I keď je ponuka našich kurzov a rozvojových aktivít pre grafikov a designérov skutočne rozsiahla, zorientujete sa jednoducho. Vyberte si buď hotové vzdelávacie programy nižšie, alebo si vystavajte čokoľvek na mieru. Výber je na vás:


1. Akreditované komplexné odbory / Semestrálne štúdiá:

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium
(5 odborov grafiky, designu a multimédií, pevné radenie výučby, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – jednoodborové zamerania
(voliteľný odbor, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(voliteľná dvojica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ + ROZŠÍRENÁ PRAX + CERTIFIKÁCIA – ročné dvojsemestrálne akreditované štúdium
(letný a zimný semester, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR, odborné certifikáty, spolu 352 hodín, 1600 €)


2. Podrobné softvérové kurzy a tréningy, Teoretické predmety:

PRÁCE A ZRUČNOSTI V PROGRAMOCH OD ADOBE, COREL, QUARK, AFFINITY a ISPRING
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Podrobné softvérové kurzy a tréningy – PREZENČNE / LIVE – od 148 €,  >>prehľad TU

TEORETICKÉ PREDMETY KU GRAFIKE, DESIGNU A MULTIMÉDIÁM
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Ponuka teoretických predmetov PREZENČNE / LIVE – od 88 €,  >>prehľad TU

3. Online kurzy so živým lektorom:

Dostupné nepretržite. Vyberte si ľubovoľný kurz z našej online učebne a študujte kedy vám to vyhovuje. Lektor je nepretržite dostupný na konzultácie, dovysvetlenia, praktické riešenia atď. >> viac info TU

  • Podrobné softvérové kurzy online – od 88 €,  >>prehľad TU
  • Ponuka teoretických predmetov – od 38 €,  >>prehľad TU
  • poznámka: kurzy v online učebni poskytujeme iba so živým lektorom

4. Doškoľovacie tréningy, Online webináre, Digital Design Camp:

(k jednotlivým odborom dizajnu AKR 1, 2, 3, 4,5,6 alebo k softvérovým kurzom)

  • Celodenné doškoľovacie tréningy pre našich absolventov na ľubovoľné vopred dohodnuté témy s účastníkmi  – v učebni alebo online – 4 hod., 38 €,  >>viac info TU
  • Pravidelné týždenné online webináre na ľubovoľné vopred dohodnuté témy s účastníkmi, (celoročná aktivita formou členstva v mLearning.sk community club) – 2 hod./webinár, štyrikrát v mesiaci, spolu 28 € mesačne, >> viac info TU
  • Digital Design Camp – celovíkendové komunitné stretnutia v rekreačnom prostredí – workshopy, prednášky, diskusia, voľnočasové aktivity – otvárané podľa záujmu  >>viac info TU 

5. Špecializačné komplexné kurzy:

ŠPECIALIZAČNÉ A NADSTAVBOVÉ KURZY PRE VÝVOJÁROV DIGITÁLNYCH PRODUKTOV A ONLINE VZDELÁVANIE
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • SPE1: Špecialista tvorby digitálnych produktov – 72 hod., 498€>> viac info
  • SPE2: Grafika pre negrafikov – 48 hod., 328 €, >>viac info

6. Koučing a osobný rozvoj:

Koučingové aktivity pre grafikov a dizajnérov, kurzy komunikačných zručností, time management, management zákazníka atď.
(rozvojové aktivity na mieru, individualizované) –  >>viac info


7. Personalistika:

Odborné konzultácie na výberových konaniach, príprava na pracovné pohovor, testovanie, certifikácia
(aktivity na mieru pre firmy, alebo individualizované)
Pohovory a skúšky: >>viac info
Testovanie a certifikácie: >>viac info


V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať:

INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply