Získajte komplexné vedomosti a zručnosti pri tvorbe interaktívneho a multimediálneho obsahu pre web, desktopy, obrazovky, TV aj mobilné zariadenia. Navrhnite funkčný prototyp aplikácie a predstavte ho klientovi. Vytvárajte interaktívne a multimediálne animácie a aplikácie. Spoznajte v praxi princípy a špecifíká interaktivity a naučte sa pripravovať multimédiá pre rôzne výstupy – na základe vašej špecifikácie a zamerania, napríklad webové reklamné bannery, interaktívne komponenty a aplikácie, animovanú grafiku, videosúbory vo full HD a 4K, interaktívne prezentácie a rôzny iný multimediálny obsah pre web, TV, počítače a mobilné zariadenia.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych a interaktívnych aplikácií – webové bannery, interaktívne komponenty a aplikácie, animovaná grafika, interaktívne prezentácie, rôzny multimediálny obsah a pod.
Profil absolventa

 • Absolvent modulu samostatne navrhuje rozhrania a funkcionalitu interaktívnych aplikácií. Dokáže pracovať s multimediálnymi prvkami a vytvárať ucelené digitálne produkty.
Metódy formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj podrobné softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 428 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1, AKR2, alebo AKR4
Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety
 • 2.-3. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 4.-5. týždeň: Riešenie praktických zadaní – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobiteĺný individuálnym požiadavkám účastníkov a dohode celej skupiny.

Učebné plány a osnovy

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Písmo, typografia, layout – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Anatómia znakov
 • Základné pojmy v typografii
 • Základné typografické prvky a pravidlá
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb
Princípy interaktívneho dizajnu a multimediálnych aplikácií  – 8 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
/didaktika navrhovania multimediálnych interaktívnych aplikácií/
 • Čo je to interakcia – definícia, princípy, použitie
 • Rozdelenie a typy interaktívnych aplikácií
 • Rozdelenie a typy multimédií
 • GUI design: Graphic user interface – plánovanie a navrhovanie rozhraní
 • Vizuálna logika a užívateľská prístupnosť
 • Interaktivita – princípy interaktívneho dizajnu
 • Typy navigácie užívateľa – UX design
 • Psychologické procesy prijímania, orientácie a zapamätávania si multimediálnych podnetov – Mayer
 • Didaktika, dramaturgia, štruktúrne metafory
 • Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining
 • Niektoré typy interakcií
 • Montáže médií a aplikácií – autorské softvérové zázemie
Teória multimédií – 8 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne
 • Technologická teória médií – audio, video, animácia, obraz, text
Adobe XD CC  – základný tréning (I.)
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne

 • Čo je to Adobe XD CC?
 • Rozhranie aplikácie – prehľad
 • Nástroje tvarovn a ich kombinovanie
 • Zoming a navigácia po dokumente
 • Tvorba a správa návrhových plôch a obrazoviek
 • Kombinovanie tvarov
 • Import externej grafiky
 • Sady predpripravených objektov UI Kits – Android, Windows, iOS
 • Manažment objektov – Assets
 • Nástroj Text
 • Nástroj Pero
 • Funkcia Repeat grid
 • Práce s komponentami a ich možnosti
 • Pluginy a doplnková funkcionalita
 • Funkcia Prototype mode – prepájanie interaktivity
 • Náhľad a testovanie projektov
 • Zdieľanie projektu s klientom alebo v tíme
 • Export obsahov – Design Specs

Praktický nácvik: tvorba prototypu mobilnej aplikácie od úplných základov po funkčný prototyp a export

Adobe Animate CC – kľúčová aplikácia, podrobný tréning (I.+II.+III.)
– 16 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne

 • Úvod do programu a rozhranie
 • Vytvorenie dokumentu
 • Panely Vrstvy, Knižnica, Nástroje
 • Kreslenie a vyfarbovanie
 • Symboly – typy, koncept práce
 • Panel Časová os a typy snímkov
 • Základy animácie  – typy, prednastavenia, editor pohybu
 • Texty vo Flashi – classic, dynamic, TLF
 • Tvorba rozhraní aplikácie – plánovanie, grafika GUI
 • Práca s multimédiami – import grafiky, audia, videa
 • Action Script 3  / HTML5 a createJS – úvod, koncepty
 • Programovanie základnej interaktivity – udalosti, časová navigácia
 • Načítanie externých obsahov – grafika
 • Knižnica výstrižkov kódov – panely Code snippets a Script asist
 • Prehľad ďalších možností – používanie vstavaných komponentov UI
 • Export – HTML5 Canvas, mobilných aplikácií APK, IPA 
 • Špeciálne exporty – výmenný balíček OAM, videoformáty FULL HD, 4K, EXE, a grafické formáty

Cvičné projekty a záverečná práca:

 • Projekt 1: Vytvorenie interaktívneho reklamného bannera pre web
 • Projekt 2: Vytvorenie interaktívnej aplikácie z prototypu Adobe XD
 • Projekt 3: Vkladanie videa a zvuku – interaktívny informačný kiosk
Forma záverečnej skúšky:

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba interaktívnej aplikácie s multimédiami vytvorenej na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver
Celkový odborný praktický výcvik – 22 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 10 hod. dištančne
Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné softvérové videokurzy (v slovenčine aj angličtine), odborný výcvik,
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!

CERTIFIKAT_DTP