Kurz Adobe InDesign – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Adobe InDesign je špičková aplikácia pre spracovávanie grafických návrhov, textovú sadzbu, typografiu, layout strán pre celý rad tlačových produktov ako napríklad noviny, časopisy, magazíny, brožúry, knihy, prospekty a podobne. Sadou nástrojov dokážete vytvoriť aj bohaté digitálne publikácie. Do tretice, v InDesigne si navrhnete aj ostatné grafické produkty menších rozsahov ako sú letáky, plagáty, reklamy, inzercie a prakticky všetky ostatné grafické produkty pre tlač, produkčné oblasti a digitálne publikovanie. Poskytuje tak ideálne prostredie pre designérsku kreatívu.

Hlavnou výhodou používania InDesignu v grafickej a designérskej praxi sú jednoduché ale pritom výkonné nástroje pre pokročilé grafické navrhovanie. InDesign obsahuje všetky tie najpokročilejšie typografické funkcie a nástroje pre práce s textami na plne profesionálnej úrovni. Vynikajúco pritom pracuje aj s externou vektorovou aj bitmapovou grafikou, ktorú umožňuje pohodlne kombinovať s textami a vytvárať tak pútavú a profesionálnu grafiku najrôznejšieho druhu.

Ovládanie a používanie InDesignu je nevyhnutnou súčasťou a osobnou výbavou každého grafika a grafického dizajnéra. Poďme sa teda naplno pustiť do spoznávania jeho užívateľského rozhrania a nástrojov, ktoré ponúka.

Podrobná osnova:

Adobe InDesign – kľúčová aplikácia 
14 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
ÚVOD

O programe
Užívateľské rozhranie a panel nástrojov
Vytvorenie a nastavenie dokumentu
Tvorba a správa pracovných plôch
Uloženie dokumentu .indd

NÁSTROJE PRE ORGANIZÁCIU OBSAHOV V DOKUMENTE

Koncepcie práce s rozkresmi a layoutovaním
Práca s pravítkami a jednotkami
Nastavenie stĺpcov a mriežok dokumentu
Účiaria a vodítka – základné, dočasné, smart
Predvoľby aplikácie a dokumentu

PRÁCE S TEXTOM

O textových rámčekoch
Písanie, vkladanie a import textu
Formátovanie textu – znaky
Formátovanie textu – odstavce
Vytváranie odstavcových a znakových štýlov
Odrážky a zoznamy
Medzery – medzipísmenové, medzislovné
Prestrkanie, riadkový preklad
Ďalšie typografické atribúty pre znaky aj odstavce
Špeciálne typografické znaky – značky, pomĺčky, medzery

TABUĽKY

Vkladanie tabuliek
Nastavovanie vlastností tabuliek a buniek
Ukladanie štýlov tabuliek

PRÁCE SO STRÁNKAMI

Prehľad panelu Stránky
Vkladanie a odstraňovanie stránok
Zmena veľkosti stránok
Číslovanie stránok
Predlohy stránok a koncepcie
Vytváranie a aplikovanie predlôh stránok

UMIESTŇOVANIE EXTERNEJ GRAFIKY

O rastrovej a vektorovej grafike
Princípy kontajnerovej sadzby v InDesigne
Vkladanie fotografií na stránky
Vkladanie ilustrácií a vektorovej grafiky
Vkladanie dokumentov PDF
Panel Väzby

KRESLENIE A VYFARBOVANIE

Ponuka základných tvarov
Základy kombinovania tvarov
Kreslenie perom a ceruzkou
Vyfarbovanie – ťah a výplň
Práce so vzorníkom a paletou Farby
Práce s prechodmi

ĎALŠIE ÚPRAVY

Aplikovanie efektov na texty a grafiku
Úprava importovanej grafiky v materskej aplikácii – roundtripping
Rozdelenie obsahov do vrstiev – panel Vrstvy
Kombinovanie grafiky a textov – obtekanie
Vkladanie textov na vektorovú cestu
Niektoré užitočné klávesové skratky

DLHÉ DOKUMENTY

Stratégie pre sadzbu dlhých dokumentov
Prelievanie stĺpcových textov
Kapitoly, číslované oddiely
Registre, obsahy, poznámky pod čiarou
Štýly objektov
Knižnice  a výstrižky

MOŽNOSTI DIGITÁLNEHO PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV

Interaktívne objekty v InDesigne – navigačné tlačítka, prvky formulárov
Vkladanie multimédií – audio, video, animácie
Animovanie objektov v dokumente
Prechody medzi stránkami
Export – interaktívne PDF
Export – funkcia Publish online (HTML5)
Exprort – multimediálny formát (SWF)

TLAČ DOKUMENTOV

Príprava dokumentu pre tlač
Panel Kontrola pred výstupom
Export dokumentov PDF pre tlač

Cvičné príklady:

  • Návrhy a realizácia – inzerát, leták, prospekt A4 skladačka, billboard, novinová štvorstrana, obálka, knižná sadzba – zadania v online učebni

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: cena na objednávku, učebňa Košice, alebo u zákazníka, info: 0948 203 003, info@digitaldeisgn.sk
  • Online: v rámci zvoleného členského programu:>> Viac info
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk