Vážení kolegovia a záujemci z radov digitálnych kreatívcov aj začínajúci grafici a designéri – vzhľadom k novým revolučným možnostiam tvorby tzv. generatívneho obsahu pomocou nástrojov umelej inteligencie, sme sa rozhodli spustiť prípravný proces návrhu a postupnému zostavovaniu nového akreditovaného odboru pod názvom AKR7: AI design – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie.

Tento odbor sa bude zaoberať komplexnou prípravou novej generácie digitálne kreatívnych ľudí, ktorí budú okrem tradičných softvérov pre grafiku, design a multimédiá vedieť obsluhovať aj nástroje AI. O tom, že ide o odbor mimoriadne perspektívny až nevynechateľný, dnes už azda niet pochýb. AI bezosporu ovplyvní všetky doterajšie spôsoby kreatívnej tvorby a práce a i keď majú niektorí designéri z AI určité obavy, riešením je necúvať ale prijať výzvy a integrovať ich )))

Ako sme už na našom portáli spomínali, Adobe už usilovne pracuje na vývoji vlastného AI nástroja na tvorbu vizuálneho obsahu pod názvom Adobe Firefly. Beta verzia s dostupnými ukážkami naznačuje že to bude ,,jazda“, nakoľko doterajší testeri AI softvéru tvrdia, že Firefly je už teraz o triedu lepší než iné riešenia. Uvidíme. V každom prípade základným okruhom vedomostí a zručností v novom odbore AKR 7 budú koncepty:

  • tvorba textového generatívneho obsahu
  • tvorba obrázkov, ilustrácií textových efektov
  • tvorba a úprava multimediálneho obsahu – audio, vide, animácie

Informácie na tejto stránke budú postupne pribúdať, aktualizovať sa a zostavovať do ucelených koncepcií tak, aby vyhoveli požiadavkám na akreditáciu. Celá AI technológia momentálne prežíva búrlivé vynovovanie, prakticky z týždňa na týždeň. Na základe toho, ako rýchlo sa vyvíjajú autorské nástroje, otázky autorského práva a ďalšie okolnosti, ktoré celú technológiu ustália, budeme vedieť načrtnúť termín spustenia AKR7. Predbežne očakávame prvé termíny od septembra 2023.

O tom ako prebieha beta vývoj Firefly a inšpirácie si môžete pozrieť tu:

>> Adobe Firefly (Beta)