Niekoľko úvah o tom, prečo sa vám oplatí prísť na kurz

Mnohí účastníci našich kurzov opisujú svoj ,,vlastný príbeh“ o tom, ako sa dostali na náš kurz asi následovne – najprv o kurze neuvažovali, alebo sa vedome rozhodli, že to radšej skúsia po svojom. Kúpili si knihu, pretože je lacnejšia a s vervou sa pustili do štúdia. Približne od strany 35-40 sa nebadane začali kopiť isté nezodpovedané otázky, chýbajúci odborný kontext a pokusy nachádzať odpovede z nekoncepčných videotutoriáov či množstva ,,ľudových“ obsahov na webe. A tak ich prvotné nadšenie postupne dostávalo trhliny. Svoje v takýchto prípadoch zohráva aj to, že štúdium z kníh je časovo náročné a vyžaduje si značnú sebadisciplínu a organizáciu času. A tak sa mnohí z adeptov stále častejšie pristihli pri tom, ako nachádzajú nové a nové ,,dôvody“, prečo včerajšie, dnešné, zajtrajšie či pozajtrajšie samoštúdium opäť raz odložiť. Nakoniec časť z nich úplne opustila motivácia a odložili grafiku či dizajn do zabudnutia. To je škoda. Nemuseli sa práve chystať do profesionálnej sféry, pretože diyajn ako tvorivá a estetická činnosť im mohli priniesť množstvo potešenia aj ako hobby. Takto však skončili skôr, než reálne začali…

Druhá, húževnatejšia časť záujemcov, nakoniec zodvihne telefón a objedná sa k nám na konzultáci, na ktorej sa porozprávame o ich vlastných cieľoch a predstavách, o smerovaní, skrátka o celkových preferenciách v oblasti grafického dizajnu a príbuzných odborov. Vo chvíli, ako sa oboznámia so spôsobom výuky a flexibilitou kombinovaného vzdelávania, pozostávajúceho z multimediálnych prednášok a praxe v učebni, prichádza nová vlna nadšenia, ktorú sa snažíme tentoraz už spoločne sformovať do individuálneho vzdelávacieho programu…

Vráťme sa z tohto príbehu späť. Myslím, že sme na tomto projekte urobili kusisko dobrej práce. Vidíme markantný nárast záujemcov o štúdium u nás. Dokonca k nám prichádzajú aj účastníci zo západného Slovenska – Trenčína, Trnavy, Žiliny a pod. Naše kurzy poskytujú nesmierny komfort, variabilitu a flexibilitu, pričom takéto pohodlie nie je na úkor kvality. Sú to moderné, multimediálne vzdelávacie programy. Vidím, ako naši účastníci odchádzajú z prednášok alebo po skončení kurzov spokojní. To nie je samochvála. To je praktická spokojnosť. Pripravujeme rubriku Naši študenti, kde vám zanechajú svoj názor oni sami.A spoľahnite sa, že vám nepodsunieme žiadne inde bežné ohlupováky typu, ,,zdraví vďačná Mária M. z Púchova“ a podobne -:). Ale reálne mená a reálne odkazy reálnych účastníkov. V našich reálnych záznamoch.

Grafika a grafický dizajn sú prekrásne odbory. Či už sa chcete grafikou živiť, alebo chce po vás zamestnávateľ aby ste spravovali firemnú webstránku a tlačoviny,  prípadne rátate s grafikou ako hobby pre tvorivý oddych – učenie sa a objavovanie v tejto branži je na tom azda to najkrajšie. A človek žije pre napĺňanie krásna – nech je to v akejkoľvek podobe.

Jaroslav Verlík

PS: Nezabudnite si doniesť aj tú knihu. Škoda, aby niekde zapadla prachom -:)

Be the first to comment

Leave a Reply