AKR6: Captivate| Vloženie PDF dokumentu priamo do projektu

Tak toto je malý ale veľmi výrazný game changer! Jednoduché a vysoko užitočné riešenie – skrátka si do snímku vložte cez Object potiahnutím PDF dokument a bude sa zobrazovať vo finálnom projekte ako scrolovateľný súbor. Mám rád takéto tipové prekvapka. Ako na to? Takto: