Naše vzdelávacie aktivity kombinujeme podľa potrieb a vašich možností tak, aby bol každý vzdelávací program pre vás prístupný kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek -:)

Hlavná forma vzdelávania

Kombinovaná výučba: PREZENČNE + LIVE + LMS

Najčastejšou formou vzdelávania na našich kurzoch a odboroch je kombinované vzdelávanie. Ku klasickým prezenčným stretkám PREZENČNE v učebni v Košiciach prebieha súbežne aj ich online prenos naživo LIVE  (priamo z učebne) a tak tí z vás, ktorí si sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť dostaviť alebo chodiť na prezenčné stretká do učebne (zaneprázdnenosť, väčšia vzdialenosť a podobne), sa jednoducho v daný čas pripojíte online a o žiadnu časť vzdelávania tak neprídete -:) K nepretržitej dispozícii máte zároveň aj dištančnú prípravu v online učebni LMS zo softvérových tréningov, videokurzov, multimediálnych teórií a praktických cvičení či zadaní projektov, na ktorých pracujete samostatne počas dní, kedy nebežia stretká. V online učebni zároveň absolvujete všetky záverečné a certifikačné testy k našim odborom digitálneho designu.


Doplnkové formy vzdelávania

Online kurzy s lektorom >> LMS

Samostatné / dištančné vzdelávanie sa z multimediálnych podkladov (elearningové kurzy, videotutoriály, multimediálne prednášky s teóriami, ebooky, cvičné podklady, elektronické testy, úlohy) v našom vzdelávacom systéme LMS (online učebni). Študujtete vtedy, kedy vám to vyhovuje a vlastným tempom. Nikam necestujete, zostávate doma, prístupné máte obsahy nonstop. K dispozícii máte neustálu podporu lektora pre riešenie otázok, konzultácie, pomoc formou online stretnutí LIVE.

Ďalšie možnosti vzdelávacieho systému LMS

Naša online učebňa – vzdelávací systém LMS (learning management system) – nám však slúži okrem dištančného vzdelávania aj ako veľmi účinná a efektívna pomôcka  na predvzdelávacie a dovzdelávacie aktivity účastníkov, pre prípady neúčasti na výučbe, alebo požiadavky individuálneho tempa účastníka a podobne.

Online webináre – Community Club

Online webináre a nepretržitá FB podpora pre absolventov našich kurzov v uzavretej neverejnej skupine: https://www.facebook.com/groups/digitaldesignsk/. Požiadajte o členstvo a užívajte si výhody dovzdelávania, poradenstva, konzultácií, diskusií, motivácie, inšpirácie atď.

Individuálne vzdelávanie

Je variantou kombinovaného vzdelávania s tým, že aktivity neprebiehajú skupinovo, ale individuálne. Prezenčná výučba prebieha PREZENČNE LIVE a/alebo LMS.

Softvérová výbava a alternatívy

  • Adobe Creative Cloud 2021 (CC): Acrobat, InDesign, Illustrator, Photoshop, Animate, Dreamweaver, After Effects, Premiere Pro, Audition, Captivate,
  • iSpring Suite 10: Presenter, QuizMaker, TalkMaster, CamPro, Visuals, Flip,
  • CorelDRAW 2020,
  • QuarkXPress 2021
  • Affinity 2021: Designer, Photo, Publisher (beta),
  • MS Office 2020: Word, Excel, PowerPoint.

K týmto programom sme v prípade vášho záujmu schopní poskytnúť výuku v alternatívnych bezplatných softvéroch (freeware): GIMP, Scribus, Inkscape a Libre Office.

ucebna

Be the first to comment

Leave a Reply