Adobe AfterEffects a Premiere Pro sú svetovým štandardom v oblasti spracovania videa, tvorby animovanej pohyblivej grafiky (motion graphics) a kreatívnych efektov. Naučte sa vytvárať videoprojekty (Premiere Pro) a animované projekty (AfterEffects) od naplánovania konceptu, cez realizáciu v programoch, až po publikovanie – či už budete vytvárať videoreklamný a videoprezentačný obsah, alebo animované videá či reklamné bannery pre webové stránky a sociálne siete, kurz vás spoľahlivo zasvätí do tohto náročného ale krásneho odboru digitálneho designu.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent modulu samostatne vytvára digitálne produkty v oblasti animovanej a pohyblivej grafiky a videoprodukcie, to všetko pre rôzne výstupy.

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. – 5. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

Adobe AfterEffects I.+II.- rozšírený softvérový tréning

Čo je After Effects?
Vytvorenie nového projektu
Ukladanie a otváranie projektov
Usporiadanie pracovného priestoru
Skúmanie Predvolieb aplikácie

ROZHRANIE A IMPORT MÉDIÍ
Import videozáznamov a obrazov
Import súborov Photoshop a Premiere
Vytváranie kompozíciíí
Použitie panelu Time Controls
Práca s vrstvami
Editácia kompozícií a vrstvy

ZÁKLADNÉ NÁSTROJE
Nástroje Ručička, Výber, Priblíženie, Otáčanie
Orezávanie klipov a na časovej osi
Rodičovské vrstvy
Vytvorenie predkompozície

ZÁKLADY EFEKTOV V AE
Navigácia panelom Efects & Presets
Aplikovanie efektov na videozáznamy
Kopírovanie efektov
Práca s rôznymi efektmi
Použitie efektov pomocou Vrstvy úprav
Zmena rýchlosti klipu
Použitie režimov prelínanie pre zosilnenie

FARBY A PRÁCE S FARBAMI
Použitie automatického farieb, kontrastu a úrovne
Použitie jasu a kontrastu
Zmena odtieňa a sýtosti
Zmena farby s rôznymi efektmi
Nastavenie teploty s vyvážením farieb
Úprava farieb s krivkami
Ďalšie užitočné farebné efekty
Farba Korekcia s viacerými efektami

PRÁCE S ANIMÁCIAMI
Zmena Transform vlastnosti pre klip
Kľúčovanie a Transformovanie efektov
Zmena správania na kľúčovom snímku
Vytvorenie Motion Blur
Animácie Efekty & Presets
Používanie animačného editora

VYTVÁRANIE A ÚPRAVY MASIEK
Masky a ich použitie?
Vytvorenie základnej masky
Kreslenie zložitých masiek
Animácie masky
Vytvorenie efektu Vignette
Práca s viacerými maskami
Tvary masiek

PRÁCE S TEXTAMI
Vrstva textu,
Nastavenia vlastností,
Prednastavenia efektov,
3D renderer.

ANIMOVANÉ TITULKY
Nastavenie textových vrstiev,
Animovanie základných textových vrstiev,
Animovanie textových vrstiev ,,Train”,
Centrovanie,
Optic compensation,
Spherize,
Optic compensation ,,Train”,
Spherize ,,Train”,
Vyladenie animácie.

EXPORT
Prehľad nastavenia pre export
Integrácia s Premiere Pro
Renderovanie videa

Adobe Premiere Pro I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME
O programe Premiere Pro
Nový projekt,
Rozhranie,
Pracovné plochy,
Predvoľby,
Nastavenia predvolieb,
Auto save, Synchronizácia,
Systémové požiadavky.

IMPORT MULTIMÉDIÍ
Nastavenie projektu,
Typy médií,
Import z počítača,
Import z kamery,
Import obrázkov,
Prehliadač médií,
Organizér médií,
Relink médií.

ZÁKLADY EDITÁCIE A STRIHU
Source monitor,
Project panel,
Subklipy,
Vložiť / Upraviť,
Sequences,
Časová os,
Edit points,
Strih a delete.

PRECHODY
Import obrázkov,
Stills,
Animovanie stills,
Aplikovanie prechodov,
Úprava prechodov,
Multiprechody.

POKROČILÉ EDITÁCIE
Presúvanie klipov,
Export snímku,
Skupina snímkov,
ViRate stretch tool,
Zmeny rýchlosti klipov,
Premenlivá rýchlosť.

PRÁCE S AUDIOM
Audio v Premiere Pro,
Nastavenia úrovní,
Kľúčové snímky,
Mix audia,
Efekty audia,
Nahrávanie audia,
Strih audia alebo videa,
Rozpojenie audia a videa.

PRÁCE S EFEKTAMI
Základné efekty pohybu,
Video prechody,
Audio prechody,
Video filtre,
Kľúčovanie efektov,
Integrácia s AfterEffects.

KOREKCIE FARIEB
Čo sú korekcie farieb,
Nástroje,
Three-way corector,
Lumetric color,
Vrstvy úprav,
Nástroje Color corection.

TITULKY A EXPORT
Základy titulkov,
Lower Thirds,
Plávajúce titulky,
Export projektu,
Export pre web,
Vkladanie metadát ,
Adobe Media Encoder,
Archivácia.

Praktická a projektová časť

Cvičné projekty v aplikáciách Premiere Pro a AfterEffects
Tvorba výstupného prierezového videoprojektu a projektu pohyblivej grafiky – animovaná TV reklama, videoreklama pre sociálne siete

Forma záverečnej skúšky

záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR5: Motion design – pohyblivá grafika, efekty a videotvorba, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy AfterEffects a Premiere Pro.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk