Pri kurzoch a akreditovaných vzdelávacích programoch sa píše o kombinovanom vzdelávaní. Ako to celé prebieha?
Najčastejšie začíname každý kurz týždňovým blokom online prípravných kurzov, teórií, predmetov a štartovacích tréningov. Učíte sa samostatne, vlastným tempom a štýlom v našom online vzdelávacom systéme, z multimediálnych kurzov s hovoreným výkladom, ukážkami, simuláciami. Počas tejto fázy sme vám plne k dispozícii na prípadné otázky, konzultácie a podobne. V druhom týždni prichádza nácviková fáza a overovanie poznatkov a ukážok v praxi – na praktických stretnutiach v učebni, alebo prezenčne online. Počas tretieho týždňa sa venujeme menším uceleným projektom a robíme dizajnérsky rozbor – takisto na praktických stretnutiach v učebni, prípadne prezenčne online. Vo štvrtom a piatom týždni pracujete na záverečnom projekte. Výstupom z kurzu je úspešne absolvovaný test (55 otázok) a obhajoba záverečnej práce.

Vaše kurzy sú v porovnaní s inými podobnými  v obsahu a rozsahu veľmi lacné. Prečo je tomu tak?
Dôvodov je niekoľko: 1. Držať ceny na uzde nám umožňuje práve kombinovaná forma vzdelávania, ktorá je veľmi flexibilná, variabilná a predsa vysoko účinná. Šetrí to váš čas a peniaze, ale aj náš čas a peniaze. 2. Neprevádzkujeme okázalé vzdelávacie priestory, ktoré sú na prenájom veľmi drahé a v konečnom dôsledku by ste ich museli zaplatiť vy, účastníci. Učíme sa v tradičnej učebni, ktorú používame aj pre školenia a vzdelávacie aktivity pre autoškoly a cestnú dopravu. 3. Rovnako tak nie je potrebné ,,živiť“ administratívny aparát – z dôvodov v bode 1.

Aké je dištančné online vzdelávanie a aké prezenčné online vzdelávanie?
Obidve formy sú online. Avšak zatiaľ čo dištančná časť štúdia prebieha samostatne v online systéme z pripravených multimediálnych kurzov, online vzdelávanie naživo je prezenčná videokonferencia v reálnom čase, pri ktorej si stanovíme termín stretnutia. Počas vzdelávania sa vidíme, počujeme, prebieha výklad, diskutujeme a zdieľame lektorovú obrazovku, čiže v reálnom čase vidíme aj úkony. Zdieľať svoju obrazovku môže ktokoľvek a tak vieme účinne riešiť akékoľvek praktické otázky. Dištančne vzdelávame najmä vstupné a prípravné fázy kurzu a naživo online zasa  nácvikové časti. Projektová časť prebieha v učebni.

Budem mať na kurze k dispozícii aj textové podklady – príručky a podobne?
Áno. Ku všetkým teóriám a štartovacím kurzom máte k dispozícii ich kompletný textový prepis vo formáte ebookov ktoré nájdete priamo v online učebni. Ide o elektronické listovacie knihy, ktoré môžete otvárať nielen na stolových počítačoch a laptopoch, ale aj v mobilných zariadeniach – tabletoch a mobiloch. Môžete sa tak učiť kdekoľvek a kedykoľvek.

Rozpis praktických stretnutí je navrhnutý napríklad na 1 stretnutie týždenne po 4 hodiny počas jedného mesiaca. Je možné prispôsobiť intenzitu a rozsah aj zamestnaným?
Áno. Tento rozpis je orientačný a môže byť prakticky ľubovoľne prispôsobovateľný. Stretnutí v týždni môže byť viac alebo menej, rovnako tak aj počet hodín. Častokrát vzdelávame aj večer.

Je možné učiť sa aj samostatné menšie kurzy?
Áno. V sekcii Možnosti štúdia kliknite na položku 2.  Softvérové tréningy a Predmety, kde nájdete zoznam desiatok predmetov, kurzov a tréningov, ktoré môžete absolvovať vo vlastnom režime a vystavať si vlastné vzdelávacie programy na mieru.

Je možné absolvovať len časť akreditovaného kurzu? Bude taký kurz akreditovaný?
Nie. Vydanie akreditovaného certifikátu je podmienené presným výučbovým plánom a osnovami. Časové rozloženie je prispôsobovateľné, avšak osnovy a rozsah nie. Ak chcete iba časť kurzu, vystavajte si ľubovoľný neakreditovaný program.

Musím na záverečnom stretnutí akreditovaného kurzu úspešne absolvovať test?
Áno. Je to naša podmienka aj podmienka akreditácie, aby sme dodržali štandard, ktorý má mať akreditované vzdelávanie. Máte však dostupné ohromné možnosti vzdelávania sa a príprav, takže naši účastníci končia s úspešným testovaním a obhajobou záverečného projektu. Všetky podklady zo skúšok a projektov sú u nás archivované. Rovnako tak aj vaša aktivita v online systéme.

Čo ak neabsolvujem záverečný test úspešne?
Ak ide o akreditovaný kurz, dohodneme si náhradný termín testovania, pričom vám dáme dostatok času a možností na doštudovanie problematík, ktoré ešte potrebujete dobrať – máme desiatky kurzov, rozsiahlu knižnicu kníh a možnosti konzultácií.

Vydáte mi certifikát aj o neakreditovanom kurze?
Áno. Akreditácia je druh vzdelávacieho programu, ktorý má presnú formu, teda záväzok absolvovania istého obsahu v istej štruktúre a predpísanom rozsahu. Avšak môžte si zostrojovať aj vlastné neakreditované vzdelávacie programy podľa svojich potrieb – po úspešnom absolvovaní vydáme certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Musím uhradiť kurz pred začiatkom vzdelávania? Je možné uhradiť kurz na viacero splátok?
Áno, kurzovné je nutné uhradiť vopred. Je to bežná prax v segmente vzdelávania, aj iných sektoroch služieb. Kurzovné nad 320 EUR je možné rozložiť, najviac na dve splátky – prvá úhrada prebehne pred začiatkom kurzu, druhá v polovici.

Poskytujete na kurzovné aj zľavy?
Samozrejme. Zľavy od nás dostanete aj za objemnejšie vystavané programy, či dovzdelávacie a nadstavbové aktivity. Informujte sa!

Som z väčšej diaľky a nemám možnosti cestovať na praktické stretnutia. Je možné celé vzdelávanie realizovať aj na diaľku, teda naživo prezenčne online?
Áno. Všetky prezenčné stretká v učebni sú súbežne prenášané aj online naživo v rovnakom čase a tak sa vidíme, počujeme, diskutujeme a zdieľame obrazovky tak, akoby ste boli priamo v učebni. Naviac, ako jediní na Slovensku disponujeme rozsiahlou multimediálnou vzdelávacou učebňou k problematike grafiky, webdesignu a multimédií, v ktorej je aktuálne vyše 80 vzdelávacích predmetov a kurzov, doplnených o testy, nácvikové úlohy a praktické projektové zadania. V kombinácii takéhoto kombinovaného vzdelávania, teda dokážeme kvalitne realizovať aj kurzy bez osobných stretnutí. Ak je to však čo len trochu možné, radi sa so svojimi účastníkmi stretávame -))).

Je potrebné k online vzdelávaniu naživo inštalovať a ovládať špeciálny softvér?
Nie. Spájame sa a zdieľame obrazovky pomocou jednoduchej aplikácie Google Meet, ktorý je priamo súčasťou každého gmailového konta a má v sebe zabudované všetko potrebné – audio, video, zdieľanie obrazoviek, chat, prenos súborov a pod. Nie je potrebné žiadne zložité zaškoľovanie a podobne – stačí iba raz kliknúť na vopred zaslaný link mailom a ste ihneď na online stretku -:).

Ako sa pripojím do kurzu online naživo poprvýkrát?
Asi 5 minút pred každým online stretnutím obdržíte link na vstup do učebne a overovací kód, ktorý pri vstupe skopírujete z mailu. To je všetko.

Ak sa chceme vzdelávať v skupine, napríklad vo firme, je možné, aby ste pricestovali?
Áno. Pre skupinky 3 a viac osôb pricestujeme kdekoľvek na Slovensku, prípadne zorganizujeme online termíny naživo + štúdium v online učebni. Podmienky a ceny dohodou. V ostatných prípadoch prebieha prezenčná výučba v učebni v Košiciach.

Môžem vás osloviť s otázkami aj po skončení kurzu?
Áno, štandardne poskytujeme spätnú podporu pre všetkých našich účastníkov aj po skončení kurzu, najmä ak ide o otázky, súvisiace priamo s predmetom a rozsahom absolvovaného vzdelávania. Radi však pomôžeme s čímkoľvek, pretože vaša uplatniteľnosť v praxi je našim cieľom. V prípade rozsiahlejších otázok k väčším problematikám pre vás dokonca organizujeme doškoľovacie tréningy.

Ako najefektívnejšie získam informácie?
Keďže po väčšinu každého pracovného dňa okrem piatkov prebiehajú vzdelávacie aktivity, častokrát sa stáva, že telefonicky sa nedovoláte.  V takýchto prípadoch vás prosíme o pochopenie – nemôžeme prerušovať vzdelávanie. Odporúčame vám oveľa radšej napísať email s čímkoľvek a zväčša najneskôr v podvečer alebo večer dostanete odpovede.

V prípade iných otázok nás neváhajte kontaktovať!
Tel. 0948 203 003
Mail: info@digitaldesign.sk