Logotvorba ako veda naprieč disciplínami dizajnu, marketingu a psychológie

Fungujúce logo je dnes vo svete presýtenom informáciami a vizuálmi neoceniteľnou zbraňou v rukách každej firmy s produktami, tovarmi a službami. Návrh a realizácia loga nie je ani zďaleka len o grafike či vizuálnom stvárnení – je to širokospektrálny proces vývoja, do ktorého vstupujú ďalšie disciplíny (obchod, marketing, psychológia, firemná identita atď.), aby v celkovom výsledku logo dobre odviedlo pre produkt alebo službu svoju prácu. Krátku ochutnávku z teórie a praxe logotvorby nájdete vo videu nižšie, avšak ak vás táto téma zaujíma hlbšie a komplexnejšie, odporúčame vám prísť na náš akreditovaný kurz Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika, na ktorom získate oveľa oveľa viac.

Be the first to comment

Leave a Reply