Po dlhoročných skúsenostiach so stovkami zrealizovaných kurzov a tisíckami absolventov, dňom 16. septembra 2019 otvárame poprvýkrát v našej histórii jedinečné celoročné dvojsemestrálne štúdium grafiky, digitálneho designu a multimédií.  Štúdium prebehne obdobnou formou ako nadstavbové externé vysokoškolské štúdium (letný a zimný semester). Účastníkov štúdia teda čakajú týždne a mesiace, plné praktických stretiek a tréningov v učebni, ktoré budeme pretkávať online výučbou, prácou na študijných projektoch formou superpraxe, ako aj výstupným testovaním a certifikáciou nadobudnutých vedomostí a zručností.

Ročné dvojsemestrálne štúdium zahŕňa tieto odbory a predmety:

Základné informácie o štúdiu:

Začiatok štúdia: 16. septembra 2019,
Ukončenie štúdia: jún 2020 (skúškový mesiac),
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 10
Vstupné skúšky a pohovory: nie, prijímame podľa poradia doručených prihlášok

Štruktúra štúdia: letný a zimný semester,
Rozvrhy: zasielame prihláseným účastníkom
Forma vzdelávania: kombinovaná >>viac info o formách
Vyučovací jazyk: slovenský, čiastočne aj základy anglický (LMS zložka štúdia)
Vyučovacie dni v učebni:  raz týždenne celodenne PREZENČNE (podľa sumarizácie požiadaviek účastníkov)
Vyučovacie dni online: raz týždenne večerné online stretká naživo LIVE – konkrétny deň podľa dohody
Vyučovacie dni dištančne: samostatné, priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, LMS
Prístup do vzdelávacieho systému: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety, prierezové aj podrobné videokurzy k softvérom, cvičenia a zadania, >> VSTUP A PREHĽAD OBSAHOV
Prístup do študijnej knižnice: áno, >> zoznam študijných kníh

Akreditácia: áno, MŠ SR, POA 3556/2017/105/1 + certifikácia vedomostí a zručností mLearning.sk
Forma záverečnej skúšky: vedomostné testy + prezentácia a obhajoba výstupných záverečných prác z jednotlivých odborov
Výstupné doklady: štátne osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Ministerstva školstva SR, odborné certifikáty o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach

Súhrnný počet hodín: 352
Cena kurzu:  1600 €
Možnosť uhradiť študijné na splátky: áno, podľa dohody
Možnosť zľavnenej účasti absolventov našich menších kurzov: áno, zľava vo výške akéhokoľvek už absolvovaného kurzu u nás
Prihláška na štúdium: >>prihláška TU
Podmienky prijatia: Prijímame podľa poradia doručených prihlášok. Účasť je potvrdená predbežne. Vaše miesto je garantované až úhradou študijného. Viac info pri prihláške.

Štúdium je rozsiahle a náročné a čaká nás veľa práce – ale aj dobrej nálady a kreativity!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003, email: info@digitaldesign.sk