Naše vzdelávacie aktivity časovo rozvrhujeme podľa našich a vašich možností tak, aby bol každý vzdelávací program pre vás prístupný kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek -:)

Hlavná forma vzdelávania – akreditované štúdiá

Kombinovaná (viacformová) výučba: PREZENČNE UČEBŇA alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS

Najčastejšou formou vzdelávania na našich kurzoch a akreditovaných študijných programoch je kombinované (viacformové) vzdelávanie, ktoré mámme schválené aj v akreditácii vzdelávacieho programu DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ (alebo jednotlivých odborov). To znamená, že máte na výber, či si prezenčnú výučbu absolvujete na klasických stretkách PREZENČNE V UČEBNI (v Košiciach) alebo sa rozhodnete využiť súbežný online prenos PREZENČNE ONLINE priamo z učebne, pomocou audio, video zdieľania obrazoviek počas výučby. A tak tí z vás, ktorí si sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť dostaviť alebo chodiť na prezenčné stretká do učebne (zaneprázdnenosť, väčšia vzdialenosť a podobne), sa jednoducho v daný čas pripojíte online a o žiadnu časť vzdelávania tak neprídete -:) K nepretržitej dispozícii máte zároveň aj DIŠTANČNE prípravu v online učebni LMS zo softvérových tréningov, videokurzov, multimediálnych teórií a praktických cvičení či zadaní projektov, na ktorých pracujete samostatne počas dní, kedy nebežia prezenčné stretká. V online učebni zároveň absolvujete všetky záverečné a certifikačné testy k našim odborom digitálneho designu.


Ďalšie formy vzdelávania

Online kurzy s lektorom – členská sekcia

Softvérové tréningy a teoretické predmety touto formou môžete absolvovať online LMS v dvoch základných verziách:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne, pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne, pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.

Podrobnejšie info: Online kurzy s lektorom – členská sekcia

Individuálne | Skupinové vzdelávanie

Kurzy s rozsahom a cenou na mieru, prezenčne v učebni, alebo u zákazníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk
WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk

ucebna

Be the first to comment

Leave a Reply