Kurz Adobe Illustrator – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Adobe Illustrator je špičková aplikácia pre prácu s vektorovou grafikou. Poskytuje ideálne prostredie a priestor v prvom rade pri vytváraní digitálnych vektorových kresieb, ilustrácií, dekoratívnej grafiky, koláží, logotypov, ale aj finálnych tlačových produktov – letákov, inzerátov, vizitiek, bulletinov, plagátov, polepov a ďalších. V Illustratore rovnako tak navrhnete aj grafiky pre web, mobilné zariadenia, ba dokonca aj pre video a film. Illustrator je teda vhodný tak pre designérsku a výtvarnú kreatívu, ako aj pre sadzbu bežných dokumentov menších rozsahov.

Hlavnou vlastnosťou grafiky, vytvorenej v Illustratore je jej vektorový formát, čo v praxi znamená, že grafika Illustratoru je nezávislá na rozlíšení. Pri každom zväčšovaní či zmenšovaní teda nedochádza k strate jej vizuálnej kvality a preto je v Illustartore možné vytvoriť grafiku a publikovať ju v akejkoľvek veľkosti – od zápalkovej škatuľky až po megabilboard – bez straty vizuálnej kvality a ostrosti. Samozrejme, o všetkom sa dozviete oveľa viac v našich kurzoch k aplikácii Illustrator. Poďme si ich teda predstaviť.

Podrobná osnova

ZAČÍNAME V ILLUSTRATORE
– Rozhranie Illustratora: Príkazy a nástroje
– Rozhranie illustratora: Panely a pracovné plochy
– Vytvorenie a uloženie prvého dokumentu
– Kresliace plátna (Artboards) a práca s nimi
– Základné ovládanie dokumentu – lupa, navigátor, ručička
– Nástroje Výber, Priamy výber, Kúzelná palička, Laso – úvodné oboznámenie

ZÁKLADY KRESLENIA V ILLUSTRATORE
– Základná pojmológia v Illustratore
Vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania
– Spájanie ciest
– Ponuky nástrojov Základných tvarov
– Jednoduché vyfarbenie objektov – výplň, ťah
– Vytváranie skupín z objektov
– Režim izolácie – práce vnútri skupiny objektov
– Zarovnávanie objektov pomocou panelu Zarovnanie
– Používanie vodítok a mriežok k rozvrhom
– Inteligentné vodítka

VYTVÁRANIE VLASTNÝCH TVAROV ZO ZÁKLADNÝCH TVAROV
– Vytváranie objektov pomocou paletky Cestár
– Režimy tvarov
– Vytváranie tvarov pomocou funkcie Živá vektorizácia

KRESLENIE NÁSTROJMI PERO A CERUZKA
– Predstavenie nástrojov Pero
– Vytváranie rovných a zakrivených čiar – rohové body
– Vytváranie kriviek – kotevné body a úsečky
– Kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber
– Prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera
– Kreslenie ceruzkou
– Nastavenia vlastností nástroja ceruzka
– Vyhladzovanie čiar pomocou nástroja vyhladenie
– Základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov

TRANSFORMÁCIE A DEFORMÁCIE OBJEKTOV
– Zmena veľkosti objektov na ploche
– Zmena veľkosti pomocou matematických metód – panel Transformácie
– Práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, – Skosenie, Prevracanie
– Práca s efektom Transformovať a nástrojom Ľubovoľná transformácia

VYFARBOVANIE
– Farebné režimy CMYK a RGB
– Základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Farby a Vzorník
– vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok
– Dialógové okno Výber farby
– Dostupné knižnice vzorníkov v Illustratore
– Vytváranie skupín farieb
– Panel Výber farieb (Color Guides)
– Úprava farieb v kresbe
– Maľovanie prechodmi a vzormi
– Vytváranie vlastných vzorov
– Vyfarbovanie grafiky pomocou funkcie Živá maľba
– Panel Kuler
– Prefarbovanie grafiky (variácie) pomocou panelu Prefarbenie (Recolor artwork)

PRÁCE S TEXTOM
– O textoch v Illustratore -prehľad možností a funkcií
– Vytváranie bodového textu
– Vytváranie textu v ploche (textový kontajner)
– Zoznámenie sa s tokom textov
– Nástroj Zvislý text
– Nástroj Text na ceste
– Základné úpravy textu – vyfarbovanie, formátovanie
– Sadzba textov v Illustratore – predstavenie ponuky príkazov Voľby textu na ploche
– Stĺpcová sadzba v Illustratore
– Pokročilé typografické možnosti pri práci s textami
– Vytváranie odstavcových a Znakových štýlov a práca s nimi
– Kopírovanie vlastností textu a aplikovanie na iný text
– Obtekanie textu okolo objektu na ploche
– Vytváranie obrysov z textov
– Niektoré efekty a práce s textami – pokrivenie obálkou, efekty štýlov, transformácie

VRSTVY
– Koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev
– Vytváranie vrstiev a podvrstiev
– Vytváranie skupín vrstiev
– Zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí
– Vyberanie objektov pomocou panelu Vrstiev – zacieľovanie
– Zlučovanie a izolovanie vrstiev

PRECHODY
– Panel Prechody a Nástroj Prechod
– Tipy prechodov
– Vytváranie prechodov kreslením v ploche
– Práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov
– Aplikácia prechodu na niekoľko objektov
– Vytvorenie plynulého farebného prelínania

MAĽOVANIE, STOPY
– Štetec a jeho nastavenia – predvoľby
– Štetec Bol brush
– Aplikovanie stopy na ťah štetca pomocou panelu Stopy
– Knižnice stôp
– Kreslenie a úprava ciest pomocou Štetca
– Aplikácia rozsievacích stôp na cesty
– Zmena farebných vlastností stôp
– Používanie kaligrafických stôp
– Používanie stôp so vzorkami
– Efekty ponuky Kliky-háky
– Vytváranie a ukladanie vlastných stôp

SYMBOLY
– Koncept a princíp symbolov v Illustratore
– Panel Symboly a vytváranie instancií
– Knižnice symbolov
– Zrušenie väzby na symbol
– Úprava symbolov
– Ukladanie vlastných symbolov do knižníc
– Symboly pre aplikáciu Flash CS5.5

EFEKTY
– O efektoch Illustratora  a Photoshopu
– Aplikovanie efektov na existujúci objekt – galéria Efektov
– Úprava nastavení efektov
– Úpravy objektu pomocou efektov Pokriviť
– 3D efekty v Illustratore – Obkrúžiť, Vytvlačiť a skosiť
– Mapovanie symbolu na objekt 3D
– mapovanie obrázkov Photoshopu

PANEL VZHĽAD A ŠTÝLY
– Sila a výhody panelu Vzhľad
– Úprava existujúcich vlastností a efektov objektu v paneli Vzhľad
– Pridávanie nových vlastností v paneli Vzhľad
– Pridávanie duplikovaných ťahov a výplní
– Používanie grafických štýlov
– Vytvorenie a uloženie grafického štýlu v paneli Grafické štýly
– Práce v paneli Grafické štýly

KOMBINOVANIE VEKTOROVEJ GRAFIKY S BITMAPAMI
– O základných princípoch vektorových a bitmapových grafík
– Vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Illustratore
– Vkladanie dokumentov iných formátov (PDF)
– Maskovanie a orezávanie bitmapových grafík
– Úprava masiek, vytváranie zložitých ciest a masiek krytia
– Kombinovanie kresieb, obrázkov a textov – sadzba a koláže v Illustratore

ILLUSTRATOR A INÉ APLIKÁCIE
– Export a import súborov formátu Adobe Illustrator a Photoshop
– Úprava naviazaných dokumentov  a objektov – panel Väzby
– Integrácia Illustratora s aplikáciou Flash CC
– Vkladanie natívnych súborov Illustratora do programu InDesign CC

PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ A WEB – EXPORT
– Princíp tlače a tlačových zariadení
– Proces zlučovania grafiky v Illustratore počas prebiehajúceho exportu
– Rastry, farby a priame farby
– Zlučovanie grafík a zlučovanie priehľadnosti
– Rastrovanie efektov Illustratora počas tlačovej úlohy
– Farebné výťažky a pretlač
– Dialógové okno Tlač v Illustratore
– Tlač do formátov EPS, PS, PDF
– Princípy optimalizácie grafiky pre web
– Webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky
– Dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia (Save for web and device)
– Export webovej grafiky

CVIČNÉ PRÍKLADY
5 cvičných príkladov pre zručnosti v programe – v online učebni

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: cena na objednávku, učebňa Košice, alebo u zákazníka, info: 0948 203 003, info@digitaldeisgn.sk
  • Online: v rámci zvoleného členského programu:>> Viac info
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk