Výstupný formát dátovej prezentácie – postačí iba PowerPoint?

Väčšina príležitostných – ale aj skúsenejších – prezentérov pripravuje dátové projekcie (prezentácie premietané dataprojektorom na plátno či stenu) pomocou programu PowerPoint.  Samozrejme – nemusí to byť zlá voľba, ak pripravujete povedzme jednorázovú prezentáciu. PowerPoint je všeobecne rozšírený, vcelku sofistikovaný nástroj a nechýba azda v žiadnej firme, keďže je súčasťou všadeprítomného balíka Microsoft Office.  Je to silný moment v otázke produktového marketingu Microsoft-u, ale za istých okolností má aj niekoľko slabín a to najmä v otázke vhodného exportu výsledného diela z hľadiska cieľovej distribúcie. V tomto článku sa pozrieme na to, či vám postačí prezentácia v Power Pointe, alebo by ste si  mali nechať prezentáciu užitočne vylepšiť a správne ,,obaliť\” do vhodného exportného formátu.

OSOBNÁ ALEBO ANIMOVANÁ PREZENTÁCIA

Úplne na začiatku sa musíme zamyslieť nad cieľovou skupinou – kto bude cieľovým prijímateľom prezentovaných dát a v akej forme. Môže ísť o dve základné druhy:

  1. osobné prednáškové podklady: cieľovými prijímateľmi sú relatívne uzavreté, menšie kolektívy, manažmenty či vedenia firiem a podobne. Autor je zároveň aj prezentérom. V takomto prípade vám môže postačiť PowerPoint, v ktorom sa vhodne obsahovo a graficky navrhne dátová projekcia, ktorá bude slúžiť ako podklad k osobnej hovorenej prednáške. Výhody: možnosť autorom dodatočne modifikovať obsahy, pretvárať a dopĺňať snímky atď. Prezentáciu obsluhuje samotný prezentér, nie je teda potrebná interaktivita ani niektoré multimédiá (nahovorený komentár a pod.). Nevýhoda: prezentácia sa môže vizuálne rozsypať pri prenose na iné počítače či operačné systémy. Otázkou sú však schopnosti prezentéra správne navrhnúť a vytvoriť prezentáciu z hľadiska obsahovej aj vizuálnej.
  1. verejne dostupná, či hromadne distribuovaná prezentácia (firemné a školské vzdelávanie, produktové prezentácie atď.) bez osobnej účasti prezentéra. Pri hromadnej prezentácii, distribuovanej napríklad pomocou internetu či intranetu – autor ani prezentér nie sú prítomní a tak okrem vhodne nahovorených komentárov, pridania ovládacích prvkov, interaktivity a multimédií,  je nevyhnutné prezentáciu ,,obaliť\” do správneho exportného formátu, ktorý zamedzí najmenej štyrom zásadným problémom:
  • nevhodný či škodoradostný zásah do obrázkov a textov zo strany prijímateľov, distribúcia takto ,,upravenej\” prezentácie môže iných pomýliť
  • ,,rozsypanie\” vzhľadu prezentácie v prípade, že prijímatelia nebudú mať inštalované používané písma vo svojom počítači, používajú odlišný operačný systém a podobne.
  • zaistenie otvoriteľnosti a spustiteľnosti prezentácie aj u prijímateľov, ktorí nemajú nainštalovaný softvér, v ktorom bola prezentácia vytvorená
  • zamedzenie ,,vykrádania\” obsahov – grafiky a textov

V otázke hromadne distribuovaných obsahov ťahá PowerPoint viacmenej za kratší koniec, keďže výstupom prezentácie je najčastejšie otvorený (natívny) formát ppt, ktorý umožňuje zásahy do dát. Inou exportnou voľbou z PowerPointu môže byť síce relatívne uzavretý formát Prezentácie PowerPoint, ktorý však bez nainštalovanej aplikácie neotvoríte. Do tretice, z PowerPointu môžete vygenerovať prezentáciu vo formáte webovej stránky, ktorá však stráca napríklad animácie či efekty a môže sa vizuálne ,,rozsypávať\” v závislosti od typu a verzie prehliadača (problémový je aj samotný exportný modul v aplikácii).

I keď je forma prezentácie pre osobnú prednášku do istej miery upravovateľná a ovládateľná samotným tvorcom či prezentérom, v oboch prípadoch odporúčame – ak to myslíte s kvalitou a vzhľadom vašich prezentácií vážne – osloviť profesionálnych návrhárov, ktorí disponujú príslušným softvérom a znalosťami ,,ako na to\”. To im umožňuje takéto prezentácie nielen navrhnúť a vytvoriť, ale aj exportovať do univerzálnych formátov – napríklad Flash SWF. Prehrávač týchto animácií (Flash player)  je nainštalovaný až v 98% percentách všetkých počítačov na planéte. Spustiteľnosť je teda viac než zaručená. Formát SWF je uzavretý, teda nehrozí zásah či neželané úpravy dát. Do tretice, SWF zachováva a verne prehráva všetky animácie, efekty, videa, zvuky atď. Pre niekoho môže byť pozitívom aj to, že formát SWF neumožňuje kopírovanie textov a grafiky čím sa zabraňuje pirátskym krádežiam obsahov.

Ukážka dátovej projekcie vo formáte SWF:
premietanie: Projekcia_premietanie
ovládanie založené na interakcii s užívateľom:  Projekcia_interakcia

Be the first to comment

Leave a Reply