mLearning – II.časť: PowerPoint a mLearning? Prečo nie!

Značná časť z vyše 300-miliónového portfólia užívateľov na svete používa svoj PowerPoint klasickým spôsobom – ako prezentačný slider k prednáške. Princíp používania je jednoduchý – radenie snímkov má lineárny charakter, snímok strieda snímok a prednáška alebo prezentácia plynie. PowerPoint je však možné používať aj iným prístupom – ako autorský nástroj na tvorbu vzdelávacích mLearningových materiálov. Pozrime sa na tieto možnosti bližšie. Rozdiel medzi klasickou lineárnou prezentáciou a mLearningovým programom v PowerPointe je z hľadiska funkcionality skutočnosť, že exportovaný mLearningový projekt je vlastne formou dištančného samostatného štúdia, využívajúceho vzdelávacie obsahy v elektronickej forme. Postup a smerovanie výuky teda v e-projekte nemoderuje lektor, ale sada interaktívnych objektov, pridaných na plochu k samotným obsahom, ktoré navigujú vzdelávajúceho sa. Ide o tlačítka akcií, hyperlinkov a hotspotov, ktoré v kombinácii s multimédiami umožňujú budovanie bohatých mLearningových vzdelávacích programov.Tie sa prehrávajú v mobilných zariadeniach buď ako obsahy HTML5 s podporou javascriptu, alebo ako uzavreté aplikácie pre mobilné zariadenia. Tieto, aj mnohé iné technologické a softvérové otázky, budeme postupne preberať v ďalších častiach.

Kľúčový predpokladom je však vhodný návrh a spracovanie vzdelávacích obsahov ešte pred samotnou prácou v PowerPointe (definovanie vzdelávacieho cieľa, návrh osnovy a tzv. storyboarding). Pri klasickom prezentovaní si učiteľ/lektor vystačí s lineárnym radením snímkov a poskytovaním ich obsahov, ak však chcete vybudovať skutočný mLearningový projekt, lineárna forma je iba ten najjednoduchší spôsob, ktorý zďaleka nemusí poskytovať vzdelávajúcemu sa dostatočne účinný prísun obsahov. Práve storyboarding nám umožňuje navrhnúť radenie a obsahy snímkov a dômyselne ich poprepájať interaktivitou. Samozrejme, ak snímky obsahujú multimediálne prvky ako hovorený výklad, animácie či videá, mLearningový projekt je o to bohatší a účinnejší. Interaktivita nám teda poskytuje možnosť budovania rôznych typov mLearningových projektov ako sú scenárové kurzy, kurzy typu problém-riešenie, zručnostné kurzy atď. Ako pri všetkých typoch a formách vzdelávania, vhodne pripravené obsahy sú kľúčovou zložkou.

Pri návrhu mLearningového projektu vychádzame z bežných textových a obrázkových podkladov a budujeme projekt od zelenej lúky – na základe osnovy a storyboardov. Ale v praxi sa môžete častokrát stretnúť aj s už vytvorenou klasickou prezentáciou v PowerPointe, ktorú chcete ,,previesť“ na mLearningový obsah. Tento proces konverzie si vyžaduje znalosti jednak práce v PowerPointe ale aj navrhovania elektronických kurzov (instructional design). Práve túto skutočnosť mnohí ,,tvorcovia“ mLearningovýh obsahov ignorujú a existujúce snímky iba prevedú ,,na mLearning“. A tak sme v praxi svedkami zlých a neúčinných riešení, ktoré nadôvažok mnohí zvaľujú na samotný PowerPoint. Pri bližšom oboznámení sa s PowerPointom ako základným nástrojom na tvorbou elektronických kurzov a prezentácií by sme však prekvapivo zistili, že v PowerPointe je možné budovať aj náučné hry, vzdelávacie príbehy, kvízy, jednoduché testy a využívať celý rad ďalších techník a postupov, ako svoje obsahy obohatiť a ,,zúčinniť“ tak vzdelávanie.

PowerPoint a jeho sila ako autorského nástroja na tvorbu mLearningových kurzov je skutočne prekvapivo vysoká. Ak sa rozhodnete vytvárať svoje mLearningové kurzy v PowerPointe, jednoznačne ťažíte zo skutočnosti, že PowerPoint je nesmierne dostupný nástroj, nevyžaduje si programátorské zručnosti, obsahuje obrovské možnosti a prístup k šablónam, motívom, galériam, efektom, klipartom, smartom atď. Elektronický kurz je možné vhodne exportovať, napríklad ako čistú prezentáciu v PowerPointe pre prehliadač PPT, exportovať do swf animácií, ktoré sú spustiteľné z webu, či distribuovať ich na nosičoch ako USB, CD, DVD atď. Z najnovšej verzie PowerPointu 2013 dokážete exportovať okrem diskov CD aj videá pre Youtube, či zdieľať projekty v rámci služby Windows Live, OneDrive aleb použiť vlastné. Vytvorené vzdelávacie programy tak poskytujú možnosť poskytovať obsahy štúdia samostatne, kedykoľvek a prakticky kdekoľvek.

Netvrdím, že PowerPoint dokáže úplne nahradiť profesionálne aplikácie na tvorbu eLearningu a mLearningu (najmä v prípade robustných vzdelávacích projektov), ale v bežných užívateľských podmienkách v školskom a súkromnom vzdelávacom prostredí si s ním pokojne vystačíte. Samostatnou možnosťou je zakúpiť si k PowerPointu programy, ktoré sa zabudujú priamo do aplikácie a poskytujú možnosť pokročilej práce so zvukom, animáciami, videami, zostavovaním a reportovaním testov a kvízov, konverziou do SCORMu, ale aj elegantným exportom s užívateľskými skinmi atď. Pokračovať budeme v ďalších dieloch.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply