(VIDEO): Word 2010 – ako správne odsadzovať prvý riadok

Medzi najčastejšie chyby pri práci s textami v aplikácii Word patrí nesprávne odsadzovanie prvého riadka. Mnoho užívateľov odsadzuje prvý riadok pomocou opakovaného vkladania medzier na začiatkoch riadkov. Tento postup je nesprávny a výsledkom je nepresné, často až náhodne vyzerajúce odsadenie. Naviac, v prípade odoslania dokumentu inému užívateľovi, sa po otvorení na inom počítači môže text vizuálne doslova rozpadnúť. Z takejto práce nemajú radosť ani textoví sádzači v prípade, ak budú vaše texty podkladom pre tlač či iné publikovanie. V nasledujúcej krátkej lekcii si teda ukážeme, ako typograficky správne odsadzovať riadky na začiatkoch odstavcov.

VIDEO: word_odsadenie SWF (1,8MB)

Be the first to comment

Leave a Reply