OZNAM | Nové priestory, nový akreditovaný odbor AKR5, kreatívne stoličky a online board pre grafikov

Milí naši bývalí ale aj budúci absolventi kurzov grafiky, designu a multimédií, radi by sme sa touto cestou s vami podelili o niekoľko 07mimoriadne dôležitých noviniek, ktoré by vás mohli určite zaujímať.

Zmena názvu nášho online portálu z mLearning.sk na DigitalDesign.sk

Ako ste si už istotne všimli, hlavička nášho portálu sa zmenila – z pôvodného názvu mLearning.sk sme sa premenovali na digitaldesign.sk. Obsah, zameranie, služby atď však zostávajú rovnaké (ba dokonca, niektoré ponuky ešte  rozšírime, viac o tom nižšie). K zmene názvu sme sa rozhodli pre zlepšenie zapamätateľnosti a používania názvu  portálu. Hádam uznáte, že nový názov je ľahšie stráviteľnejší a viac korešponduje so zameraním našich činností -:)

Nová adresa kancelárie aj učebne

Ďalšou dôležitou zmenou je presťahovanie sa z učebne na Alejovej 5 v Košiciach, do nových priestorov podnikateľského domu OfficeHouse na Skladnej 38 v Košiciach. Na Alejovej sme sa stretávali na prezenčných častiach našich grafických kurzov v priestoroch učebne pre autoškoly a cestnú dopravu. V nových zrekonštruovaných priestoroch získame výrazne viac priestoru a zázemia pre prevádzku Inštitútu digitálneho designu a multimédií. Viac info o učebni a ako k nám prídete, nájdete tu: https://www.mlearning.sk/ucebna-ako-nas-najdete/

Nový akreditovaný odbor AKR5 – Animovaná grafika, špeciálne efekty, videotvorba

Naše doposiaľ rýdzo designérske kurzy obohatíme o nový odbor AKR5 a ako už jeho názov napovedá, pôjde o prácu s pohyblivou a animovanou grafikou (motion design), špeciálnymi efektami a videotvorbou (teda predovšetkým práce v programoch AfterEffects a Premiere Pro). Lektorstva sa ujíma nový kolega Dalibor Hriadel, motion designer s dlhoročnou praxou v celoslovenskej televíznej branži ako šéfdesigner kreatívneho tímu. Veľmi sa na rozšírenie záberu našich kurzov tešíme! Samozrejme, nový akreditovaný odbor zapracujeme do súčasnej štruktorúy vzdelávacieho programu Digitálny design a multimédiá a požiadame o zmeny na ministerstve.

Okrem Dalibora  budeme mať aj ďalšieho nového kolegu pre kurzy tvorby webstránok – Ján Sera vás prevedie svetom jazykov HTML5, CSS3 a responzívneho webdesignu.

Kreatívne stoličky – príležitosť pre váš rozbeh!

Naše nové priestory na Skladnej 38 v Košiciach pojmú okrem kancelárskej a učebňovej časti aj kapacitu na vytvorenie istého priestoru pre začínajúcich kreatívcov na voľnej nohe – predovšetkým z radov našich absolventov – ktorým ponúkame možnosť prenajať si stôl a svoju stoličku a pracovať priamo pri nás. Výhody kreatívnych stoličiek hádam asi ani nepotrebujeme rozpisovať – získate svoj priestor za mimoriadne výhodnú cenu, našu podporu a voľné dovzdelávanie sa, motiváciu v skvelom prostredí, poradenstvo a dúfame že aj nové prípadne prvé zakázky. A o nich je ďalšia novinka:

GRAFICI.ONLINE – nový online board pre kreatívcov na voľnej nohe

Pre všetkých našich absolventov – ale nielen pre nich – zriaďujeme úplne novú online službu na adrese GRAFICI.ONLINE. Princíp je veľmi jednoduchý – na jednej strane budeme vyhľadávať a získavať pre vás zakázky a na druhej strane budete vy, online pripojení grafici, ktorí sa v závislosti od vášho zamerania, ujmete realizácie. Samozrejme, v prípade potreby poradíme s výrobou, cenotvornou atď. K online boardu sa pripojíte kedy budete môcť a odpojíte, kedy uznáte za vhodné. Vždy pracujeme s práve pripojenými grafikmi.

Tak to je asi všetko, kolegovia. Myslíme si, že noviniek je požehnane a všetky zmeny a inovácie prispejú k posunu našej práce  s vami, našimi absolventmi a pomôžu vám na ceste za kariérou, ku ktorej ste sa rozhodli.

Predbežný záujem o kreatívne stoličky (počet je limitovaný na 4), alebo záujem o účasť na online boarde prosím nahlasujte na: info@digitaldesign.sk

VIAC INFO:
Jaroslav Verlík

tel. 0948 203 003