ae pr au ps

Špecializovaný komplexný odborný kurz, zameraný na prácu s pohyblivou grafikou a multimédiami v digitálnych videoprojektoch pre web, TV, počítače, mobilné zariadenia a všetky ostatné zariadenia a platformy, ktoré dokážu prehrávať video. Na kurze sa naučíte pracovať s kľúčovou aplikáciou AfterEffects, do ktorej importujete multimediálne prostriedky ako videa, audio, texty, kreslenú vektorovú grafiku z Illustratora, alebo fotografie z Photoshopu. AfterEffects vám pre ich spracovanie poskytne pokročilé profesionálne animačné a kompozičné nástroje a arzenál videoefektov, pre vytváranie atraktívnych výstupov. Výsledkom vašej práce môžu byť najrôznejšie animované filmy, videá, reklamy,  TV spoty, videoprezentácie a celý rad ďalších pohyblivých grafík a produktov.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (Prezenčne + Dištančne).
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych aplikácií a pohyblivej grafiky (motion design).
Profil absolventa

 • Absolvent modulu samostatne vytvára produkty v oblasti spracovania digitálneho videa, videoefektov, animovanej grafiky a multimédií.
Metódy

 • Teoretická príprava v oblasti multimédií a pohyblivej grafiky, praktický nácvik v učebni, simulácie v online systéme, testy, praktické projekty
Rozsah kurzu: 48,00 hodín / 4 týždne,
Cena: 328 €
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk
Odborný garant: Jaroslav Verlík

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – učebňa, 3x týždenne po 4 hodiny
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní – učebňa, 3x týždenne po 4 hodiny
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobiteĺný individuálnym požiadavkám účastníkov a dohode celej skupiny.

Učebné plány a osnovy

Teória multimédií – 8 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne

 • Teórie médií – audio, video, animácia, obraz, text
Adobe AfterEffects – softvérový tréning
– 16 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne
1. Úvod1. Rozhranie aplikácie
Čo je After Effects?
Vytvorenie nového projektu
Ukladanie a otváranie projektov
Usporiadanie pracovného priestoru
Skúmanie Predvolieb aplikácie
Import videozáznamov a obrazov
Import súborov Photoshop a Premiere
Vytváranie kompozíciíí
Použitie panelu Time Controls
Práca s vrstvami
Editácia kompozícií a vrstvy3. Základné nástroje
Nástroje Ručička, Výber, Priblíženie, Otáčanie
Orezávanie klipov a na časovej osi
Rodičovské vrstvy
Vytvorenie predkompozície4. Základy efektov v AfterEffects
Navigácia panelom Efects & Presets
Aplikovanie efektov na videozáznamy
Kopírovanie efektov
Práca s rôznymi efektmi
Použitie efektov pomocou Vrstvy úprav
Zmena rýchlosti klipu
Použitie režimov prelínanie pre zosilnenie

5. Farby a farebné úpravy
Použitie automatického farieb, kontrastu a úrovne
Použitie jasu a kontrastu
Zmena odtieňa a sýtosti
Zmena farby s rôznymi efektmi
Nastavenie teploty s vyvážením farieb
Úprava farieb s krivkami
Ďalšie užitočné farebné efekty
Farba Korekcia s viacerými efektami

6. Práce s animáciami
Zmena Transform vlastnosti pre klip
Kľúčovanie a Transformovanie efektov
Zmena správania na kľúčovom snímku
Vytvorenie Motion Blur
Animácie Efekty & Presets
Používanie animačného editora

7. Vytváranie a úpravy masiek
Masky a ich použitie?
Vytvorenie základnej masky
Kreslenie zložitých masiek
Animácie masky
Vytvorenie efektu Vignette
Práca s viacerými maskami
Tvary masiek

8. Používanie funkcie Sledovanie pohybu
Čo je to Sledovanie pohybu?
Nastavenie Track Point
Použitie sledovania
Použitie sledovanie dát do tzv. Null vrstvy
Použitie funkcie stabilizácie pohybu
Používanie Warp stabilizátor

9. Používanie funkcie Rotoscoping
Kľúčovanie rôznych prednastavení
Čistenie
Čo je to Rotoscoping?
Práca s tradičným Rotoscopingom
Použitie Roto Brush
Animácie Roto Brush
Práca s nastaveniami Roto Brush
Implementácia Roto Brush pri práci s kompozíciami

10. Export
Prehľad nastavenia pre export
Integrácia s Premiere
Renderovanie videa

Adobe Premiere Start – základný tréning – úprava a strih videa
8 hod., z toho 5 hod. prezenčne a 3 hod. dištančne

 • Úvod do Premiere Pro
 • Import materiálu
 • Základný strih videa a zvuku
 • Prechody a efekty
 • Vkladanie titulkov
 • Export filmu – Full HD, web
 • Práca s Media Encoder
Adobe Illustrator Start /alternatívne: CorelDRAW X7, Inkscape/
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Vytvorenie a uloženie dokumentu AI
 • Základy kreslenia v aplikácii Illustrator CS6 – ponuky a nástroje
 • Základné a kombinované tvary
 • Nástroj Pero a obkresľovanie
 • Vyfarbovanie, štýly, stopy, symboly
 • Vrsty a Väzby
 • Ukladanie v natívnom formáte a formáte PDF

Praktické projekty: 7 cvičných zadaní na zručnosti

Adobe Photoshop Start /alternatívne: Corel PHOTO-PAINT 7, Gimp/
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky – klonovacie razítko, červené oči…
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladadanie vo formátoch PSD a PDF

Praktické projekty: 11 cvičných zadaní na zručnosti

Odborný praktický výcvik – 22 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 10 hod. dištančne
Adobe Audition Start /alternatívne: Audacity/ – základný tréning – úprava a strih zvuku
8 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Základné práce s audiom
 • Strihanie a spájanie klipov
 • Úprava audionarácie – šum, vyrovnanie
 • Prehľad efektov
 • Ukladanie a export – formáty WAU, MP3
Prípadová štúdia – návrh a vývoj projektu pohyblivej grafiky s multimédiami pre fiktívnu firmu – 18 hodín, prezenčne
Forma záverečnej skúšky: Prezenčne

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba interaktívnej aplikácie s multimédiami vytvorenej na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver
Študijné materiály

 •       interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, odborný výcvik,

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov CS6 pre štúdium našich kurzov:
Skúšobné verzie Adobe CS6 produktov: https://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/cs6-product-downloads.html. Odporúčame nájsť verziu CS6 Production premium – keď ju rozkliknete, je tam verzia Czech. Stiahnite a nainštalujte.

CERTIFIKAT_DTP