Získajte komplexné vedomosti a zručnosti pri tvorbe interaktívneho a multimediálneho obsahu pre web, desktopy, obrazovky, TV aj mobilné zariadenia. Navrhnite funkčný prototyp aplikácie a predstavte ho klientovi. Vytvárajte interaktívne a multimediálne animácie a aplikácie. Spoznajte v praxi princípy a špecifíká interaktivity a naučte sa pripravovať multimédiá pre rôzne výstupy – na základe vašej špecifikácie a zamerania, napríklad webové reklamné bannery, interaktívne komponenty a aplikácie, animovanú grafiku, videosúbory vo full HD a 4K, interaktívne prezentácie a rôzny iný multimediálny obsah pre web, TV, počítače a mobilné zariadenia.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych a interaktívnych aplikácií – webové bannery, interaktívne komponenty a aplikácie, animovaná grafika, interaktívne prezentácie, rôzny multimediálny obsah a pod.
Profil absolventa

 • Absolvent samostatne navrhuje rozhrania a funkcionalitu interaktívnych aplikácií. Dokáže pracovať s multimediálnymi prvkami a vytvárať ucelené digitálne produkty.
Metódy formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj podrobné softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • 428 €, kombinované vzdelávanie: učebňa Košice + LIVE + LMS, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  (počas mimoriadnej covid situácie stretnutia LIVE + LMS)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, AKR1, AKR2, AKR3 alebo AKR5, AKR6

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny. Počas COVID situácie sú prezenčné stretnutia modifikované.

Učebné plány a osnovy

Princípy interaktívneho designu a multimediálnych aplikácií
/didaktika navrhovania multimediálnych interaktívnych aplikácií/
 • Čo je to interakcia – definícia, princípy, použitie
 • Rozdelenie a typy interaktívnych aplikácií
 • Rozdelenie a typy multimédií
 • GUI design: Graphic user interface – plánovanie a navrhovanie rozhraní
 • Vizuálna logika a užívateľská prístupnosť
 • Interaktivita – princípy interaktívneho dizajnu
 • Typy navigácie užívateľa – UX design
 • Psychologické procesy prijímania, orientácie a zapamätávania si multimediálnych podnetov – Mayer
 • Didaktika, dramaturgia, štruktúrne metafory
 • Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining
 • Niektoré typy interakcií
 • Montáže médií a aplikácií – autorské a softvérové zázemie
 • Produkty digitálneho designu
Adobe XD CC  – podrobný softvérový tréning1. Základy aplikácie

Čo je to Adobe XD?
Teoretické koncepty UI/UX design – design experience
Praktické možnosti UX/UI designu s aplikáciou Adobe XD
Rozhranie aplikácie

Design mode – rozhranie pre návrh
Vytváranie projektov
Návrhové plochy*
Zoming a navigácia po dokumente
Nástroj Text
Font management system
Nástroje základných geometrických tvarov
Nástroj Pero
Kombinovanie tvarov
Farby, prechody, výplne
Import grafiky – bitmapy, vektory, natívne súbory AI, PS
Manažment objektov Assets, Vrstvy

Prototype mode – rozhranie pre wireframing
Ako funguje prototypovanie v XD
Prepájanie obrazoviek
Prepájanie obrazoviek pomocou objektov
Možnosti animácií a časovania prechodov

Špeciálne funkcie pre navrhovanie a prototyping
UI Kits – hotové ikonky elementov a rozhraní – vzhľad Android, iOS, Windows,
Design systems,
Funkcia Repeat Grid,
Pokročilé techniky maskovania a animovania,
Možnosti nahrávania komentárov k vývoju,
Komponenty – koncept, práce,
Gamepad,
Ponuka pluginov a rozšírení v Adobe XD,
Zdieľanie projektu v skupinách,
Export obsahov – Design specs,

Praktický nácvik: tvorba prototypu mobilnej aplikácie od úplných základov po funkčný prototyp a export

Adobe Animate CC – kľúčová aplikácia, podrobný tréning (I.+II.+III.)

 • 1.ZAČÍNAME V ANIMATE
  1.1. Rozhranie príkazy, nástroje
  1.2. Panely a pracovné plochy
  1.3. Vytvorenie prvého dokumentu
  1.4. Panel Vlastnosti
  1.5. Knižnica prostriedkov
  1.6. Časová osa
  1.7. Vrstvy
  1.8. Základné ovládanie dokumentu – lupa, ručička

  1. KRESLENIE
   2.1. O režimoch kreslenia
   2.2. Režim tvarov
   2.3. Ťahy a výplne tvarov – koncept, vyfarbovanie
   2.4. Vykrojovanie tvarov
   2.5. Režim objektov
   2.6. Zarovnávanie objektov
   2.7. Prechody a vzorky
   2.8. Priehľadnosť
   2.9. Práce s textami
   2.10. TLF text
  2. ANIMÁCIE a ÚPRAVY 
   3.1. O animovaní vo Flashi / Animate
   3.2. Tvorba a typy symbolov
   3.3. Instancie symbolov
   3.4. Efekty a režimy prelínaní
   3.5. Úvod do animácie symbolov
   3.6. Shape tween
   3.7. Body Hint pri shape tween
   3.8. Motion tween
   3.9. Tipy animácií motion tween
   3.10. Vnorené animácie
   3.11. Praktické tipy na časovej osi
   3.12. Editor pohybu
   3.13. Základy 3D animácie
   3.14. Základy morfovania a IK

  4. INTERAKTIVITA
  4.1. O jazykoch Action Script 3, JavaScript a HTML5
  4.2. Panel Actions
  4.3. Predvstavané skripty
  4.4. Udalosti tlačítka
  4.5. Akcie Stop a GoToFrame – navigácia
  4.6. Akcie pre načítanie externých obsahov
  4.7. Vkladanie videa
  4.8. Vkladanie zvuku
  4.9. Knižnica komponentov
  4.10. Knižnice tlačítok a zvukov
  4.11. Knižnica Learning Interactions
  4.12. Publikovanie aplikácií iOS a Android
  4.13. Publikovanie videa a HTML5 Canvas obsahov

  5. PRAKTICKÉ CVIČENIA A PROJEKTY

  • Cvičný projekt interaktívnej aplikácie
  • Projekt 1: Vytvorenie reklamného bannera v HTML5
  • Projekt 2: Vytvorenie interaktívnej navigácie – fotogaléria
Forma záverečnej skúšky:

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba interaktívnej aplikácie s multimédiami vytvorenej na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver
Celkový odborný praktický výcvik – 24 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 12 hod. dištančne
Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné softvérové videokurzy (v slovenčine aj angličtine), odborný výcvik,
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!