Kurz Teória digitálneho vzdelávania

Kurz Teória digitálneho vzdelávania je úvodným kurzom pre dôkladné oboznámenie sa s pojmami, podstatou a princípmi digitálneho vzdelávania (často známeho pod dnes už trochu zužujúcim pojmom elearning). Okrem histórie a súčasnosti digitálneho vzdelávania a jeho spojitosti s tradičnými vedami o edukácii a didaktike, nazriete aj pod pokrievku budúcnosti, v ktorej sa vzdelávanie plne centralizuje na osobu účastníka a ponúka mu digitálne prostriedky a organizačnú variabilitu v rámci takzvaného riadeného sebavzdelávania – mLearning (z angl. výrazu mobile learning). Výraz mLearning sa však častokrát používa vo význame mobilné vzdelávanie, multimediálne vzdelávanie, občas aj moderné vzdelávanie.

Okruh vzdelávacích tém:

  • Ćo je to elearning / digitálne vzdelávanie
  • História – nástup počítačov – CBT learning
  • História – nástup internetu – eLearning
  • Možnosti súčasných digitálnych technológií pre vzdelávanie a prácu s ľuďmi – mLearning
  • Základné pojmy – elearning, mlearning, digitálne vzdelávanie, digitálny objekt, digitálna aktivita…
  • Perspektívy a trendy digitálneho vzdelávania – mLearning, gamification, assessments…
  • MS PowerPoint / Adobe Presenter / Moodle  – krátke predstavenie kľúčových technológií

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: naša učebňa, 
Podnikateľské centrum MEI, Letná 45, 2. poschodie, č.dv. 214, Košice, 04001
Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark