Kurz Základy HTML, CSS a webdizajnu

Jazyk HTML – v angličtine Hypertext Markup Language je jazyk, ktorý webové stránky používajú na reprezentáciu teda zobrazovanie informácií obsiahnutých na webovej stránke. Jazyk CSS – v angličtine Cascading Style Sheets –  zabezpečuje vzhľad objektov, ktoré HTML zobrazuje. V praxi webdizajnu sú teda oba jazyky veľmi úzko prepojené. Tento kurz vás podrobne oboznámi so značkami, syntaxou a zápisom objektov, ktoré si v HTML vytvoríte (napríklad kontajnery DIV) alebo ich chcete zobrazovať ako externé médiá (obrázky, videá, animácie).

Základné okruhy tém:

  • Čo je to HTML
  • Štruktúra HTML stránky
  • Tagy HTML hlavičky – !DOCTYPE, script, META tagy
  • Tagy pre zobrazovanie obsahov riadkových aj blokových elementov – texty, obrázky, animácie, videa, odkazy, tabuľky, formuláre, kontajnery…
  • Čo je to CSS
  • Zápis CSS štýlov pre riadkové aj blokové elementy – texty, obrázky, animácie, videa, odkazy, tabuľky, formuláre, kontajnery…

Podrobné osnovy zašleme na požiadanie. Kurz je dostupný aj vo forme interaktívnej elearningovej prednášky v našom vzdelávacom systéme LMS.

O grafickom dizajne ste už určite počuli neraz. Dobrý dizajn, zlý dizajn, niekomu sa niečo páči, inému nie, Skrátka – čo človek to názor. I napriek tomu, že grafický dizajn je veľmi subjektívna disciplína a v istom zmysle má každý právo považovať to isté dielo za veľmi pekné alebo naopak nesmierne odpudzujúce,, existuje určitá sústava pravidiel alebo akýchsi vodítok, pomocou ktorých by sme mali vedieť rámcovo definovať takzvaný dobrý dizajn. Teda hovorovo, či je niečo dobré alebo zlé.

V tomto kurze sa budeme orientovať predovšetkým na dizajn tlačovín a grafiky, teda navrhovanie a grafická práca bude prebiehať v počítači, v prostredí špecializovaných softvérov. Tejto forme grafického dizajnovania hovoríme digitálny dizajn. Samozrejme, všetky zásady a postupy pre dobrý grafický či digitálny dizajn platia pre akékoľvek médium, na ktorom sa takzvane dizajnuje, avšak každý z nich má aj svoje špecifiká. Platí to aj pre digitálny dizajn.

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: áno, naša učebňa,
Alejova 5, Košice
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Online: LMS, áno, >>prejsť do online učebne
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark