Kurz Adobe Premiere Pro – rozšírený softvérový tréning (I.+II.)

Tento kurz vás spoľahlivo uvedie do problematiky práce s videom a profesionálnou aplikáciou Adobe Premiere Pro. Naučíte sa všetky základné aj pokročilejšie pracovné úkony a zručnosti pri úpravách a strihaní filmov na praktických ukážkach – od vytvorenia projektu a importu záznamov a médií, cez ich úpravu, strih, montáž a vylepšovanie, až po export videa pre konkrétny cieľ (TV, web, reklamné obrazovky, mobilné zariadenia, multimediálne nosiče).

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 98 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 148 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
  3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

  • slovenský jazyk – natívne
  • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

1: Úvod do aplikácie
Vitajte,
Nový projekt,
Rozhranie,
Pracovné plochy,
Predvoľby,
Nastavenia predvolieb,
Auto save, Synchronizácia,
Systémové požiadavky.

2: Import multimédií
Nastavenie projektu,
Typy médií,
Import z počítača,
Import z kamery,
Import obrázkov,
Prehliadač médií,
Organizér médií,
Relink médií.

3: Základy editácie a strihu
Source monitor,
Project panel,
Subklipy,
Vložiť / Upraviť,
Sequences,
Časová os,
Edit points,
Strih a delete.

4: Ďalšie techniky
Track targeting lock,
Overwrite editácie,
3-point editácie,
Nástroje Ripple a Rolling,
Slide a Slip editácie,
Trim monitor,
Replace editácie,
Top a Tail editácie.

5: Časová os
Časová os,
Práce so záznamami,
Záznamy, Markery,
Panel History,
Renderovanie,
Transport controls.

6: Prechody
Import obrázkov,
Stills,
Animovanie stills,
Aplikovanie prechodov,
Úprava prechodov,
Multiprechody.

7: Pokročilá editácia
Presúvanie klipov,
Export snímku,
Skupina snímkov,
ViRate stretch tool,
Zmeny rýchlosti klipov,
Premenlivá rýchlosť.

8: Práce s audiom
Audio v Premiere Pro,
Nastavenia úrovní,
Kľúčové snímky,
Mix audia,
Efekty audia,
Nahrávanie audia,
J/Cuts,
Strih audia alebo videa,
Rozpojenie audia a videa.

9: Práce s efektami
Základné efekty pohybu,
Video prechody,
Audio prechody,
Video filtre,
Kľúčovanie efektov,
Stabilizér,
Ultra key,
Garbage mattes,
Integrácia s AfterEffects.

10: Korekcie farieb
Čo sú korekcie farieb,
Nástroje,
Three-way corector,
Lumetric color,
Vrstvy úprav,
Nástroje Color corection.

11: Multikamerový strih
Prehľad funkcií,
Nastavenia sekvencie,
Editácia klipov,
Manuálne úpravy,
Multikamrový náhľad,
Zlučovanie.

13: Titulky a export
Základy titulkov,
Lower Thirds,
Plávajúce titulky,
Export projektu,
Export pre web,
Vkladanie metadát ,
Adobe Media Encoder,
Archivácia.

Cvičné projekt: Vytvorenie videoreklamného spotu pre firmu