Adobe AfterEffects je svetovým štandardom v oblasti tvorby animovanej grafiky, pohyblivej grafiky (motion design) a špeciálnych kreatívnych filmových efektov. Spoznajte princípy tvorby pohyblivého obsahu, animácie a efektov účasťou na tomto odbore digitálneho designu. Naučíte sa plánovať a pripravovať projektové koncepty, teóriu aj prax pohybu a animácie, realizáciu projektu a publikovanie – či už budete vytvárať animované videá, reklamné bannery, grafiku pre sociálne siete, alebo plánujete vstup do sveta televíznej reklamy a videotvorby, kurz vás spoľahlivo zasvätí do tohto náročného ale krásneho odboru digitálneho designu.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy online v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent modulu samostatne vytvára digitálne produkty v oblasti animovanej a pohyblivej grafiky a videoprodukcie, najmä pohyblivej reklamy pre obrazovky a propagačných videí.

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 3-6 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny. Počas COVID situácie sú prezenčné stretnutia modifikované podľa aktuálnych možností.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

Adobe AfterEffects I.+II.- rozšírený softvérový tréning

Čo je After Effects?
Vytvorenie nového projektu
Ukladanie a otváranie projektov
Usporiadanie pracovného priestoru
Skúmanie Predvolieb aplikácie

ROZHRANIE A IMPORT MÉDIÍ
Import videozáznamov a obrazov
Import súborov Photoshop a Premiere
Vytváranie kompozíciíí
Použitie panelu Time Controls
Práca s vrstvami
Editácia kompozícií a vrstvy

ZÁKLADNÉ NÁSTROJE
Nástroje Ručička, Výber, Priblíženie, Otáčanie
Orezávanie klipov a na časovej osi
Rodičovské vrstvy
Vytvorenie predkompozície

ZÁKLADY EFEKTOV V AE
Navigácia panelom Efects & Presets
Aplikovanie efektov na videozáznamy
Kopírovanie efektov
Práca s rôznymi efektmi
Použitie efektov pomocou Vrstvy úprav
Zmena rýchlosti klipu
Použitie režimov prelínanie pre zosilnenie

FARBY A PRÁCE S FARBAMI
Použitie automatického farieb, kontrastu a úrovne
Použitie jasu a kontrastu
Zmena odtieňa a sýtosti
Zmena farby s rôznymi efektmi
Nastavenie teploty s vyvážením farieb
Úprava farieb s krivkami
Ďalšie užitočné farebné efekty
Farba Korekcia s viacerými efektami

PRÁCE S ANIMÁCIAMI
Zmena Transform vlastnosti pre klip
Kľúčovanie a Transformovanie efektov
Zmena správania na kľúčovom snímku
Vytvorenie Motion Blur
Animácie Efekty & Presets
Používanie animačného editora

VYTVÁRANIE A ÚPRAVY MASIEK
Masky a ich použitie?
Vytvorenie základnej masky
Kreslenie zložitých masiek
Animácie masky
Vytvorenie efektu Vignette
Práca s viacerými maskami
Tvary masiek

SLEDOVANIE POHYBU
Čo je to Sledovanie pohybu?
Nastavenie Track Point
Použitie sledovania
Použitie sledovanie dát do tzv. Null vrstvy
Použitie funkcie stabilizácie pohybu
Používanie Warp stabilizátor

ROTOSCOPING
Kľúčovanie rôznych prednastavení
Čistenie
Čo je to Rotoscoping?
Práca s tradičným Rotoscopingom
Použitie Roto Brush
Animácie Roto Brush
Práca s nastaveniami Roto Brush
Implementácia Roto Brush pri práci s kompozíciami

PRÁCE S TEXTAMI
Vrstva textu,
Nastavenia vlastností,
Prednastavenia efektov,
3D renderer.

ANIMOVANÉ TITULKY
Nastavenie textových vrstiev,
Animovanie základných textových vrstiev,
Animovanie textových vrstiev ,,Train”,
Centrovanie,
Optic compensation,
Spherize,
Optic compensation ,,Train”,
Spherize ,,Train”,
Vyladenie animácie.

EXPORT
Prehľad nastavenia pre export
Integrácia s Premiere Pro
Renderovanie videa

Adobe Premiere Pro I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME
O programe Premiere Pro
Nový projekt,
Rozhranie,
Pracovné plochy,
Predvoľby,
Nastavenia predvolieb,
Auto save, Synchronizácia,
Systémové požiadavky.

IMPORT MULTIMÉDIÍ
Nastavenie projektu,
Typy médií,
Import z počítača,
Import z kamery,
Import obrázkov,
Prehliadač médií,
Organizér médií,
Relink médií.

ZÁKLADY EDITÁCIE A STRIHU
Source monitor,
Project panel,
Subklipy,
Vložiť / Upraviť,
Sequences,
Časová os,
Edit points,
Strih a delete.

PRECHODY
Import obrázkov,
Stills,
Animovanie stills,
Aplikovanie prechodov,
Úprava prechodov,
Multiprechody.

POKROČILÉ EDITÁCIE
Presúvanie klipov,
Export snímku,
Skupina snímkov,
ViRate stretch tool,
Zmeny rýchlosti klipov,
Premenlivá rýchlosť.

PRÁCE S AUDIOM
Audio v Premiere Pro,
Nastavenia úrovní,
Kľúčové snímky,
Mix audia,
Efekty audia,
Nahrávanie audia,
J/Cuts,
Strih audia alebo videa,
Rozpojenie audia a videa.

PRÁCE S EFEKTAMI
Základné efekty pohybu,
Video prechody,
Audio prechody,
Video filtre,
Kľúčovanie efektov,
Integrácia s AfterEffects.

KOREKCIE FARIEB
Čo sú korekcie farieb,
Nástroje,
Three-way corector,
Lumetric color,
Vrstvy úprav,
Nástroje Color corection.

TITULKY A EXPORT
Základy titulkov,
Lower Thirds,
Plávajúce titulky,
Export projektu,
Export pre web,
Vkladanie metadát ,
Adobe Media Encoder,
Archivácia.

Praktická a projektová časť

Cvičné projekty v aplikáciách Premiere Pro a AfterEffects
Tvorba výstupného prierezového videoprojektu a projektu pohyblivej grafiky – animovaná TV reklama, videoreklama pre sociálne siete

Forma záverečnej skúšky

záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania
 • COREL: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.corel.com
 • Affinity Designer a Affinity Photo: https://affinity.serif.com/en-us/photo/desktop/

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk