mLearning.sk
Inštitút digitálneho designu a multimédií
info@mlearning.sk
www.mlearning.sk

mLearning.cz
Institut digitálního designu a multimédií
info@mlearning.cz
www.mlearning.cz

Online učebňa mLearning.sk | mLearning.cz
www.mlearning.sk/lms

DigitalDesign.sk | DigitalMedia.sk
Semestrálny akreditovaný študijný program
Digitálny design a multimédiá

info@digitaldesign.sk
www.digitaldesign.sk

Jaroslav Verlík
Lektor | Konzultant
Kontakt SR: +421 948 203 003
kontakt ČR: +420 703 351 198

Číslo akreditácie SR: POA 3556/2022/57/1

Zastúpenie – Slovenská republika:
DIGITAL PRO s.r.o.
Wurmova 9, Košice, 04023, SR
IČO: 50719726
info@digitalpro.sk
Adobe Connection Partner


(c) 2012-2024 
mLearning.sk | mLearning.cz | DigitalDesign.sk | DigitalMedia.sk
Všetky práva vyhradené!

  • Používanie nášho autorského obsahu portálu je možné – prosím informujte sa u prevádzkovateľa,
  • Autorské práva k odkazovaným materiálom aj použitým obchodným značkám a ochranným známkam tretích strán sa vzťahujú k ich autorom, majiteľom a držiteľom. Ide najmä o odkazy na verejne dostupné videá a súbory tretích strán (najčastejšie zo sociálnych sieťach a službách), pričom plne rešpektujeme ich autorské práva,
  • Obsahy online učebne (všetky videokurzy v angličtine) z licenčných dôvodov (práv a ujednaní dodávateľskej tretej strany) nepredávame ako samostatné online kurzy, a rovnako tak ani ako samostatný prístup k ním bez lektora. Je tomu tak aj kvôli tomu, že koncept kombinovaného vzdelávania (s účasťou lektora) sa nám  osvedčil a je podľa nás najefektívnejší.

SR: Ochranné známky a autorské práva

Na tejto vzdelávacej webovej stránke používame registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Inc, Corel Inc., Quark Inc. a Affinity, v USA, Evropě, Austrálii a tretích krajinách. Najmä:

  • Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe Animate, Adobe AfterEffects, Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder, Adobe Captivate, iSpring Suite, Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher a ďalšie.

Viac ako 23 rokov používame legálny softvér uvedených značiek a učíme ho používať ďalších. Plne rešpektujeme obchodné a autorské práva uvedených spoločností a tieto ochranné známky používame v dobrej viere, na účely propagácie, vzdelávania a ďalšieho predaja.

ENG: Trademarks and copyrights

On this educational website we use registered trademarks of Adobe Inc, Corel Inc., Quark Inc. a Affinity, v USA, Evrope, Australia a and third countries:

  • Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe Animate, Adobe AfterEffects, Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder and Adobe Captivate, CorelDraw, Corel PhotoPaint. QuarkXpress, Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher and others.

More than 23 years we use their legal software and teach others.  We respect fully their business and copyrights and we use these trademarks for propagational, educational and reselling purposes.