AKR7: Firefly | AI nástroj oslavuje prvý rok

Online aplikácia Adobe Firefly je nový nástroj na generatívnu tvorbu vizuálneho obsahu pomocou umelej inteligencie. &V týchto dňoch oslavuje svoje prvé výročie existencie. Pozrite si záznam streamu k tejto udalosti a inšpirujte sa: