Naša spoločnosť požiadala v roku 2019 certifikačnú autoritu Pearson Vue o udelenie statusu certifikovanej miestnosti našej učebne v Košiciach pre realizáciu testovaní a certifikačných programov pre účastníkov, ktorí hodlajú získať certifikáty Pearson Vue k práci s programmi Adobe v rôznych úrovniach (ACA, ACE, ACI). Viac informácií prinesieme priebežne.

Testovania a certifikácie však poriadame už aj dnes a to v našej réžii. Spoľahlivo overujeme odborné aj osobné znalosti účastníkov (grafikov, dizajnérov, multimediálnych tvorcov), ktorým v prípade splnenia testov a úloh vydáme certifikát.

  • Testovanie a certifikácia sú spoločnou, na seba nadväzujúcou aktivitou, realizovanou na jednom spoločnom termíne. Testy overia rozsah a hĺbku vedomosti účastníkov a certifikácia zvýrazní špeciálnymi otázkami a praktickými úlohami odborné schopnosti aj osobné kompetencie.
  • Testovanie a certifikácia prebiehajú osobne v našej učebni. Nie je možné absolvovať aktivitu na diaľku. Testy majú elektronickú formu s vyhodnocovaním. Certifikácia má formu certifikačného pohovoru, riešenia úloh a podobne.
  • V prípade úspešného testovania absolvuje každý účastník následne aj certifikačný pohovor. V prípade úspešného ukončenia obdrží certifikát o úspešnom absolvovaní k zvolenej oblasti.
  • V prípade neúspešného testovania vám poskytneme kompletné prípravné obsahy v našom vzdelávacom systéme – teórie, nácvik, prax, formou multimediálnych prednášok, simulácií, tréningov a opakovacích testov. Následne zrealizujeme opakované záverečné testovanie a následnú certifikáciu.

KONTAKT:
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003
mail: info@mlearning.sk