Zručnosti pre trh práce – nechajte si preplatiť kurzy cez projekt EÚ!

aktualizácia k 01.06.2024: 

Dobrá správa pre všetkých záujemcov o kurzy grafiky, digitálneho designu a multimédií! Nový národný projekt ,,Zručnosti pre trh práce“ prináša už od 8.apríla 2024 možnosť získať plnú finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je určený pre:

  • uchádzačov pro zamestnanie (UoZ), ktorí sú v súčasnosti evidovaní na úrade práce, prípadne sú v skupinách znevýhodnených uchádzačov (viac v tlačivách nižšie)
  • záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú v súčasnosti zamestnaní a vzdelávanie im pomôže získať si novú kvalifikovanú prácu, poberateľom príspevku nemôže byť študent denného VŠ, dôchodca, ani osoba s IČO (viac v tlačivách nižšie)

Ako na to?

KROK 1: Informácie a registrácia na ÚP

Kontaktujte váš Úrad práce, aby ste sa informovali o možnosti podať si požiadavku na rekvalifikáciu ako ÚoZ alebo ZoZ. Ak ste ZoZ, je potrebné vykonať registráciu na ÚP – pracovník ÚP vás znaviguje.

KROK 2: Zostavte si rekvalifikačný akreditovaný program

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – (voliteľné odbory, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR č. 3556/2022/57/1). K rekvalifikácii vyberajte minimálne dva odbory:

UPOZORNENIE: Keďže priemerná finančná dotácia príspevkov sa aktuálne pohybuje pre ÚoZ v sume cca 900 € a pre ZoZ v sume cca 1000 €, nakombinujte si odbory tak, aby ste sa cca súhrnne nachádzali okolo týchto súm. Ak chcete absolvovať celý semestrálny vzdelávací program (4 odbory), tu je supervýhodné riešenie, cenovo prispôsobené pre tento projekt:

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium – štvorodborové zameranie, (voliteľná štvorica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR č. 3556/2022/57/1)

Ľubovoľné odbory, ktoré sa vám nezmestia do príspevku od ÚP, si môžete doplatiť aj ako samoplatca. Viac info poskytneme na prvom vzdelávaní.

KROK 3: Prihláška a tlačivo ÚP

ZoZ: Prečítajte si informácie a stiahnite si a vyplňte tlačivo  pre žiadateľov ZoZ k podaniu požiadavky na príspevok:

UoZ: Prečítajte si informácie a stiahnite si a vyplňte tlačivo pre žiadateľov ÚoZ k podaniu požiadavky na príspevok:

    KROK 4: Podanie tlačív

    Vyplnené tlačivo našej Prihlášky nám zašlite na email: info@mlearning.sk. Vystavíme vám a zašleme Potvrdenie od poskytovateľa. Obe tlačivá – Žiadosť o poskytnutie príspevku aj Potvrdenie od poskytovateľa – následne predložte obratom úradu práce.

    ĎALŠIE INFORMÁCIE: Jaroslav Verlík INFOLINKA: 0948 203 003 EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk