Kurz Teórie UX/UI a špecifiká interaktívneho designu

Špecifické teórie k pochopeniu vizuálnych návrhov a užívateľského správania sa pri používaní interaktívnych obsahov.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 68 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

  • slovenský jazyk – natívne

OKRUHY TÉM

Princípy UX / UI designu a interakcie

Čo je UX / UI design
Čo je interaktívny design
Ešte skôr než začneme vyrábať – design & prototyping
Najčastejšie interaktívne digitálne produkty
Vývoj a životný cyklus interaktívnych digitálnych produktov
UI: Vizuálna zložka rozhrania produktu – design, layout
UX: Užívateľská zložka rozhrania produktu – štruktúra, navigácia, užívateľská prístupnosť
Teória interakcie pre produkty na mobilných obrazovkách
Teórie multimédií – technologické a funkčné princípy
Softvéry a vývojové prostredia pre interaktívne animácie a aplikácie
Praktické odporúčania

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk