Pohovory / Certifikácie

Okrem poriadania akreditovaných aj voľných vzdelávacích kurzov a tréningov sa zameriavame aj na výberové pohovory a certifikačné overovanie odborných vedomostí a zručností jednotlivcov aj tímov vo všetkých odboroch digitálneho designu a praxe v grafických programoch.

Výberové pohovory

Realizujete vo vašej firme výberový pohovor na ľubovoľnú pozíciu v niektorom z odborov grafiky, digitálneho designu alebo multimédií? Chcete si byť istí, že si vyberiete toho najvhodnejšieho z uchádzačov? V pripade záujmu vám vieme pomôcť s výberovým konaním na pozíciu, ktorú hodláte obsadiť. Využite naše dlhoročné praktické skúsenosti v oblastiach digitálneho designu a rozsiahlu vzdelávaciu a konzultačnú prax.

Zabezpečíme odborne a profesionálne:

 • vstupné pohovory s uchadzačmi o pozíciu,
 • hĺbkové testovanie vedomostí a zručností,
 • spracovanie a vyhodnotenie portfólií,
 • výber na základe kompetenčného modelu,
 • konzultácie

Testovania a certifikácie:

 • Testovanie a certifikácia sú spoločnou, na seba naväzujúcou aktivitou, realizovanou na jednom spoločnom termíne. Testy overia vedomosti a zručnosti a certifikácia zvýrazní špeciálnymi otázkami a úlohami skutočné odborné kompetencie.
 • Testovanie a certifikácia prebiehajú osobne v našej učebni. Nie je možné absolvovať aktivitu na diaľku. Testy majú elektronickú formu s vyhodnocovaním. Certifikácia má formu certifikačného pohovoru, riešenia úloh a podobne.
 • V prípade úspešného testovania absolvuje každý účastník následne aj certifikačný pohovor. V prípade úspešného ukončenia obdrží certifikát o úspešnom absolvovaní k zvolenej oblasti.
 • V prípade neúspešneho testovania vám poskytneme kompletné prípravné obsahy v našom vzdelávacom systéme – teórie, nácvik, prax, formou multimediálnych prednášok, simulácií, tréningov a opakovacích testov. Následne zrealizujeme opakované záverečné testovanie a následnú certifikáciu.

mLearning_mark

Využitie certifikácie

Význam a výhody certifikácie a overovania odborných spôsobilostí sú dnes neodmysliteľnou súčasťou a tématikou všetkých moderných európskych koncepcií vzdelávania dospelých. Ich úlohou je napomôcť k lepšiemu uplatneniu sa v praxi. Tu je niekoľko výhod, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť a oceniť certifikačné aktivity:

 • Certifikácia je odborným dokladom o vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach účastníka. Je skvelým dokladom napríklad k pracovným pohovorom. Okrem iného certifikát ,,hovorí za vás” o vašom proaktívnom prístupe k práci.
 • Certifikácia môže pomôcť odborníkom z praxe, ktorí sú bez dokladu o vzdelaní, získať skutočný doklad a potvrdenie svojich vedomostí a zručností. Za úroveň celého procesu certifikácie ručíme.
 • Pomocou testovania sa dajú spoľahlivo identifikovať medzery v odborných vedomostiach a zručnostiach zamestnancov a lepšie tak zacieliť ich prípadné plánované vzdelávania a podobne.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:
Tel.: 0948 203 003
Mail: info@mlearning.sk