textom prihlášky). Vyplnením a odoslaním prihlášky zároveň vyjadrujete súhlas s Obchodnými, zmluvnými a licenčnými podmienkami.
  3. Po prijatí prihlášky vám vystavíme elektronickú verziu predfaktúry, ktorú zašleme na váš email, spolu s inštrukciami k platbe.
  4. Po prijatí platby sa stávate členom DigitalDesign.sk clubu – obratom získate aktivovaný prístup do online učebne a podrobné informácie k práci s online učebňou, prístup k výukovým kurzom, cvičeniam a zadaniam, komunikácii a spolupráci s lektorom, na základe zvoleného členského programu.

DOWNLOAD:

Stiahnite si a vyplňte Prihlášku (obsahuje aj Obchodné, zmluvné a licenčné podmienky a krátky Dotazník: >> 2023 Prihláška na Kurz | Štúdium | Členstvo

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail: info@digitaldesign.sk

UPOZORNENIE: Obsahy online učebne | členskej sekcie nepredávame ako samostatné dištančné kurzy, a rovnako tak ani ako samostatný prístup k ním bez lektora. Koncept kombinovaného vzdelávania (s účasťou lektora) sa nám totiž osvedčil a je podľa nás najefektívnejší.