Kurz MS PowerPoint – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

PowerPoint azda ani netreba predstavovať ))). Účastníci tohto kurzu sa naučia podrobne ovládať celosvetovo najznámejšiu a najdôležitejšiu aplikáciu pre digitálne prezentovanie – MS PowerPoint.

Cieľová skupina: Vzdelávatelia, dizajnéri vzdelávacích a prezentačných obsahov a aktivít, študenti grafických odborov, verejnosť – záujemcovia o vzdelanie a dovzdelanie v oblastiach, rozšírenie kompetencií pre publikovanie digitálnych vzdelávacích obsahov, ďalší záujemcovia.

OSNOVA

 1. Vitajte v PowerPointe
  Zoznámenie sa s užívateľským prostredím
  Pásy kariet
  Panel snímkov
  Pracovné okno dokumentu a Ovládací panel
  Autotest
 2. Základy prezentácie
  Vytvorenie novej prázdnej prezentácie
  Vytvorenie novej prezentácie z osnovy
  Vytvorenie prezentácie zo šablóny
  Vytvorenie prezentácie pomocou šablóny z lokality Office.com
  Autotest
 3. Práce so snímkami
  Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
  Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
  Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
  Zmena rozloženia snímkov
  Predlohy snímkov – zobrazenie, úprava, vkladanie, odstraňovanie
  Motívy snímkov – nastavenie, úprava farieb, písma, efektov, uloženie vlastných motívov
  Pozadia snímkov – farba, obrázok pozadia
  Záhlavie a pätička snímkov – vytvorenie, úprava, odstraňovanie
 4. Práce s textom
  Vkladanie textov a textových polí
  Formátovanie písma, font, farba, rez
  Horný a dolný index, špeciálne symboly
  Kopírovanie a označovanie textov
  Tvorba a formátovanie odstavcov
  Odsadenie odstavcov
  Vytváranie odrážok a zoznamov – práce s nimi
  Práce s textami Word Art
 5. Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
  Vkladanie obrázkov a klipartov
  Úpravy obrázkov:
  – orez
  – úprava rozostrenia, jas a kontrast
  – úprava farebnosti a priehľadnosti
  – grafické efekty a kompresia obrázkov
  – ohraničenia, efekty a štýly
  Práce s diagramom
  – prehľadávanie knižníc diagramov
  – vloženie diagramu
 6. Tabuľky
  Vloženie tabuľky na snímok
  Vloženie tabuľky z Excelu, vloženie tabuľky kreslením
  Práce s tabuľkami:
  – zmena pozície a rozmerov
  – označovanie buniek
  – pridávanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  – zlučovanie a rozdeľovanie
  – presun a kopírovanie
  – formátovanie tabuliek – okraje, štýly a rýchle priraďovanie štýlov
 7. Grafy
  Prehľadávanie knižníc grafov
  Vloženie grafov
  Vloženie grafov z Excelu a aktualizácia
  Úpravy grafov:
  – zmena riadkov a stĺpcov
  – označovanie častí grafu
  – práca s osami grafu
  – názvy, popisky a dátové údaje v grafoch PowerPointu 2010
  Formátovanie grafov – veľkosť, štýly, pozadie, priraďovanie rýchlych štýlov
 8. Animácie
  Animácie prechodov snímkov
  – výber vhodnej animácie
  – priradenie prechodu skupine snímkov
  – nastavenie časovania, rýchlosti, zvuku
  Animácie objektov
  – výber vhodnej animácie pre objekt
  – spustenie animácie pri interakcii užívateľom
  – časovanie animácií
  Animácie textov
  Animácie grafov a diagramov
 9. Premietanie prezentácií
  Nastavenie vlastností projekcie
  Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach
  – tlačidlá pre ovládanie akcie
  – prechod na určitý snímok, alebo oddiel prezentácie
  – nastavenie laserového ukazovátka
  – vkladanie a odstraňovanie rukopisných poznámok – panel Notes
  Páca v režime prednášajúceho
  Manuálna a automatická projekcia
  Spustenie a ukončenie projekcie
 10. Tlač a publikovanie
  Výber snímkov pre tlač
  Tlač poznámok a osnovy
  Práca s komentármi k snímkom
  Publikovanie do rôznych formátov

Kurz je vhodný pre začiatočníkov, alebo ako dovzdelávacia aktivita. Nevyhnutná je znalosť práce s PC a Windows. Vo vašej vstupnej výbave uvítame dobrú náladu, chuť učiť sa a otvorene diskutovať, zrnko-dve humoru aj zdravého temperamentu, ak by bol potrebný -:)

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 148 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
 • Prezenčne LIVE: 108 €, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
 • Online LMS: 88 €, www.mlearning.sk/lms, (štúdium v online učebni + dohľad lektora a konzultácie + praktický webinár s lektorom 90 min)
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk