Kurz Teórie pohyblivej grafiky – animácie a video

Teoretické špecifiká animácie, pohyblivej grafiky a práce s videom.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

 1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 68 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
 2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

 • slovenský jazyk – natívne

OKRUHY TÉM

Motion design

 • Čo je to motion design (pohyblivá grafika)
 • Rozdiely medzi animáciou a pohyblivou grafikou
 • Pracovné fázy – preprodukca, produkcia, postprodukcia
 • Objekty motion designu v projekte
 • Východiská pre objekty pohyblivej grafiky – vizuálne vlastnosti
 • Východiská pre objekty pohyblivej grafiky – pohyb, transformácieň
 • Softvérová integrácia a pracovné prostredia
 • Najčastejšie produkty z projektov motion designu
 • Praktické odporúčania

Videotvorba

 • Teórie multimédií – text, obraz, kresba, audio, video, animácia
 • Klasická vs. digitálna videotvorba
 • Pracovné fázy – preprodukca, produkcia, postprodukcia
 • Techniky výstavby a dramaturgie videoprojektu
 • Softvérová integrácia a pracovné prostredia
 • Praktické odporúčania

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk