Kurz Adobe Dreamweaver + Bootstrap – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Na tomto kurze sa naučíte pracovať vo vizuálnom aj kódovom režime aplikácie Dreamweaver pri vytváraní webstránok a webových sídel, rozumieť jazyku HTML a kaskádovým štýlom CSS, spoznať javascriptové frameworky jQuery a Bootstrap a zostavovať pomocou nich moderné responzívne layouty s interaktívnymi obsahmi a multimédiami. Zároveň sa na kurze oboznámite aj s profesionálnou prípravou obrázkov a bitmapovej grafiky optimalizovaním pre web v aplikácii Photoshop.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

 1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
 2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 198 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
 3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

 • slovenský jazyk – natívne
 • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

Základy HTML a CSS

 • Čo je to HTML?
 • Štruktúra webovej stránky – HTML5
 • Základné značky hlavičky – Tag !DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, LINK, SCRIPT
 • Základné značky v tele webstránky – štruktúrové značky, textové elementy, odkazy, div, blokové elementy, obrázky, tabuľky, formuláre, médiá
 • Čo je to CSS (kaskádové štýly)
 • CSS štýly – redefinovanie východzieho vzhľadu tagov HTML
 • CSS štýly – vytváranie tried
 • CSS štýly pre textové elementy
 • CSS štýly pre odkazy a linky
 • CSS štýly pre definovanie blokových elementov DIV – Class, ID

Adobe Dreamweaver – podrobný tréning

 1. Základné pojmy a vzťahy
 1. Začíname 
  Uvítacia obrazovka
  Pracovné rozhranie – základný prehľad
  Vytvorenie prvej webstránky
  Panely Files, Insert a Properties
  Vytvorenie webového sídla
  Správa zdrojov v paneli Files
  Určenie základných vlastností stránky
  Vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky
  Úprava panelov a používanie pracovných plôch v Dreamweaver
 1. Texty
  Písanie textov v režime Design
  Vkladanie textov z iných aplikácií
  Formátovanie textov 1 – titulky
  Formátovanie textov 2 – odstavce
  Formátovanie textov 3 – zoznamy
  Sledovanie práce v režime Kód
  Vloženie špeciálnych znakov
 1. Tabuľky
  Vkladanie tabuliek do stránok HTML
  Úpravy tabuliek
  Vkladanie obsahov do tabuliek
 1. Obrázky a médiá
  O formátoch obrázkov
  Vloženie obrázkov
  Úprava obrázkov v Dreamweaver
  Vloženie videa na stránku
  Vloženie SWF objektu na stránku
 1. Linky a odkazy
  O relatívnych a absolútnych odkazoch
  Relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver
  Priraďovanie odkazov textom a obrázkom
  Absolútne odkazy na súbory
  E-mailové odkazy
 1. Základy kaskádových štýlov
  Princíp fungovania kaskádových štýlov
  Kaskádové štýly v Dreamweaveri
  Predefinovanie HTML tagov
  Vytváranie vlastných štýlov – riadkové elementy
  Vytváranie vlastných štýlov – blokové elementy
  Nové štýly v jazyku CSS3 – tieň, zaoblenie rohov, stĺpce, prechody
 1. Layout
  O kontajneroch DIV
  Princípy vytvárania layoutov z kontajnerov DIV
  Štruktúra layoutu z kontajnerov DIV – ID
  Znovupoužiteľné kontajnery DIV – CLASS
  Framework Bootstrap – responzívny webdesign
 1. Manažment miestneho a vzdialeného webového sídla
  Prepojenie stránok vo webovom sídle
  O odosielaní miestneho webu na internet pomocou Dreamweavera
  Nastavenia FTP prístupu na server
  Synchronizácia miestneho a vzdialeného webu

Praktické cvičenia a projekty:

 • Vkladanie obsahov na stránky (zo zložky médií – texty, video, animácia)
 • Štýlovanie elementov pomocou CSS
 • Ukážka uploadovania sídla na web – správa v Dreamweaveri