AKR 1,2,3,4: Digitálny design a multimédiá – SEMESTRÁLNE AKREDITOVANÉ ŠTÚDIUM

Uvažujete o skutočne širokej digitálnej kvalifikácii naprieč odbormi designu? Práve pre vás sme pripravili možnosť absolvovať kompletný semestrálny akreditovaný program Digitálny dizajn a multimédiá, ktorý zahŕňa všetky štyri ponúkané odbory:

V prípade, že sa chcete rekvalifikovať najpodrobnejšie a najhĺbkovejšie, ako sa to len dá, využite možnosť absolvovať všetky štyri odbory – spolu s úvodným prípravným modulom celý program trvá 232 hodín a je rozpísaný na 6-10 týždňov vzdelávania, podľa zvolenej intenzity. Program má semestrálny rozsah. Vaše výstupné vzdelanie bude zasahovať do všetkých oblastí digitálneho dizajnu – graphic design, page design, webdesign, mobilne app design, interactive design a multimedia design.

Všetky informácie o obsahoch a osnovách jednotlivých odborov nájdete na linkoch vyššie, prípadne v hlavnom menu tohto portálu.Veríme, že mnohých z vás takáto ponuka poteší a zúčastníte sa! Kurz je náročný a čaká nás veľa práce, ale aj dobrej nálady a kreativity!

Forma vzdelávania:  kombinovaná

  • prezenčne v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
  • online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy),
  • dištančne vo vzdelávacom systéme (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie)

Rozsah kurzu:  232,00 hodín / 6-10 týždňov
Prístup do vzdelávacieho systému: áno, prípravné multimediálne prednášky, simulácie, ukážky, úlohy, >> VSTUP
Prax v učebni prezenčne: áno, celodenná, raz týždenne v Košiciach, od 9.00 do 15.30 hod. alebo dohoda
Online konzultácie prezenčne: áno, prezenčne online (videokonfera, zdieľanie obrazoviek)
Spätná podpora po skončení štúdia: áno – bezplatne: poradenstvo, konzultácie, prístup do online systému
Prístup do študijnej knižnice: áno, >> zoznam študijných kníh na zapožičanie
Akreditácia: áno, MŠ SR, 3415/2015/39/1,
Forma záverečnej skúšky: test (180 otázok k 4 odborom) + obhajoba záverečnej práce – digitálny set
Cena kurzu:  960 €
Možnosť hradiť cez REPAS: áno, >> info a prihláška TU
Možnosť na splátky pre účastníkov: áno, >> info a prihláška TU

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:
Skúšobné verzie Adobe CS6 produktov a Corel X8 nájdete v našej online učebni v module SOFTVÉROVÉ KURZY A VÝCVIKY (>>prehľad TU). Lektor vám na úvodnom zácvikovom stretnutí odporučí, ktorú verziu balíka si následne stiahnete a nainštalujete, podľa zvoleného konrétneho kurzu alebo odboru.

Dôležité upozornenie: Pred inštaláciou iných verzií produktov, než Adobe CS6 a CorelX8, sa najprv poraďte s lektorom!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003, email: info@mlearning.sk

ucebnaCERTIFIKAT_DTP