Multimediálne projekty v hodnotiacich a vzdelávacích procesoch

Multimediálne testovanie,hodnotenie a overovanie odborných a osobnostných dispozícií je priestor, v ktorom sa prelínajú mnohé oblasti tradičných aj moderných vzdelávacích prístupov a technológií  – pri príprave takýchto produktov sa mieša dizajn a vývoj elearningového softvéru, navrhovanie modelových situácií a úloh, budovanie modulových jednotiek, objektov, ich subsystémov a systémov, celkový branching pri  programovanie základných a pokročilých interakcií, grafická a animátorská práca a určite nie v poslednom rade andragogická a ddaktická profesná znalosť s troškou personalistiky.

Asi najlepšie sa toto multiprelínanie interpretuje na malom príklade – vo firme sme dostali od klenta za úlohu vypracovať multimediálny hodnotiaci softvér, v ktorom mali účastníci reagovať v stanovenom časovom intervale na rôzne krízové situácie, ktoré  by mohli nastať. Cieľom bolo získanie informácií o schopnosti zamestancov zvládať stres, reagovať a rozhodovať sa racionálne a záoveň v širšom kontexte  zistiť tieňové stránky a rizikové ľudské faktory konkrétnych zamestnancov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na riešenie krízy, uchovanie hodnôt a majetku, ale napríklad aj životov a zdravia ostatných.

V modelovej situácii sme teda graficky navrhli scenáre – napríklad povodňovú situáciu – pri ktorej sa animovaná voda postupne valila na objekt firmy a popisné objekty vyzývali účastníka v reálnom čase bežiacej aplikácie, aby napríklad stanovil poradie krokov a postupov pri ochrane zdravia, majetku, privolanie pomoci, poskytnutie pomoci odpájanie médií a ďalšie záťažové činitele. Ceľom nebolo zistiť jediný správny postup a poradie krokov, ale podrobne trackovať rôzne počínanie účastníkov a zisťovať ich osobnostné dáta.  Keďže niektoré časti softvéru si vyžadovali záznam viacerých interakcií pri jedinom kliku, bolo potrebné isté objekty a scény pokročilo naskriptovať. Aplikácia mala byť schopná pripočítavať a odpočítavať body nelineárnym spôsobom. Celý produkt musel mať samozrejme správne navrhnutý a premyslený scenár a didaktické postupy.

Oproti klasickým otázkovým testovacím aktivitám typu a,b,c,d sú takéto multimediálne aplikácie viac hrami, než testovaním. Je v tom adrenalín, je v tom atraktivita a naša prirodzená náklonnosť k hrám, ktoré v rôznych formách prežívame odmalička, ale skutočným výsledkom sú merateľné osobnostné dáta a sčasti aj tie vedomostné. Na dôvažok, to všetko bez skresľujúceho podvedomého stresu z klasického testovania, ktoré sme v tradičnom školskom edukačnom systéme vždy vnímali ako skúšky, známkovanie, strach zo zlyhania, prepadnutia a podobne.

Navrhovanie multimediálnych náučných hier a testovacích produktov je veľmi pekná a vzrušujúca práca. Tesovanie a overovanie sme vo firme spustili ako ucelený projekt na www.testportal.sk a v blízkej budúcnosti plánujeme jeho uvedenia do širšieho povedomia. Mrknite si Testportal, ak budete mať záujem a trochu času.

Jaroslav Verlik

Be the first to comment

Leave a Reply