Kurz Affinity Photo – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Tento kurz vás spoľahlivo uvedie do používania nového profesionálneho editora bitmapovej grafiky, digitálnych obrázkov a fotografií – Affinity Photo. Na kurze sa naučíte ovládať rozhranie aplikácie, spoznáte princípy a rozdiely vektorovej a bitmapovej grafiky, naučíte sa postupy pri základných úpravách obrázkov (orez, perspektíva, vyváženie tónov a farieb, rozmery, rozlíšenie atď.), cez retušovanie a vylepšovanie obrázkov (klonovanie,  retušovacie nástroje, lokálne vylepšenia), až po digitálnu kreatívu (maskovanie, koláže, montáže, digitálna chirurgia). Výsledky svojej práce následne exportujete buď pre potreby printového publikovania, alebo optimalizačný proces pre webové publikovanie a mobilné zariadenia.

Affinity Photo je vhodnou alternatívou k programom Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint a ďalším editorom). Ak uvažujete o presedlaní do pracovného workflow dnes už osvedčených Affinity Designer (vektorový editor), Affinity Photo (bitmapový editor) a najnovšie aj Affinity Publisher (stránkový zlom, sadzba a montáž), určite začnite už dnes!

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 198 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
  3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

  • slovenský jazyk – natívne
  • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

Vytvorenie prvého dokumentu – základné nastavenia
Rozhranie aplikácie – základný prehľad
Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad
Panely a práce s nimi – úonuka Studio

Základné práce s dokumentom a obrázkami
Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd
Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem
Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB
Základné transformačné úpravy obrázku
Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba
Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Histogram
Riešenie problémov s lokálnymi tónovými vadami obrázku
Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – panely Adjustment, Effects, Styles

Výbery
Práce s nástrojmi na geometrický výber – Obdlžník, Elipsa
Výbery od ruky – Kúzelná palička
Nástroje Lasa
Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty
Kombinovanie nástrojov a techník vyberania
Funkcie dolaďovania výberov – Refine
Inverzia výberu ako kreatívna technika
Ukladanie výberov do nových vrstiev
Ukladanie výberov a ciest

Práce s vrstvami
Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy
Vytváranie a duplikovanie vrstiev
Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev
Režimy prelínaní v Affinity Photo

Ďalšie úpravy obrázkov
Princípy a koncepty práce
Masky vrstiev
Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov

Základy koláže a fotomontáže
Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu
Vytváranie vektorových tvarov – základné geometrické tvary
Panel Iné tvary, knižnice Tvarov
Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov

Práce s textami
Pridávanie textových objektov do obrázkov
Formátovanie textov
Špecifiká exportu textov z rastrového editora

Nástroje pre maľovanie a grafické štýly
Nástroj štetec
Nastavenie vlastností štetcov v paneli Brushes
Knižnice stôp štetcov
Možnosti vytvárania vlastných štetcov
Panel Styles

Retušovanie obrázkov a objektov v nich
Retušovacie nástroje a techniky -Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Sýtosť, Rozmazanie
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Zosvetlenie, Stmavenie
Guma a nástroje na odstraňovanie pozadia

Export obrázkov
Ukladanie vo formáte Affinity Photo – výhody
Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF
Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Export
Spolupráca a pracovné workflow Afinity Photo, Designer a Publisher
Persony

Praktické cvičenia a projekty:
10 cvičných príkladov pre zručnosti v online učebni – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb