mLearning.sk | DigitalDesign.sk | DigitalMedia.sk
Inštitút digitálneho designu a multimédií
(Institute of Digital design and Multimedia)

Akreditované kurzy a študijné odbory grafiky
designu a multimediálnej tvorby

info@digitaldesign.sk
www.digitaldesign.sk

Online učebňa | Členská sekcia:
info@mlearning.sk
www.mlearning.sk/lms

Jaroslav Verlík
Lektor | Konzultant
Kontakt SR: +421 948 203 003
kontakt ČR: +420 703 351 198

Číslo akreditácie SR: POA 3556/2022/57/1

Zastúpenie – Slovenská republika:
DIGITAL PRO s.r.o.
Wurmova 9, Košice, 04023, SR
IČO: 50719726
info@digitalpro.sk


(c) 2012-2024  mLearning.sk | DigitalDesign.sk  Všetky práva vyhradené! Používanie nášho autorského obsahu portálu je možné, prosím informujte sa u prevádzkovateľa. Autorské práva k odkazovaným materiálom aj použitým obchodným značkám a ochranným známkam sa vzťahujú k ich autorom, majiteľom a držiteľom. Okrem vlastných obsahov používame aj odkazy na verejne dostupné videá a súbory tretích strán (najčastejšie zo sociálnych sieťach a službách), pričom plne rešpektujeme ich autorské práva.

Obsahy online učebne (všetky videokurzy v angličtine) z licenčných dôvodov (práv a ujednaní dodávateľskej tretej strany) nepredávame ako samostatné online kurzy, a rovnako tak ani ako samostatný prístup k ním bez lektora. Je tomu tak aj kvôli tomu, že koncept kombinovaného vzdelávania (s účasťou lektora) sa nám  osvedčil a je podľa nás najefektívnejší.


SR: Ochranné známky a autorské práva

Na tejto vzdelávacej webovej stránke používame registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Inc v USA a tretích krajinách:

  • Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe Animate, Adobe AfterEffects, Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder a Adobe Captivate.

Viac ako 20 rokov používame legálny softvér Adobe a učíme ho používať ďalších. Plne rešpektujeme obchodné a autorské práva spoločnosti Adobe a tieto ochranné známky používame na účely propagácie, vzdelávania a ďalšieho predaja ako Adobe Connection Partner. Dlhodobo sa špecializujeme na služby Adobe Creative Cloud.

ENG: Trademarks and copyrights

On this educational website we use registered trademarks of Adobe Inc, in USA and third countries.

  • Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Dreamweaver, Adobe Animate, Adobe AfterEffects, Adobe Premiere Pro, Adobe Media Encoder and Adobe Captivate.

More than 20 years we use legal Adobe software and teach them others.  We respect fully Adobes business and copyrights and we use these trademarks for propagational, educational and reselling purposes as Adobe Connection Partner. We are long-time specialized on Adobe Creative Cloud services.