I keď je ponuka našich kurzov skutočne rozsiahla, zorientujete sa jednoducho. Vyberte si buď hotové vzdelávacie programy nižšie, alebo si vystavajte čokoľvek na mieru. Výber je na vás:

1. Akreditované komplexné kurzy / odbory:

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium
(všetky 4 odbory grafiky, dizajnu a multimédií, pevné radenie výučby, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – jednoodborové zamerania
(voliteľný odbor, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(voliteľná dvojica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

2. Podrobné softvérové kurzy a tréningy, Teoretické predmety:

PRÁCE A ZRUČNOSTI V PROGRAMOCH OD ADOBE, COREL, QUARK a AFFINITY
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Podrobné softvérové kurzy a tréningy – PREZENČNE / LIVE – od 148 €,  >>prehľad TU

TEORETICKÉ PREDMETY KU GRAFIKE, DIZAJNU A MULTIMÉDIÁM
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • Ponuka teoretických predmetov PREZENČNE / LIVE – od 88 €,  >>prehľad TU

3. Kurzy v online učebni s podporou lektora:

ŠTÚDIUM V ONLINE UČEBNI + DOHĽAD A POMOC LEKTORA + WEBINÁR S LEKTOROM 90 min.
(vyberte si ľubovoľné kurzy a študujte online, kedy vám to vyhovuje)

  • Podrobné softvérové kurzy online – LMS – od 88 €,  >>prehľad TU
  • Ponuka teoretických predmetov – LMS – od 38 €,  >>prehľad TU
  • poznámka: kurzy v online učebni poskytujeme iba s lektorom

4. Doškoľovacie tréningy a školenia:

DENNÉ STRETNUTIA PRE NAŠICH ABSOLVENTOV
(k jednotlivým odborom dizajnu AKR 1, 2, 3, 4, alebo k softvérovým kurzom)

  • Denné školenia pre našich absolventov – 4 hod., 38 €,  >>viac info TU

5. Špecializačné komplexné kurzy:

ŠPECIALIZAČNÉ A NADSTAVBOVÉ KURZY PRE VÝVOJÁROV DIGITÁLNYCH PRODUKTOV A ONLINE VZDELÁVANIE
(pevné radenie výučby, certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu)

  • SPE1: eLearning dizajn – 72 hod., 595 €,  >>viac info
  • SPE2: Špecialista tvorby digitálnych produktov – 72 hod., 498€>> viac info
  • SPE3: Grafika pre negrafikov – 48 hod., 328 €, >>viac info

6. Koučing a osobný rozvoj:

Koučingové aktivity pre grafikov a dizajnérov, kurzy komunikačných zručností, time management, management zákazníka atď.
(rozvojové aktivity na mieru, individualizované) –  >>viac info

7. Personalistika:

Odborné konzultácie na výberových konaniach, príprava na pracovné pohovor, testovanie, certifikácia
(aktivity na mieru pre firmy, alebo individualizované)
Pohovory a skúšky: >>viac info
Testovanie a certifikácie: >>viac info

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať:

INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk

Be the first to comment

Leave a Reply