Okrem poriadania akreditovaných aj voľných vzdelávacích kurzov a tréningov sa zameriavame aj na konzultačné služby v oblasti výberových konaní, pracovných pohovorov a príprav na  záverečné skúšky.

Výberové konania – zamestnávatelia

Realizujete vo vašej firme výberový pohovor na ľubovoľnú pozíciu v niektorom z odborov grafiky, digitálneho designu alebo multimédií? Chcete si byť istí, že si vyberiete toho najvhodnejšieho z uchádzačov? V pripade záujmu vám vieme pomôcť s výberovým konaním na pozíciu, ktorú hodláte obsadiť. Využite naše dlhoročné praktické skúsenosti v oblastiach digitálneho designu a rozsiahlu vzdelávaciu a konzultačnú prax. Zabezpečíme odborne a profesionálne:

  • vstupné pohovory s uchádzačmi o konkrétnu pozíciu,
  • hĺbkové testovanie vedomostí a zručností,
  • spracovanie a vyhodnotenie portfólií,
  • výber na základe kompetenčného modelu,
  • konzultácie.

Pracovné pohovory – zamestnanci (uchádzači)

V prípade, že sa chystáte na pracovný pohovor do reklamnej agentúry, grafického štúdia a podobne, neváhajte a využite naše služby:

  • spoľahlivo vás pripravíme na pracovný pohovor  – poradíme, zaučíme, prípadne aj dovzdeláme
  • poradíme s projektami, zadaniami a podobne.

Záverečné skúšky – študenti (absolventi)

V prípade, že sa chystáte na záverečné skúšky v rámci štúdia na niektoej strednej / vysokej škole, a potrebujete pomoc, neváhajte a využite naše služby:

  • spoľahlivo vás pripravíme na záverečnú skúšku – poradíme, zaučíme, prípadne aj dovzdeláme
  • poradíme s projektami, záverečnými prácami a podobne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk
WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply