Kurz CorelDRAW – rozšírený softvérový tréning (I.+II.)

CorelDRAW je jeden z najobľúbenejších grafických vektorových editorov, ktorý je určený pre tvorbu a úpravu vektorových ilustrácií, kreslenej grafiky, ale aj hotových produktov reklamnej a propagačnej grafiky – pre tvorbu letákov, plagátov, vizitiek, polepov áut, brožúr, prospektov atď. CorelDraw obsahuje univerzálne nástroje pre kreslenie, grafické navrhovanie a množstvo pokročilých funkcií v komfortnom ovládaní pre export grafiky do tlače, pre web aj mobilné zariadenia. Používa sa v produkčnej, poloprofesionálnej, ale aj profesionálnej oblasti. Súčasťou produktu je aj aplikácia PhotoPaint na pokročilú úpravu bitmapových obrázkov.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

 1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 98 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
 2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 148 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
 3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

 • slovenský jazyk – natívne
 • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

Zoznámenie sa s CorelDraw

 • popis pracovného rozhrania -panely nástrojov, panel vlastností, ukotviteľné panely, pracovná plocha, farebná paleta, stavový riadok
 • vytvorenie a nastavenie prvého dokumentu – veľkosť stránky, jednotky, viacstránkové dokumenty
 • panely Vlastnosti a Správca objektov
 • základné nástroje  pre navigáciu v dokumente – lupa, zoom
 • panel nástrojov – prehľad nástrojov
 • Predvoľby aplikácie Corel

Nástroje na tvorbu vektorovej grafiky

 • Vektorová vs. bitmapová grafika – výhody, nevýhody, použitie
 • Tvorba základných geometrických objektov – obdĺžnik, elipsa, mnohouholník, ďalšie tvary
 • prevod tvarov na krivky a práce s nimi – nástroj Tvar,
 • kreslenie kriviek pomocou nástrojov Bézierov režim, Pero
 • kreslenie kriviek od ruky pomocou nástrojov Ručný režim, Umelecký štetec

Manipulácia s vektorovými objektmi

 • vyberanie, presúvanie, duplikovanie
 • transformácia – veľkosť, otáčanie, zrkadlenie, skosenie
 • zarovnanie, rozmiestnenie
 • zoskupenie, prekrývanie
 • kombinovanie a rozdeľovanie objektov
 • zlúčenie, orez, prienik

Vyplňovanie a vyfarbovanie objektov

 • farebné modely RGB, CMYK
 • panely pre prácu s vyfarbovaním
 • výplň prechodom, vzorkou, textúrou, bitmapovým obrazom (PowerClip)
 • inteligentné nástroje Corelu – inteligentná výplň, interaktívna výplň, nástroj vržený stín
 • obrysy objektov – nastavenie šírky obrysu, zakončenie čiary, dialóg Obrysové pero

Práce s textami

 • reťazcový text a odstavcový text
 • text na krivke a vnútri krivky
 • formátovanie textu v paneli Vlastnosti
 • pokročilé typografické nastavenia textov
 • prevod textu na krivky – dôvody a možnosti využitia
 • vkladanie tabuliek

Vkladanie externej grafiky

 • import – rastrové obrázky a fotografie JPG atď.
 • import súborov AI, EPS, PDF
 • prevod rástrov na vektorové obrázky – PowerTrace
 • úpravy rástrov pomocou nástrojov PhotoPaint – vzájomná integrácia

Efekty v Coreli

 • ponuka príkazu Efekty
 • úpravy a efekty z príkazu Bitmapa

Možnosti príkazu Rozvržení

 • používanie nástrojov vodítok a mriežok pre rozkresy a sadzbu
 • práce so stránkami

Uloženie a export dokumentu

 • možnosti a formáty výstupných súborov – natívne formáty CDR, AI, EPS
 • export do tlačového PDF a PDF pre web
 • export grafiky optimalizovanej  pre web

Praktické cvičenia a projekty:

Návrhy a realizácia – reklamná a propagačná grafika: vizitka, svadobné oznámenie, ilustračný plagát, poster, digitalizácia loga, reklamná tabuľa, vektorizácia bitmapy, produktová krabica

Be the first to comment

Leave a Reply