Rýchly tip: Používajte InDesign aj ako prezentačný nástroj

InDesign v sebe skrýva okrem profesionálnych primárnych funkcií pre typografiu a page design, o ktorých sa na kurzoch učíme, aj niektoré zaujímavé skrytejšie možnosti. Napríklad, v InDesigne si môžete zostrojiť prezentáciu podobne ako v PowerPointe či inom prezentačnom nástroji a pomocou klávesovej skratky SHIFT-W prepnúť zobrazenie programu do prezentačného režimu. Týmto spôsobom samozrejme môžete prezentovať nielen prezentácie ako také, ale priamo aj rozpracované dizajnérske projekty – či už pred pracovnou skupinou, na porade, pred klientmi a podobne. Vyskúšajte!

Be the first to comment

Leave a Reply