Adobe AfterEffects je svetovým štandardom v oblasti tvorby animovanej grafiky, pohyblivej grafiky (motion design) a špeciálnych kreatívnych filmových efektov. Spoznajte princípy tvorby pohyblivého obsahu, animácie a efektov účasťou na tomto odbore digitálneho designu. Naučíte sa plánovať a pripravovať projektové koncepty, teóriu aj prax pohybu a animácie, realizáciu projektu a publikovanie – či už budete vytvárať animované videá, reklamné bannery, grafiku pre sociálne siete, alebo plánujete vstup do sveta televíznej reklamy a videotvorby, kurz vás spoľahlivo zasvätí do tohto náročného ale krásneho odboru digitálneho designu.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych a interaktívnych aplikácií – webové bannery, interaktívne komponenty a aplikácie, animovaná grafika, interaktívne prezentácie, rôzny multimediálny obsah a pod.
Profil absolventa

 • Absolvent modulu samostatne navrhuje rozhrania a funkcionalitu interaktívnych aplikácií. Dokáže pracovať s multimediálnymi prvkami a vytvárať ucelené digitálne produkty.
Metódy formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj podrobné softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 428 €, kombinované vzdelávanie – Učebňa Košice + LIVE + LMS
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1, AKR2, AKR3 alebo AKR4
Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety
 • 2.-3. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 4.-5. týždeň: Riešenie praktických zadaní – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobiteĺný individuálnym požiadavkám účastníkov a dohode celej skupiny.

Učebné plány a osnovy

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Písmo, typografia, layout – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Anatómia znakov
 • Základné pojmy v typografii
 • Základné typografické prvky a pravidlá
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb
Teória multimédií – 8 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne
 • Technologická teória médií – audio, video, animácia, obraz, text
Adobe After Effects kľúčová aplikácia, podrobný tréning (I.+II.+III.)
– 16 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
OSNOVA1. Úvod do aplikácie AfterEffects
Čo je After Effects?
Vytvorenie nového projektu
Ukladanie a otváranie projektov
Usporiadanie pracovného priestoru
Skúmanie Predvolieb aplikácie2. Import médií a rozhranie
Import videozáznamov a obrazov
Import súborov Photoshop a Premiere
Vytváranie kompozíciíí
Použitie panelu Time Controls
Práca s vrstvami
Editácia kompozícií a vrstvy3. Základné nástroje
Nástroje Ručička, Výber, Priblíženie, Otáčanie
Orezávanie klipov a na časovej osi
Rodičovské vrstvy
Vytvorenie predkompozície4. Základy efektov v AfterEffects
Navigácia panelom Efects & Presets
Aplikovanie efektov na videozáznamy
Kopírovanie efektov
Práca s rôznymi efektmi
Použitie efektov pomocou Vrstvy úprav
Zmena rýchlosti klipu
Použitie režimov prelínanie pre zosilnenie5. Farby a farebné úpravy
Použitie automatického farieb, kontrastu a úrovne
Použitie jasu a kontrastu
Zmena odtieňa a sýtosti
Zmena farby s rôznymi efektmi
Nastavenie teploty s vyvážením farieb
Úprava farieb s krivkami
Ďalšie užitočné farebné efekty
Farba Korekcia s viacerými efektami6. Práce s animáciami
Zmena Transform vlastnosti pre klip
Kľúčovanie a Transformovanie efektov
Zmena správania na kľúčovom snímku
Vytvorenie Motion Blur
Animácie Efekty & Presets
Používanie animačného editora7. Vytváranie a úpravy masiek
Masky a ich použitie?
Vytvorenie základnej masky
Kreslenie zložitých masiek
Animácie masky
Vytvorenie efektu Vignette
Práca s viacerými maskami
Tvary masiek

8. Používanie funkcie Sledovanie pohybu
Čo je to Sledovanie pohybu?
Nastavenie Track Point
Použitie sledovania
Použitie sledovanie dát do tzv. Null vrstvy
Použitie funkcie stabilizácie pohybu
Používanie Warp stabilizátor

9. Používanie funkcie Rotoscoping
Kľúčovanie rôznych prednastavení
Čistenie
Čo je to Rotoscoping?
Práca s tradičným Rotoscopingom
Použitie Roto Brush
Animácie Roto Brush
Práca s nastaveniami Roto Brush
Implementácia Roto Brush pri práci s kompozíciami

10: Objekty 3D a efekty
Princíp 3D,
Práce s X,Y,Z,
Kamera a 3D,
Práce s kamerami,
Režimy kamery,
Animácie a kamera,
Pridávanie svetla,
Tiene,
Nastavenia kamery,
Efekty 3D výplne.

11: Práce s textami
Vrstva textu,
Nastavenia vlastností,
Prednastavenia efektov,
3D renderer.

12. Animované titulky
Nastavenie textových vrstiev,
Animovanie základných textových vrstiev,
Animovanie textových vrstiev ,,Train”,
Centrovanie,
Optic compensation,
Spherize,
Optic compensation ,,Train”,
Spherize ,,Train”,
Vyladenie animácie.

13. Práce s Expressions
Čo sú to Expressions,
Vkladanie Expressions,
Nastavenie Expressions,
Animovanie Expressions,
Prehliadka častých Expressions.

13. Export
Prehľad nastavenia pre export
Integrácia s Premiere Pro
Renderovanie videa

Adobe Photoshop Start – základný tréning (I.) / alternatívne: Corel PHOTO-PAINT / Affinity Photo
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne

 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky – klonovacie razítko, červené oči…
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladanie vo formátoch PSD a PDF

Praktické projekty: 11 cvičných zadaní na zručnosti

Adobe Premiere Start – základný tréning  (I.) – úprava a strih videa
8 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 5 hod. dištančne
 • Úvod do Premiere Pro
 • Import materiálu
 • Základný strih videa a zvuku
 • Prechody a efekty
 • Vkladanie titulkov
 • Export filmu – Full HD, web
 • Práca s Media Encoder
Pracovné projekty a záverečná práca:

Forma záverečnej skúšky:

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba projektov vytvorených na praktickom výcviku / samostatne
 • Diskusia, záver
Celkový odborný praktický výcvik – 22 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 10 hod. dištančne
Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné softvérové videokurzy (v slovenčine aj angličtine), odborný výcvik,
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!

CERTIFIKAT_DTP