Od septembra začínajú denné doškoľovacie tréningy pre našich absolventov

Kolegovia, potrebujete si osviežiť vedomosti z našich kurzov? Prípadne doplniť témy (v rámci absolvovaného odboru), ktoré vyvstali z vašej praxe? Príďte a pýtajte sa čokoľvek! Asi takto by sa dalo jednou vetou zhrnúť ciele a náplň denných doškoľovacích školení a tréningov, ktoré sú určené pre absolventov našich kurzov, či už akreditovaných odborov AKR 1,2,3,4, alebo aj samostatných softvérových kurzov, tréningov a podobne.

POSTUP AKO SA PRIHLÁSIŤ:

  • Prihláste sa emailom na akýkoľvek z vypísaných termínov (aktuálne termíny nájdete vždy v ľavom stĺpci na úvodnej stránke nášho portálu),
  • Prosíme, do mailu uveďte konkrétne témy, o ktoré máte zaujem, aby sme na základe nich zostrojili doškoľovanie rovno na mieru. Každý účastník pošle svoju tému a tak sa všetci zároveň aj vzájomne obohatíte!
  • Cena školenia je paušálne 38 €
  • Školenie trvá vyučovací deň, teda od 9.30 do 13.30 hod.
  • Školenia prebiehajú spôsobom aký už poznáte – buď v učebni prezenčne v Košiciach, alebo online prezenčne (podľa individuálnej dohody aktuálnych záujemcov a ich možností)

Viac info:
Jaroslav Verlík, email: info@mlearning.sk

Be the first to comment

Leave a Reply