AKR1: Photoshop | Nástroje Colorize v ponuke Neural filters

Nové generácie algorytmov, zhmotnených v ponuke Neural filters, sme si predstavovali. Dnes sa pozrime na funkciu Colorize, aplikovanú na starú ČB fotografiu. Výsledky sú famózne.