Kurz Adobe Photoshop – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Tento kurz vás spoľahlivo uvedie do používania celosvetovo najznámejšieho profesionálneho editora bitmapovej grafiky, digitálnych obrázkov a fotografií  – Adobe Photoshop. Na kurze sa naučíte ovládať rozhranie aplikácie, spoznáte princípy a rozdiely vektorovej a bitmapovej grafiky, naučíte sa postupy pri základných úpravách obrázkov (orez, perspektíva, vyváženie tónov a farieb, rozmery, rozlíšenie atď.), cez retušovanie a vylepšovanie obrázkov (klonovanie,  retušovacie nástroje, lokálne vylepšenia), až po digitálnu kreatívu (maskovanie, koláže, montáže, digitálna chirurgia). Výsledky svojej práce následne exportujete buď pre potreby printového publikovania, alebo optimalizačný proces pre webové publikovanie a mobilné zariadenia.

Cieľová skupina: Záujemcovia o vzdelanie sa, alebo dovzdelanie sa v oblasti prípravy tlačových podkladov pre tlač, grafici, operátori DTP, firemní zamestnanci pripravujúci propagačné materiály, študenti grafických odborov a pod.

Podrobná osnova

1.Vytvorenie prvého dokumentu – základné nastavenia
Rozhranie aplikácie – základný prehľad
Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad
Panely a práce s nimi
Tvorba a správa pracovných plôch

2.Základné práce s dokumentom a obrázkami
Prehľadávanie a správa fotografií pomocou Adobe Bridge (panel Minibridge)
Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd
Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem
Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB
Základné transformačné úpravy obrázku – orez, otočenie, vyrovnanie, perspektíva
Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba
Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Úrovne a Krivky
Riešenie problémov s lokálnymi tónovými vadami obrázku
Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – Odtieň a sýtosť, Filtre, Variácie

3.Výbery
Práce s nástrojmi na Výber – Obdlžník, Elipsa
Výbery od ruky – Kúzelná palička, Rýchly výber, Výber objektu
Nástroje Lasa
Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty
Kombinovanie nástrojov a techník vyberania
Funkcie dolaďovania výberov – Select and mask
Inverzia výberu ako kreatívna technika
Ukladanie výberov do nových vrstiev
Ukladanie výberov a ciest

4.Práce s vrstvami
Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy
Vytváranie a duplikovanie vrstiev
Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev
Štýly vrstiev a ich aplikovanie
Režimy prelínaní

5.Nedeštruktívna úprava obrázkov
Princípy a koncepty práce
Špeciálne Vrstvy úprav
Masky vrstiev
Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov

6.Základy koláže a fotomontáže
Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu
Manipulácia s textami a import vektorovej grafiky do Photoshopu – Smart objects
Vytváranie vektorových tvarov vo Photoshope – základné geometrické tvary
Panel Iné tvary, knižnice Tvarov
Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov

7.Práce s textami
Pridávanie textových objektov do obrázkov
Formátovanie textov – panely Znak a Odstavec
Štýly vrstiev, aplikované na texty
Špecifiká exportu textov z rastrového editora

8. Nástroje pre maľovanie a grafické štýly
Nástroj štetec vo Photoshope
Nástroj Umelecký štetec histórie
Nastavenie vlastností štetcov
Knižnice stôp štetcov
Možnosti vytvárania vlastných štetcov
Panel Grafické štýly

9.Retušovanie obrázkov a objektov v nich
Retušovacie nástroje a techniky -Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Sýtosť, Rozmazanie
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Zosvetlenie, Stmavenie
Guma a nástroje na odstraňovanie pozadia
Retuš v praxi pomocou Neural filters – vyhladzovanie a korekcie pokožky, odstraňovanie vád, potláčanie šumu, farebné zlaďovanie  atď.

10.Digitálna chirurgia
Možnosti kompozičných rekonštrukcií obrazu a jeho partií – úprava úsmevu, zväčšenie /zmenšenie očí a iných partií tela, odstraňovanie tukových previsov

11.Špeciálne pracovné techniky
Panel Akcie
Ukladanie vlastných grafických štýlov
3D práce vo Photoshope
Vytváranie vlastných stôp
Export tvarov pre vektorizáciu v Illustrátore

12.Export obrázkov
Ukladanie vo formáte .psd – výhody
Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF z Photoshopu
Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Uložiť pre web
Tlač grafiky priamo z Photoshopu
Spolupráca a pracovné workflow Photoshopu, InDesignu, Illustratora, Flashu a Dreamweavera

13.Praktické cvičenia a projekty:
10 cvičných príkladov pre zručnosti v online učebni – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: cena na objednávku, učebňa Košice, alebo u zákazníka, info: 0948 203 003, info@digitaldeisgn.sk
  • Online: v rámci zvoleného členského programu:>> Viac info
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitáldesign.sk