Kurz Adobe Photoshop – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Tento kurz vás spoľahlivo uvedie do používania celosvetovo najznámejšieho profesionálneho editora bitmapovej grafiky a digitálnych obrázkov – Adobe Photoshop. Na kurze sa naučíte základné rozhranie aplikácie, spoznáte princípy a rozdiely vektorovej a bitmapovej grafiky, naučíte sa postupy pri základných úpravách obrázkov (orez, červené oči, perspektíva, narovnanie, vyváženie farieb a tónovej hodnoty, rozlíšenie, základné ostrenie) a exportu obrázkov buď pre potreby printového publikovania, alebo optimalizačný proces pre webové publikovanie a mobilné zariadenia.

Cieľová skupina: Záujemcovia o vzdelanie sa, alebo dovzdelanie sa v oblasti prípravy tlačových podkladov pre tlač, grafici, operátori DTP, firemní zamestnanci pripravujúci propagačné materiály, študenti grafických odborov a pod.

Podrobná osnova

1.Vytvorenie prvého dokumentu – základné nastavenia
Rozhranie aplikácie – základný prehľad
Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad
Panely a práce s nimi
Tvorba a správa pracovných plôch

2.Základné práce s dokumentom a obrázkami
Prehľadávanie a správa fotografií pomocou Adobe Bridge (panel Minibridge)
Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd
Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem
Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB
Základné transformačné úpravy obrázku – orez, otočenie, vyrovnanie, perspektíva
Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba
Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Úrovne a Krivky
Riešenie problémov s lokálnymi tónovými vadami obrázku
Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – Odtieň a sýtosť, Filtre, Variácie

3.Výbery
Práce s nástrojmi na Výber – Obdlžník, Elipsa
Výbery od ruky – Kúzelná palička, Rýchly výber
Nástroje Lasa
Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty
Kombinovanie nástrojov a techník vyberania
Funkcie dolaďovania výberov – Refine edges
Inverzia výberu ako kreatívna technika
Ukladanie výberov do nových vrstiev
Ukladanie výberov a ciest

4.Práce s vrstvami
Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy
Vytváranie a duplikovanie vrstiev
Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev
Štýly vrstiev a ich aplikovanie
Režimy prelínaní

5.Nedeštruktívna úprava obrázkov
Princípy a koncepty práce
Špeciálne Vrstvy úprav
Masky vrstiev
Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov

6.Základy koláže a fotomontáže
Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu
Manipulácia s textami a import vektorovej grafiky do Photoshopu – Smart objects
Vytváranie vektorových tvarov vo Photoshope – základné geometrické tvary
Panel Iné tvary, knižnice Tvarov
Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov

7.Práce s textami
Pridávanie textových objektov do obrázkov
Formátovanie textov – panely Znak a Odstavec
Štýly vrstiev, aplikované na texty
Špecifiká exportu textov z rastrového editora

8. Nástroje pre maľovanie a grafické štýly
Nástroj štetec vo Photoshope
Nástroj Umelecký štetec histórie
Nastavenie vlastností štetcov
Knižnice stôp štetcov
Možnosti vytvárania vlastných štetcov
Panel Grafické štýly

9.Retušovanie obrázkov a objektov v nich
Retušovacie nástroje a techniky -Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Sýtosť, Rozmazanie
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Zosvetlenie, Stmavenie
Guma a nástroje na odstraňovanie pozadia
Retuš v praxi – vyhladzovanie a korekcie pokožky, odstraňovanie vád, odstraňovanie objektov z obrazu, klonovanie a prenos textúra atď.

10.Digitálna chirurgia
Možnosti kompozičných rekonštrukcií obrazu a jeho partií – úprava úsmevu, zväčšenie /zmenšenie očí a iných partií tela, odstraňovanie tukových previsov

11.Špeciálne pracovné techniky
Panel Akcie
Ukladanie vlastných grafických štýlov
3D práce vo Photoshope
Vytváranie vlastných stôp
Export tvarov pre vektorizáciu v Illustrátore

12.Export obrázkov
Ukladanie vo formáte .psd – výhody
Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF z Photoshopu
Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Uložiť pre web
Tlač grafiky priamo z Photoshopu
Spolupráca a pracovné workflow Photoshopu, InDesignu, Illustratora, Flashu a Dreamweavera

13.Praktické cvičenia a projekty:
10 cvičných príkladov pre zručnosti v online učebni – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: 188 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
  • Prezenčne LIVE: 148 €, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  • Online LMS: 108 €, www.mlearning.sk/lms, (štúdium v online učebni + dohľad lektora a konzultácie + praktický webinár s lektorom 90 min)
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@mlearning.sk