DigitalDesign.sk
Inštitút digitálneho designu a multimédií
(Institute of Digital design and Multimedia)
Akreditované kurzy a študijné odbory grafiky
Číslo akreditácie: POA 3556/2022/57/1

Jaroslav Verlík
Lektor | Konzultant
info@digitaldesign.sk
www.digitaldesign.sk

Infolinka: +421 948 203 003

Prevádzkovateľ:
DIGITAL PRO s.r.o.
IČO: 50 719 726
info@digitalpro.sk
www.digitalpro.sk


Naše vzdelávacie produkty a služby
GRAFIKA, DESIGN, MULTIMÉDIÁ

DigitalDesign.sk
Inštitút digitálneho designu a multimédií
Akreditované kurzy grafiky
info@digitaldesign.sk
www.digitaldesign.sk

Online učebňa / členská sekcia:
info@mlearning.sk
www.mlearning.sk/lms


Copyright:

(c) 2012-2023  DigitalDesign.sk  Všetky práva vyhradené! Používanie obsahov z tohto portálu iba s výslovným súhlasom prevádzkovateľa. Autorské práva k odkazovaným materiálom aj použitým obchodným značkám a ochranným známkam sa vzťahujú k ich autorom, majiteľom a držiteľom. Plne rešpektujeme práva tretích strán.

Copyright: On this website we use registered trademarks of companies Adobe, Corel, Microsoft, Quark and others. We respect fully their business and copyrights.