Vzhľadom k novým možnostiam tvorby tzv. generatívneho vizuálneho obsahu pomocou nástrojov umelej inteligencie, sme k doterajším ,,tradičným“ designérskym odborom AKR1 až AKR6 zostavili aj tento nový atraktívny vzdelávací program AKR7 – AI design a multimédiá. Odbor je vhodný nielen pre začínajúcich, ale aj skúsenejších digitálne kreatívnych ľudí, ktorí chcú okrem tradičných softvérov pre grafiku, design a multimédiá, spoznať a obsluhovať aj nástroje a modely AI. Naučíte sa tak používať umelú k inteligenciu k tvorbe obsahov na základe textových zadaní (promptov) na rôzne účely a kreatívne manipulácie.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent je schopný samostatne pracovať s kreatívnymi nástrojmi umelej inteligencie od Adobe, pri tvorbe najrozličnejších vizuálov v oblastiach digitálnej grafiky, designu a multimédií.

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  36,00 hodín / 2-4 týždne (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov designu (povinný prípravný):

Úvod do počítačovej grafiky

 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Odbory a špecializácie v digitálnom designe
 • Vektorová a bitmapová grafika – princípy, výhody, použitie
 • Multimédiá – princípy animácie, videa a videosúbory, audio
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video, animáciu a audio
 • Softvérová integrácia Creative Cloud

Špecifiká AI tvorby

 • Princípy tvorby generatívneho obsahu
 • Súčasný stav nástrojov a modelov umelej inteligencie a budúcnosť
 • Všeobecný prehľad riešení pre tvorbu vizuálneho obsahu
 • Adobe a jeho koncepcia AI

AKR7: AI design a multimédiá – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie

Adobe FIREFLY – kľúčová aplikácia pre tvorbu a editáciu vizuálneho AI obsahu pomocou umelej inteligencie

 • O programe a jeho možnostiach
 • Kontextuálne okno Prompt – princípy generovania vizuálneho obsahu
 • Nástroj Text to image – tvorba obrázkov pomocou textových promptov
 • Nástroj Generative fill – kreatívne manipulácie s obrazovým obsahom
 • Nástroj Text effects – nové unikátne textové objekty s efektami
 • Nástroj Generative color – vyfarbovanie vektorov pomocou textových promptov
 • Praktické cvičenia, experimentovanie

Adobe EXPRESS – robustné prostredie pre návrhy instantných grafických a multimediálnych obsahov pre web, obrazovky a sociálne siete, vrátane AI generatívnych funkcií

 • O programe a jeho možnostiach
 • Rozhranie aplikácie – popis, navigácia, orientácia
 • Templates – multimedia banka a predlohy Expressu
 • Integrácia s profesionálnym prostredím Adobe Creative Cloud

Modul Social media

 • Nový projekt – prázdny, nový z predlohy, upload z vlastnej predlohy
 • Nový projekt podľa platformy – Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram
 • Nastavenia projektu – Resize, Témy, Background color, Translate project
 • Nástroje tvorby a obsahu – Text, Foto, Audio, Video
 • Editačné možnosti pre jednotlivé nástroje – podrobný tréning
 • Publikovanie a stiahnutie

Modul Video

 • Nový videoprojekt – prázdny, z videopredlohy, z vlastných vídeí
 • Editačné možnosti video assetov – strihanie, kompoziting na časovej osi, zlučovanie, orez, color grade, efekty a titulky
 • Kombinovanie video assetov s ďalšími textami, obrazom a audiom
 • Publikovanie a stiahnutie

Modul Photo

 • Nový projekt – prázdny, z fotografie, z fotopredlohy
 • Úpravy a manipulácie pixelovej grafiky – pozadie, resize, orez
 • Integrácia AI možností – Text to image
 • Kombinovanie s textami a vektorovou grafikou
 • Publikovanie a stiahnutie

Modul Document

 • Nový projekt – prázdny, z dokumentu PDF, z mediapredlohy
 • Nastavenia layoutu
 • Import médií, sadzba textov, designérske postupy
 • Najčastejšie projekty – flyer, menu, newsletter, poster
 • Publikovanie a stiahnutie

Modul Marketing

 • Nový projekt – prázdny, z grafickej predlohy, z vlastných predlôh
 • Import médií a designérske postupy
 • Najčastejšie projekty – logobrand, propagačné reklamy a banery, prezentácie, mikrosites
 • Publikovanie a stiahnutie

Modul Generative

 • Plná integrácia AI nástrojov a funkcií z rozhrania Adobe Firefly (vyššie)

CREATIVE CLOUD a AI TVORBA

 • Rozhranie a nástroje balíka Creative Cloud
 • Komponenty a doplnkové služby – CC desktop
 • Integrácia služieb Adobe Firefly, Adobe Express a klasických softvérov balíka Creative Cloud

Adobe Photoshop a AI design

 • Prehľad dialógov AI
 • Nový plávajúci kontextuálny taskbar
 • Textové prompty – Generative fill, Text to image
 • Pokročilé výbery s AI – nástroj Select subject
 • Rozhranie Select and mask novej AI generácie
 • Práce s výplňami – generatívne funkcie dialógu Content-aware fill
 • Nástroj Sky replacement
 • Superkreatívne nástroje rozhrania Neural filters – kolorovanie, retuše, rekonštukcie
 • Manipulácie s mriežkou a digitálna chirurgia – rozhranie Liquify

Adobe Illustrator a AI design

 • Prehľad dialógov AI
 • Nový plávajúci kontextuálny taskbar
 • Textové prompty
 • Text to vector – generovanie vektorovej grafiky pomocou promptov
 • Recolor artwork – vyfarbovanie a farebné manipulácie pomocou promptov
 • Mockup – tvorba templatov pomocou AI (beta)
 • Nová generácia rozhrania 3D and materials
 • Nová generácia rozhrania Image trace

Adobe InDesign a AI design

 • Prehľad dialógov AI
 • Inteligentné obtekanie grafiky textom v paneli Text wrap
 • AI Funkcia Extract from image – farebný motív, identifikácia fontu, prevod pixelov na vektorový objekt

Adobe Animate a AI animácie

 • Nové možnosti Auto LypSyncing (animácia rozprávania pomocou AI)
 • Rigging Map – aplikovanie animovaných skeletov na kreslený vektorový objekt

Adobe Premiere Pro a AI video

 • Generovanie textových promptov v paneli Trancript
 • Editácie vo videoprojektoch pomocou promptov
 • Prevod textu na hovorené slovo
 • Prevod audio na text

After Effects a AI motions / effects

 • Nová generácia funkcie Content aware fill
 • Rotoscoping vo video assete pomocou tretej generácie nástroja Roto Brush
 • 3D Design space

Praktické cvičenia a projekty

 • Precvičovanie generatívnych funkcií a kreatívnych manipulácií pomocou nástrojov a dialógov AI umelej inteligencie
 • Záverečný vizuálny / multimediálny projekt na vlastnú tému, s dôrazom na použitie AI funkcií a integračných schopností vyučovaných softvérov

Forma záverečnej skúšky

 • záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %)
 • obhajoba záverečnej práce z vytvorených projektov na základe výberu účastníka

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR7 si nainštalujte aplikáciu CC desktop a z nej programy Illustrator, Photoshop, InDesign, Animate, AfterEffects a Premiere Pro

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk