Naše vzdelávacie aktivity časovo rozvrhujeme podľa vašich možností tak, aby bol každý vzdelávací program pre vás prístupný kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek -:)

Hlavná forma vzdelávania

Kombinovaná výučba: PREZENČNE + LIVE + LMS

Najčastejšou formou vzdelávania na našich kurzoch a akreditovaných študijných programoch  je kombinované vzdelávanie. Ku klasickým prezenčným stretkám PREZENČNE v učebni v Košiciach prebieha súbežne aj ich online prenos naživo LIVE  (priamo z učebne) a tak tí z vás, ktorí si sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť dostaviť alebo chodiť na prezenčné stretká do učebne (zaneprázdnenosť, väčšia vzdialenosť a podobne), sa jednoducho v daný čas pripojíte online a o žiadnu časť vzdelávania tak neprídete -:) K nepretržitej dispozícii máte zároveň aj dištančnú prípravu v online učebni LMS zo softvérových tréningov, videokurzov, multimediálnych teórií a praktických cvičení či zadaní projektov, na ktorých pracujete samostatne počas dní, kedy nebežia stretká. V online učebni zároveň absolvujete všetky záverečné a certifikačné testy k našim odborom digitálneho designu.


Ďalšie formy vzdelávania

Online kurzy s lektorom – členská sekcia

Softvérové tréningy a teoretické predmety touto formou môžete absolvovať online LMS v dvoch základných členských programoch (verziách):

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup: voľný priebeh vzdelávania, prístup do zvolenej sekcie online učebne, predlženie na ročný dohľadový prístup
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, riadený program vzdelávania zostaveného na mieru a s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do kompletnej online učebne, predlženie na ročný dohľadový prístup, bez ďalšej viazanosti, certifikát o riadenom programe a členstve. Podrobnejšie info: Online kurzy s lektorom – členská sekcia

Individuálne | Skupinové vzdelávanie

Kurzy s rozsahom a cenou na mieru, prezenčne (učebňa Košice) alebo u zákazníka.

Softvérová výbava a alternatívy

  • Adobe Creative Cloud 2022 (CC): Acrobat, InDesign, Illustrator, Photoshop, Animate, Dreamweaver, After Effects, Premiere Pro, Audition, Captivate,
  • iSpring Suite 10: Presenter, QuizMaker, TalkMaster, CamPro, Visuals, Flip,
  • CorelDRAW 2020,
  • QuarkXPress 2021
  • Affinity 2021: Designer, Photo, Publisher,
  • MS Office 2021: Word, Excel, PowerPoint.

ucebna

Be the first to comment

Leave a Reply