Testovania a certifikácie sú garantované formy hodnotení a overovaní odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí vo zvolených oblastiach, odboroch, práci so softvérom a pod. Spoľahlivo overujeme účastníkov (grafikov, designérov, multimediálnych tvorcov), ktorým v prípade úspešného absolvovania testov a úloh vydáme certifikát. Certifikácia je možná samostatne na požiadanie ľubovoľných záujemcov, alebo ako súčasť nášho najširšieho dvojsemestrálneho vzdelávacieho programu programu (info tu).

Základné informácie:

  • Testovanie a certifikácia sú spoločnou, na seba nadväzujúcou aktivitou, realizovanou na jednom spoločnom termíne. Testy overia rozsah a hĺbku vedomosti účastníkov a certifikácia zvýrazní špeciálnymi otázkami a praktickými úlohami odborné schopnosti a spôsobilosti.
  • Prípravu na certifikácie je možné absolvovať u nás formou Online kurzov so živým lektorom
  • Príprava na certifikáciu nie je povinná, ak ste u nás absolvovali ľubovoľný kurz alebo akreditovaný odbor vo zvolenej oblasti.
  • Samotné testovanie a certifikácia prebiehajú osobne v našej učebni. Nie je možné absolvovať aktivitu na diaľku. Testy majú elektronickú formu s vyhodnocovaním. Certifikácia má formu certifikačného pohovoru, riešenia úloh a podobne.
  • V prípade úspešného testovania absolvuje každý účastník následne aj certifikačný pohovor. V prípade úspešného ukončenia obdrží certifikát o úspešnom absolvovaní k zvolenej oblasti.
  • V prípade neúspešného testovania vám poskytneme kompletné prípravné obsahy v našom vzdelávacom systéme  a súčinnosť v oblastiach, v ktorých to bude potrebné. Následne zrealizujeme opakované záverečné testovanie a následnú certifikáciu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk
WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk