OZNAM zo dňa 10.12.2021: Nové termíny tohto akreditovaného odboru v súčasnosti nerealizujeme – môžete však absolvovať softvérové tréningy pre oba programy. Hneď ako to bude možné, opäť AKR5 otvoríme. Vďaka za pochopenie! 

Adobe AfterEffects je svetovým štandardom v oblasti tvorby animovanej grafiky, pohyblivej grafiky (motion design) a špeciálnych kreatívnych filmových efektov. Spoznajte princípy tvorby pohyblivého obsahu, animácie a efektov účasťou na tomto odbore digitálneho designu. Naučíte sa plánovať a pripravovať projektové koncepty, teóriu aj prax pohybu a animácie, realizáciu projektu a publikovanie – či už budete vytvárať animované videá, reklamné bannery, grafiku pre sociálne siete, alebo plánujete vstup do sveta televíznej reklamy a videotvorby, kurz vás spoľahlivo zasvätí do tohto náročného ale krásneho odboru digitálneho designu.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina

 

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych a interaktívnych aplikácií – webové bannery, interaktívne komponenty a aplikácie, animovaná grafika, interaktívne prezentácie, rôzny multimediálny obsah a pod.
Profil absolventa

 

 • Absolvent samostatne navrhuje produkty animovanej a pohyblivej grafiky, spracúva videopodklady a grafické podklady.
Metódy formy vzdelávania

 

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj podrobné softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1, AKR2, AKR3 alebo AKR4
Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny. Počas COVID situácie sú prezenčné stretnutia modifikované.

Učebné plány a osnovy

Teória multimédií 
 • Technologická teória médií – audio, video, animácia, obraz, text
 • Montáž médií
 • Prehľad aplikácií pre spracovanie multimediálnych obsahov
 
Adobe After Effects – kľúčová aplikácia, podrobný tréning (I.+II.+III.)1. Čo je AfterEffects?

 

 • Vytvorenie nového projektu
 • Ukladanie a otváranie projektov
 • Usporiadanie pracovného priestoru
 • Skúmanie Predvolieb aplikácie

2. Import médií a rozhranie

 • Import videozáznamov a obrazov
 • Import súborov Photoshop a Premiere
 • Vytváranie kompozíciíí
 • Použitie panelu Time Controls
 • Práca s vrstvami
 • Editácia kompozícií a vrstvy

3. Základné nástroje

 • Nástroje Ručička, Výber, Priblíženie, Otáčanie
 • Orezávanie klipov a na časovej osi
 • Rodičovské vrstvy
 • Vytvorenie predkompozície

4. Základy efektov v AfterEffects

 • Navigácia panelom Efects & Presets
 • Aplikovanie efektov na videozáznamy
 • Kopírovanie efektov
 • Práca s rôznymi efektmi
 • Použitie efektov pomocou Vrstvy úprav
 • Zmena rýchlosti klipu
 • Použitie režimov prelínanie pre zosilnenie

5. Farby a farebné úpravy

 • Použitie automatického farieb, kontrastu a úrovne
 • Použitie jasu a kontrastu
 • Zmena odtieňa a sýtosti
 • Zmena farby s rôznymi efektmi
 • Nastavenie teploty s vyvážením farieb
 • Úprava farieb s krivkami
 • Ďalšie užitočné farebné efekty
 • Farba Korekcia s viacerými efektami

6. Práce s animáciami

 • Zmena Transform vlastnosti pre klip
 • Kľúčovanie a Transformovanie efektov
 • Zmena správania na kľúčovom snímku
 • Vytvorenie Motion Blur
 • Animácie Efekty & Presets
 • Používanie animačného editora

7. Vytváranie a úpravy masiek

 • Masky a ich použitie?
 • Vytvorenie základnej masky
 • Kreslenie zložitých masiek
 • Animácie masky
 • Vytvorenie efektu Vignette
 • Práca s viacerými maskami
 • Tvary masiek

8. Používanie funkcie Sledovanie pohybu

 • Čo je to Sledovanie pohybu?
 • Nastavenie Track Point
 • Použitie sledovania
 • Použitie sledovanie dát do tzv. Null vrstvy
 • Použitie funkcie stabilizácie pohybu
 • Používanie Warp stabilizátor

9. Používanie funkcie Rotoscoping

 • Kľúčovanie rôznych prednastavení
 • Čistenie
 • Čo je to Rotoscoping?
 • Práca s tradičným Rotoscopingom
 • Použitie Roto Brush
 • Animácie Roto Brush
 • Práca s nastaveniami Roto Brush
 • Implementácia Roto Brush pri práci s kompozíciami

10: Objekty 3D a efekty

 • Princíp 3D,
 • Práce s X,Y,Z,
 • Kamera a 3D,
 • Práce s kamerami,
 • Režimy kamery,
 • Animácie a kamera,
 • Pridávanie svetla,
 • Tiene,
 • Nastavenia kamery,
 • Efekty 3D výplne.

11: Práce s textami

 • Vrstva textu,
 • Nastavenia vlastností,
 • Prednastavenia efektov,
 • 3D renderer.

12. Animované titulky

 • Nastavenie textových vrstiev,
 • Animovanie základných textových vrstiev,
 • Animovanie textových vrstiev ,,Train”,
 • Centrovanie,
 • Optic compensation,
 • Spherize,
 • Optic compensation ,,Train”,
 • Spherize ,,Train”,
 • Vyladenie animácie.

13. Práce s Expressions

 • Čo sú to Expressions,
 • Vkladanie Expressions,
 • Nastavenie Expressions,
 • Animovanie Expressions,
 • Prehliadka častých Expressions.

13. Export

 • Prehľad nastavenia pre export
 • Integrácia s Premiere Pro
 • Renderovanie videa
 
Adobe Premiere Start – základný tréning  (I.) – úprava a strih videa

 

 • Úvod do Premiere Pro
 • Import materiálu
 • Základný strih videa a zvuku
 • Prechody a efekty
 • Vkladanie titulkov
 • Export filmu – Full HD, web
 • Práca s Media Encoder
 
Pracovné projekty a záverečná práca: prierezový videoprojekt

 

Forma záverečnej skúšky:

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba projektov vytvorených na praktickom výcviku / samostatne
 • Diskusia, záver

Celkový odborný praktický výcvik

Cvičné projekty v aplikáciách Premiere Pro a AfterEffects
Tvorba výstupného prierezového videoprojektu a projektu pohyblivej grafiky
Export projektov pre web, obrazovky a mobilné zariadenia

Študijné materiály

 

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné softvérové videokurzy (v slovenčine aj angličtine), odborný výcvik,
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!