I keď je ponuka našich kurzov, akreditovaných odborov a semestrálnych vzdelávacích programov  skutočne rozsiahla, zorientujete sa jednoducho. Vyberte si buď hotové vzdelávacie programy nižšie, alebo si vystavajte čokoľvek na mieru. Výber je na vás:


1. Akreditované odbory designu

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – jednotlivé odborové špecializácie
(voliteľný odbor AKR1 až AKR7, radenie výučby podľa akreditácie, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

2. Semestrálne štúdium

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – štvorodborové zameranie špecializácie
(4 voliteľné odbory grafiky, designu a multimédií, pevné radenie výučby, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR), spolu 232 hod., 998 € (t. z. jeden odbor v cene bezplatne)

3. Ročné dvojsemestrálne štúdium

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ + ROČNÍKOVÝ SEMESTER PRAXE + CERTIFIKÁCIA
(4 voliteľné odbory grafiky, designu a multimédií, letný a zimný semester, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR, odborné certifikáty), spolu 352 hodín, 1600 € (t. z. jeden odbor v cene bezplatne)

  • >> AKR1,2,3,4,(5,6,7): Digitálny design a multimédiá
  • + ROČNÍKOVÝ SEMESTER PRAX – množstvo praktických projektov zo všetkých študovaných odborov designu z prvého semestra, výstup – budovanie osobného portfólia prác,
  • + ODBORNÁ CERTIFIKÁCIA – špecializované overovanie nadobudnutých vedomostí a zručností – hodnotiaci supertest, 180 otázok

4. Online kurzy – členská sekcia:

PRÁCE A ZRUČNOSTI V PROGRAMOCH OD ADOBE, COREL, QUARK, AFFINITY a ISPRING, TEORETICKÉ PREDMETY KU GRAFIKE, DESIGNU A MULTIMÉDIÁM
(verzie 1. s dohľadom lektora alebo 2. verzia s riadením lektora)


5. mLearning DIGITAL DESIGN CAMP:

  • Digital Design Camp – víkendové komunitné stretnutia v rekreačnom prostredí – workshopy, prednášky, diskusia, voľnočasové aktivity – otvárané podľa záujmu  >>viac info TU 

6. Koučing, osobný rozvoj, personalistika:

Koučingové aktivity pre grafikov a designérov, kurzy komunikačných zručností, time management, management zákazníka atď.
(rozvojové aktivity na mieru, individualizované) –  >>viac info

Odborné personalistické konzultácie na výberových konaniach, príprava na pracovné pohovor, testovanie, certifikácia
(aktivity na mieru pre firmy, alebo individualizované)
Pohovory a skúšky: >>viac info
Testovanie a certifikácie: >>viac info


ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk
WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply