Nahrávanie zvukových komentárov v procese vývoja elearningových aplikácií

Nahrávanie zvukových komentárov – častokrát textových poznámok z panelu Notes pri jednotlivých snímkoch – je pre niektorých tvorcov e-learningu  ,,nočnou morou” , ktorej sa radšej vyhnú. Samozrejme, ochudobňujú tým svoje projekty o zásadnú možnosť vnímať učebný obsah poslucháčom nielen vizuálne ale aj sluchom. Aké máme možnosti?Každý dobrý e-learningový projekt (alebo jeho dielčia učebná jednotka) by mal poskytovať účastníkovi vzdelávania čo najviac multimediálnych  a pritom na vnímanie pohodlných možnosti, ako sa vzdelávať a vnímať obsahy. Ak pripravíme v rámci e-learningu iba textové podklady, v zásade sa nič ,,zlého” nedeje. Ak však tento text k snímkom nahovoríme, či vytvoríme rovno výukové video a napríklad zapneme k nemu aj skryté popisky s nahratým hlasom, kde sa daný text bude postupne zobrazovať ako na čítačke, vznikne nám zároveň na ploche obrazovky priestor, na ktorom môže bežať prezentácia, animácie, simulácie, video, čím  vieme rapídne  zvyšovať možnosti výberu médií poslucháčom a lepšie odvnímať obsahy v procese učenia sa. Lebo nezanedbateľnou vecou je fakt, že týmto spôsobom poskytujeme oveľa vyššie a variabilnejšie možnosti pre účastníka v otázke spôsobu prijímania hlavných informácií – účastník si totiž môže pozrieť video so zvukom, zapnúť alebo vypnúť textové popisky, ďalej môže napríklad vypnúť zvuk (na miestach kde sa zvuk nehodí – prostriedky hromadnej dopravy, spoločenské miestnosti atď) a prijímať text vo forme popiskov, prípadne vypnúť textové popisky aj zvuk a vnímať iba obsah obrazovky. Samostatnou možnosťou je prijímanie iba čistého zvuku (napríklad v aute z DVD, CD a učiť s apopri šoférovaní). Samozrejme, k zvukom nepatria len komentáre, ale aj rôzne zvučky, jingle, intrá a ďalšie zvuky, ktoré zatraktívňujú učebné obsahy a nezriedka  zvukovo štruktúrujú celú jednotku.

Z tohto dôvodu je nahrávanie zvukových komentárov a sprievodných textov veľmi dôležité. Na výber máte viacero možností: buď si texty necháte narozprávať v profesionálnom štúdiu, alebo si ich skúsite narozprávať sám/sama. Prvá možnosť prinesie krásne čisté, ale trochu neosobné a ,,chladné” zvuky, pričom v prípade nečakaných dodatočných zmien v učebnom projekte môžu nastať komplikácie s dodatočnými úpravami aj zvukových komentárov. Toto nahrávanie môže byť finančne dosť nákladné. Druhá možnosť – vlastné nahrávky – je ťažšia cesta, ale výsledok je viac prívetivý, menej nákladný a ľahko upraviteľný.

V prvom rade – ak sa rozhodnete svoje projekty ozvučiť komentármi a textami z vlastných síl – musíte si uvedomiť, že potrebujete kvalitný mikrofón a mierne upravenú miestnosť, v ktorej budete nahrávať – niektorí vývojári majú v pracovnej miestnosti rozvešané hrubé látky po stenách, prípadne iné zvukotesniace materiály, ktoré eliminujú ,,potrubné” efekty zvuku a ruchy okolia. V prípade, že by ste projekty ozvučovali v podmienkach domácej kancelárie a také čosi ako látky po stenách by vám manželka ,,zatrhla”, je možné nahrávací stôl na chvíľu nahrávania ,,obložiť” konštrukciou s látkami, čím vznikne akési dočasné vývojárske ,,iglu” (viac o týchto možnostiach hovorí Rick Zanotti vo svojich videách na Youtube).

Najväčší stres však autori e-learningu prežívajú paradoxne – z počutia vlastného hlasu. Hlavne v začiatkoch a pri prvých nahrávaniach má každý človek mimoriadne neadekvátny sklon príliš kriticky vnímať svoj hlas. Samozrejme, nechcem tým povedať, že sem kritika nepatrí, ale častokrát sme svedkami aj kritiky neadekvátnej, ktorá súvisí s trémou. Ako teda začať s nahrávaním vlastného hlasu?

Na chvíľu zabudnite na ,,ostré” náhrávky a výsledky ( i keď súri čas a vy to chcete hneď!). Pokúste sa najprv niečo narozprávať  a prehrať spolupracovníkovi či blízkemu, aby vám poskytol ,,nezávislú” prvotnú analýzu (zvyčajne váš hlas bude vnímať o poznanie menej kriticky než vy sám). Zároveň však poctivo analyzujte všetko, čo sa z náhrávky vyanalyzovať dá – kvalita zvuku, ruchy okolia, vyváženie nahrávky (pracujte so zvukom v Adobe Soundbooth CS5), ale napríklad sledujte vašu výslovnosť, intonáciu, tempo reči, zafarbenie a emóciu v hlase, slovko po slovíčku a sledované poznatky si zapíšte.
Nebuďte príliš úzkostlivý, ak sa v nahrávke nachádzajú kazy – nemusíte ihneď a za každú cenu nahrávať nanovo – dnešná tecnika a vhodný softvér dokážu doslova zázraky – ten Soundbooth CS5 o ktorom hovorím vyššie, naozaj ovládnite :) …
Prezrite si nejaké profesionálne videotutoriály na webe – sledujte ich atmosféru, spôsob rozprávania, intonáciu, kompozíciu videa a výklad, vzťah medzi hovoreným textom a dianím na obrazovke, štýl a štylistiku e-learningu a všetky ostatné atribúty, ktoré ste už posudzovali pri vlastnom hlase. Nahrávky porovnávajte a snažte sa zapamätať si, kde sú v prejave vaše vlastné slabiny.
Po prvotnej analýze je veľmi dôležité začať s tréningom vlastného hlasu. Tréning je veľmi jednoduchý – čítať čo najviac a najčastejšie NAHLAS – noviny, časopisy, texty, knihy, čokoľvek.  Sledovať pritom výslovnosť a prejav. Budete prekvapení, ako rýchlo začnete odstraňovať nedostatky a ,,skamarátite” sa s vlastným hlasom.
Už po nahratí niekoľkých prvých nahrávok a poctivom analyzovaní a odstraňovaní nedostatkov opadne tréma, naberiete mierne sebavedomie  a tréning sa ,,zautomatizuje” v otázke nahrávacieho procesu (nebudete tak úzkostlivo sledovať každú sekundu vášho hlasu a nahrávky a postupne sa prepracujete k sebavedomým narátorom e-learningu
Aj keď budete so svojimi nahrávkami už čoskoro (relatívne) spokojní, napredujte v tejto oblasti ďalej – čítajte odborné publikácie k rečníctvu, rétorike, odstraňujte textovú hlušinu a zvukové kazy, vkladajte do svojich nahrávok nové prvky (zvolania nadšenia, mierne manipulatívny presviedčací pátos atď). Skúšajte, analyzujte, porovnávajte. Možnosti sú neobmedzené :)

Be the first to comment

Leave a Reply