Kurz Adobe Acrobat – kontrola dokumentu – predtlačová príprava – prepress

Na kurze sa oboznámite s nástrojmi na kontrolu tlačových dokumentov PDF, ktoré vám ponúka azda najznámejšia profesionálna aplikácia na prácu s PDF dokumentami pre tlač – Adobe Acrobat. Spoznáte možnosti kontroly rozlíšenia bitmapových obrázkov, kontroly a prevod farebných režimov, nástroje na menšie opravy a korektúry výsledných PDF súborov a rozsiahle profilovanie kontroly pred výstupom pomocou analýz Acrobatu.

Cieľová skupina: Záujemcovia o vzdelanie sa, alebo dovzdelanie sa v oblasti prípravy tlačových podkladov pre komerčné printové zariadenia, grafici, operátori DTP, firemní zamestnanci pripravujúci propagačné materiály, študenti grafických odborov a pod.

Kurz je vhodný pre začiatočníkov, alebo ako dovzdelávacia aktivita pre účastníkov, ktorí už pracujú s grafikou na rôznej úrovni. Pred začiatkom aktivity zasielame elektronický dotazník, kde sa dozvieme viac o vás a vašich potrebách a predstavách v grafike. Vo vašej vstupnej výbave zároveň uvítame dobrú náladu, chuť učiť sa a otvorene diskutovať o svojich aj iných grafických návrhoch, zrnko-dve humoru aj zdravého temperamentu, ak by bol potrebný -:)

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: 148 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
  • Prezenčne LIVE: 108 €, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  • Online LMS: 88 €, www.mlearning.sk/lms, (štúdium v online učebni + dohľad lektora a konzultácie + praktický webinár s lektorom 90 min)
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@mlearning.sk