Zručnosti pre trh práce – nechajte si preplatiť kurz z nového projektu EÚ!

Dobrá správa pre všetkých záujemcov o akreditované kurzy grafiky, digitálneho designu a multimédií! Nový národný projekt ,,Zručnosti pre trh práce“ prinesie už od 8.apríla 2024 možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných a nahradí bývalé projekty Pre nezamestnaných uchádzačov (ÚoZ) KOMPAS+ a projekt NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA! (ZoZ). Tie skončili v októbri roku 2023.

Množstvo podmienok, ako o preplatenie v novom projekte Zručnosti pre trh práce požiadať aká bude realizácia, sú veľmi podobné alebo rovnaké, podrobnejšie info k nim prinesieme čo najskôr.

V každom prípade, už dnes si môžete u nás podať predbežnú prihlášku na vzdelávanie a zabezpečiť si tak účasť už na prvých otvorených termínoch. Samotné úrady práce začnú ich žiadosti a tlačivá prijímať po spomínanom dátume 8.4.2024.

Stačí ak nám napíšete email na info@mlearning.sk alebo info@digitaldesign.sk, kde uveďte svoje meno, priezvisko, telefón a o aké odbor máte záujem.

Prvé predbežné informácie nájdete sa stránkach ÚP: >> Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností > ÚPSVaR (gov.sk)