Kurz Adobe Captivate – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Program Adobe Captivate je výkonným profesionálnym nástrojom na vytváranie najrozmanitejších vzdelávacích, inštruktážnych a prezentačných materiálov s bohatými multimédiami a premyslenou interaktivitou. Vytvárajte aplikácie pre stolové počítače, tablety, smartfóny aj mobily a to všetko bez programátorských zručností. 

Tento kurz vám ukáže,  ako produktívne pracovať – môžete začať svoj projekt od zelenej lúky, alebo importovať existujúce prezentácie PowerPointu, osadiť ich interaktívnymi prvkami, videami, animáciami, audiom či videom a exportovať ako profesionálne elearningové programy. Vytvárajte výukové a prezentačné videá, výkladové a scenárové aplikácie, elektronické testy s pokročilou logikou, simulácie postupov a množstvo ďalšieho digitálneho obsahu, ktorého obsah a rozsah je limitovaný iba vašou kreativitou. Naviac, najnovšie verzie Captivate 8, 9 a 2017 vám umožňujú vytvárať responzívne projekty, ktoré sa pružne prispôsobujú vlastnostiam obrazoviek, na ktorých sa obsah práve prehráva.

OSNOVA

1. Úvod do aplikácie Captivate

 • Úvodná obrazovka
 • Vytváranie rôznych typov projektov
 • Rozhranie programu – panely a nástroje
 • Predvoľby a základné nastavenia

2. Začíname

 • Vytvorenie prázdneho projektu – klasický projekt a responzívny
 • Vytvorenie projektu zo šablóny CPTL
 • Nahrávanie softwarových simulácií a interaktívnych demonštráciíí – úvod do možností a módov
 • Vytvorenie projektu z prezentácie MS PowerPoint
 • Vytvorenie obrázkovej prezentácie
 • Práca s motívmi a témami
 • Pridávanie nových snímkov
 • Typy snímkov zo šablóny
 • Master slidy a predlohy

3.Vytváranie objektov a vkladanie médií

 • Práca s textom
 • Vytváranie tvarov – ponuky panelu Shapes
 • Formátovanie textov a tvarov – panel Properties
 • Panel Library
 • Import obrázkov JPG, PNG, BMP
 • Import súborov Photoshopu (.psd)
 • Špecifiká importu SVG

3. Pridanie interaktivity

 • Oboznámenie sa s časovou osou
 • Princíp časovania objektov na časovej osi
 • Pridanie tlačidla Button
 • Použitie interaktívnych objektov Clickbox
 • Vytváranie hypertextových odkazov a linkov
 • Interaktivita vnútri aplikácie – Simple actions
 • Budovanie komplexných interakcií – Advanced actions
 • Efektivizácia v rozsiahlych projektoch – Shared actions
 • Vkladanie a upravovanie objektov – Learning interactions
 • Vkladanie objektov – Widgets

4.Prechody a animácie

 • Práce s prechodmi snímkov Transitions
 • Práce s panelom Timing – knižnica zabudovaných animácií
 • Aplikácia a úprava animovaných prvkov
 • Práca v časovej osi
 • Import animácií vo formáte SWF, OAM a XML

5. Pridanie videa a zvuku

 • O importe audio a video médií
 • Prevod videoformátov do súboru FLV a MP4 – Adobe Media Encoder
 • Pridanie zvuku na pozadí aplikácie – Background audio
 • Pridanie zvuku k objektom – Event audio
 • Nahrávanie a editácia zvuku – Record audio
 • Použitie aplikácie Audio manager
 • Import videa do projektu – Video event
 • Použitie Multi-slide video
 • Pridanie YouTube videa
 • Vytváranie titulkov – Closed captions

6.Vytváranie a vyhodnocovanie testov

 • Vytváranie snímok s testovými otázkami
 • Základné typy  testových otázok
 • Vytváranie interakcií Drag and Drop
 • Vytvorenie náhodnej snímky s testom
 • Manažér testových otázok
 • Vyhodnotenie reakcií užívateľa

7. Možnosti budovania responzívnych projektov

 • Princípy responzívneho dizajnu
 • Responzívny dizajn v prostredí Adobe Captivate
 • Prehľad nástrojov, postupov a techník

8. Publikovanie

 • Možnosti exportu – HTML5, SWF, video MP4, SCORM, appk, ipa
 • Špeciálny export – súbory Word, Adobe Connect, Adobe Captivate Prime
 • Diskusia, záver

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 248 €, kombinované vzdelávanie: učebňa Košice + LIVE + LMS, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  (počas mimoriadnej covid situácie stretnutia LIVE + LMS)
 • Online LMS: 148 €, www.mlearning.sk/lms, (štúdium v online učebni + dohľad lektora a konzultácie + praktický webinár s lektorom 90 min)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Ďalšie možnosti vzdelávania v tejto oblasti (rozšérené kurzy): áno, komplexný špecializačný kurz >> SPE1: eLearning design alebo >> SPE4: Špecialista tvorby digitálnych produktov

Be the first to comment

Leave a Reply